Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Katrā novadā atšķirīgi lemts par darba samaksas palielinājumu pedagogiem

Autors: Daiga Kļanska @ 04.02.2010

Katrā novadā atšķirīgi lemts par darba samaksas palielinājumu pedagogiem
Foto: Evija Trifanova/LETA

No šā gada 1. janvāra tika palielināts valsts mērķdotācijas apjoms pedagogu darba samaksai. Saskaņā ar ministrijas aprēķiniem no 1. janvāra finansējuma apjoms, kas pēc jaunā izglītības finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” tiks maksāts par viena skolēna izglītošanu, tiks palielināts par 36%. Tas nozīmē, ka par viena bērna izglītošanu vidēji tiks maksāti 650 lati gadā līdzšinējo 463 latu vietā. Taču tas nebūt nenozīmē, ka katrs skolotājs par janvāri saņems par 36% lielāku darba algu. Katrā novadā ir atšķirīgi lemts, kā sadalīt palielināto valsts mērķdotācijas apjomu pedagogu darba samaksai. Turklāt arī novados meklēts godīgākais risinājums naudas sadalījumam starp lielajām un mazajām skolām.

Daugavpils novada skolās mērķdotāciju finansējumu palielināja par 30% 

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša stāstīja, ka novada saņemtā papildu valsts mērķdotācija skolotāju darba samaksai sadalīta pa 30% katrai skolai proporcionāli 2009. gada septembra tarifikācijai. „Skolu direktori ieteica naudu sadalīt to darbu finansēšanai, kas visvairāk nepieciešami – tā, lai katrs skolotājs saņemtu papildu naudu. Kopš šī mācību gada 1. septembra mūsu skolās netika apmaksāta gatavošanās mācību stundām, burtnīcu labošana, individuālās konsultācijas. Dažas skolas palielināja klašu audzināšanas stundu skaitu. Mazākas skolas varēja sadalīt to pamata mācību priekšmetu stundas, kuras iepriekš tika apvienotas, lai varētu īstenot izglītības programmu. Salīdzinot ar pagājušā gada 1. septembri, skolotāji saka paldies, lai gan 255 lati par vienu likmi skolotājam ir maz,” teica I. Bulaša. Viņa gan stāsta, ka novadā izstrādātās vienotās darba samaksas tabulas parāda, ka, piemēram, skolas pavāra darba alga ir 230 lati, apkopēja – 190 lati, kas ļoti nedaudz atšķiras no skolotāja darba likmes.

Ozolnieku novadā visiem skolotājiem darba algas netiks palielinātas par 36% 

Ozolnieku novada izglītības speciālists Uldis Gāle stāsta, ka mērķdotāciju palielinājuma dēļ no šā gada janvāra izdevies nodrošināt normālu mācību darbu – visās četrās novada skolās atdalītas apvienotās mācību stundas, nodrošinātas apmaksātas individuālās konsultācijas skolēniem, klases audzināšanas stundas. „Vidusskolā, kur skolēnu skaits ir lielāks, tika palielināta skolotāja amatalgas likme, ņemot vērā skolotāja darba apjomu, darba kvalitāti un darba stāžu. Mums bija izveidota komisija, kas izvērtēja skolotājus pēc šiem kritērijiem, un šķiet, ka visi ar rezultātu ir apmierināti,” piebilda novada izglītības speciālists. Trīs novadā esošās pamatskolas pirmajā pusgadā varēja strādāt tikai lielā pašvaldības finansējuma dēļ. Tā kā valsts finansējums ticis palielināts, turpmāk pašvaldības finansējums pamatskolām vairs nebūs nepieciešams. „Mēs esam izskaidrojuši skolotājiem, ka viņi nevarēs savai algai pielikt klāt 36%, bet skolotāji saprot šo situāciju, jo, pateicoties pašvaldībai, visi skolotāji četrus iepriekšējos mēnešus varēja strādāt un neviens nezaudēja darbu. Pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem palielinājām vienu stundu gatavošanos nodarbībām,” stāstīja U. Gāle. Viņš uzskata, ka arī turpmāk valstī vajadzētu tomēr nodrošināt darba samaksu no valsts finansējuma, bet par skolas uzturēšanu un tehnisko darbinieku algošanu būtu atbildīga pašvaldība.

Smiltenes novada skolās kopš janvāra situācija krietni uzlabojusies

Smiltenes novada divās lielajās vidusskolās – Smiltenes ģimnāzijā, kas ir arī novada metodiskais centrs, un Smiltenes Centra vidusskolā – skolotājiem palielināta skolotāja darba algas likme, savukārt lauku skolās kopš janvāra būs iespējams samaksāt skolotājiem par tiem darbiem, par kuriem kopš mācību gada sākuma netika maksāts. Kopš janvāra mazajās skolās pamata priekšmetos atkal ir iespējams sadalīt klases, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti. Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis stāsta, ka ir novērsta ārkārtas situācija un lauku skolās tagad ir iespējams samaksāt par klašu audzināšanu, rakstu darbu labošanu, konsultācijām un gatavošanos stundām. „Es nezinu, kuras profesijas pārstāvim vēl varētu pateikt, ka, lūdzu, nāc uz darbu, strādā, bet par darbu es diemžēl nevarēšu samaksāt. Skolotāji ir apzinīgi, un neviens no viņiem līdz šim neatteicās no klašu audzināšanas vai burtnīcu labošanas. Tagad ar šo papildus finansējumu situāciju ir izdevies novērst,” atzina T. Jaunzemis.

Rīgas skolotāji cer uz IZM atbildi par pašvaldības kvalitātes piemaksām        

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta directors Guntis Helmanis stāstīja, ka Rīgas Dome ir nosūtījusi vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) ar lūgumu ierosināt Ministru kabinetam izskatīt un iesniegt likumprojektus par grozījumiem likumos, kas atļautu pašvaldībām noteikt piemaksas pedagogu darba algām. G. Helmanis cer, ka IZM jau drīzumā sniegs atbildi par to, kā turpmāk rīkoties tām pašvaldībām, kuras ir paredzējušas finansējumu piemaksām skolotājiem par darba kvalitāti tā, lai to varētu darīt likumīgi, nevis fiktīvi rakstot papildu darba pienākumus. Viņš stāsta, ka to praktiski būs neiespējami izdarīt, jo no 7000 Rīgas skolotāju aptuveni 3000 jau ir iesaistīti stipendiju projektā, kas jau paredz papildu pienākumus. „Arī amatalgas paaugstināšana prasīs visu darba līgumu pārslēgšanu. Es neredzu, kāda būtu problēma saglabāt iespēju piemaksāt skolotājiem par darba kvalitāti. Šīs piemaksas pamatideja bija izmantot šīs piemaksas kā instrumentu, lai veicinātu skolotāja darba kvalitāti. Runājot ar skolu direktoriem, viņi ir ļoti apbēdināti par šīm izmaiņām likumdošanā. Es neprognozēšu notikumu tālāko attīstību, gaidīsim IZM atbildi un februāra sākumā lemsim par turpmāko rīcību, bet janvārī Rīgas skolotāji šo piemaksu nesaņems,” teica G. Helmanis. Savukārt valsts paaugstinātās mērķdotācijas dēļ no šā gada janvāra Rīgā strādājošo skolotāju pamatlikme vidēji sasniedz 320 latus, un šo paaugstinājumu skolotāji saņems laikus, jo tarifikācijas esot pabeigtas. IZM Komunikācijas nodaļas pārvaldes vecākā referente Inta Stīpniece skaidroja, ka Rīgas Domes vēstule IZM „Par grozījumiem normatīvajos aktos” tika saņemta 26. janvārī, un likumā noteiktajā kārtībā un termiņos tiks sagatavota atbilde pašvaldībai.

I. Stīpniece norāda, ka IZM jau iepriekš informējusi, ka 2010. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Izglītības likumā un pārejas noteikumu 25. punkts nosaka, ka 2010. un 2011. gadā valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu pedagogiem netiek maksātas prēmijas un naudas balvas, netiek veikta viņu materiāla stimulēšana. Analoga norma iekļauta arī Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 13. punktā.

Ja pašvaldībām ir līdzekļi, kurus tās plānojušas novirzīt, pedagogiem maksājot kvalitātes piemaksas, kas šogad un nākamgad nav atļautas, – šos līdzekļus ar atbilstīgu pašvaldības normatīvo dokumentu ir iespējams izmantot, paaugstinot pedagogu darba algas likmi, jo Ministru kabineta noteikumos „Pedagogu darba samaksas noteikumi” ir noteikta pedagoga zemākā darba algas likme. Lielāku darba algas likmi var noteikt arī tad, ja, no valsts budžeta mērķdotācijas samaksājot par papildu veicamiem pienākumiem, vēl atlikuši līdzekļi.

„Šos jautājumus IZM skaidrojusi gan pašvaldībām, gan pilsētu un novadu izglītības speciālistiem, piemēram, 20. janvārī notikušajā novadu izglītības speciālistu seminārā. Aktuālā informācija regulāri tiek publicēta IZM mājaslapā,” teica I. Stīpniece.

Komentāri:
anna

09.05.2014 23:00

Atšķiriba vien tā ka skolotājam stundu likme ir mazāka neka pavāram un mazajās skolās ir skolotāju vairak kā skolēnu un izglītiba nekada.Viss ir svarīgs izņemot mācības,lūdzam dievu ,dejojam ,sagaidam ciemiņus,bet nemācāmies,supper

Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)