Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Iespējams, nākamgad samaksās arī par konkrētiem darba pienākumiem

Autors: Daiga Kļanska @ 19.11.2009

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2010. gada plānotais budžets ir 183 miljoni latu, kas salīdzinājumā ar šā gada budžetu pēc veiktajiem grozījumiem ir par gandrīz 25 miljoniem mazāks. IZM Finanšu departamenta direktore Inga Štāle skaidro, ka procentuāli samazinājumi ir ļoti dažādi, tie aprēķināti, ņemot vērā sociālo partneru veikto IZM funkciju izvērtējumu. Taču, kamēr Saeima vēl nav pieņēmusi nākamā gada valsts budžetu, vēl nevar būt pārliecība par to, ka tajā netiks ieviestas lielas korekcijas.

Vispārējās izglītības skolotājiem par pedagoģisko likmi maksās 250 latus
Tā kā samazinājums pedagogu algām 2009. gadā no jūlija līdz decembrim tika piemērots no šā mācību gada sākuma, pedagogu atalgojums no 2010. gada 1. janvāra salīdzinājumā ar 2009. gada septembri līdz decembri palielināts vidēji par 37%. 27. oktobrī notikušajās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un IZM Izlīgšanas komisijas sarunās panākta konceptuāla vienošanās, ka šis finansējums tiks novirzīts, lai pedagogi atkal saņemtu atlīdzību par konkrētiem sava darba pienākumiem. Tātad samaksa par vienu pedagoģisko likmi – 21 kontaktstundu nedēļā – paliek līdzšinējā apmērā – vidēji 250 latu par likmi, taču skolotājiem samaksās arī par gatavošanos nodarbībām, darbu labošanu, klases audzināšanu, individuālo darbu ar skolēniem. Balvu Amatniecības vidusskolas direktore un Balvu novada domes deputāte Sarmīte Cunska atzīst, ka skolas vēl nav saņēmušas dokumentus, kas apstiprinātu to, ka skolotājiem tiks samaksāts par konkrētiem darba pienākumiem. „Jā, esam dzirdējuši, ka samaksās par tiem darba pienākumiem, kas pašlaik netiek apmaksāti, bet vai tā tiešām arī notiks, rādīs tikai laiks. Pašvaldība vēl lems par skolu tīkla optimizāciju, lai izglītībai atvēlētos līdzekļus izmantotu maksimāli efektīvi. Mēs lemsim par vakarskolu, vai ir tajā ir nepieciešams komplektēt 7.–9. klases, varbūt ir vērts šādu izglītības programmu īstenot pie katras vai atsevišķām skolām, nevis uzturēt atsevišķu izglītības iestādi. Skaidrs ir tas, ka pašvaldība skolotājiem nevarēs maksāt piemaksas, jo budžetā tam finansējuma nebūs,” skaidroja S. Cunska. Viņa norāda, ka patlaban finansējums skolām ir tik mazs, ka tad, ja skolotājs dodas dekrēta atvaļinājumā, skolai nav naudas, ko izmaksāt atvaļinājuma pabalstā kā to paredz darba likumdošana.

Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu skolai finansēs no valsts budžeta

IZM ir sagatavojusi grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka pirmsskolas vecuma bērnu no piecu gada vecuma sagatavošana pamatizglītības apguvei ir obligāta. Savukārt saskaņā ar grozījumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumos” atalgojums pedagogiem, kuri valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības programmas, no piecu gadu vecuma bērnus sagatavojot pamatizglītības programmas apguvei, atkal tiek nodrošināts no valsts budžeta. IZM pašvaldībām kā mērķdotāciju jau pārskaitījusi nepieciešamo finansējumu, kas paredzēts šo pedagogu atalgojumam par septembri un oktobri. Novembrī un decembrī finansējums pašvaldībām tiks pārskaitīts bez kavēšanās. Kopumā 2009. gada četriem mēnešiem šo pedagogu atalgojumam paredzēts 4,1 miljons latu. 2010. gadam paredzēti vairāk nekā 12 miljoni latu.

Iespēja atkal maksāt 5 un 6 gadu veco bērnu izglītošanā iesaistīto skolotāju algas no valsts budžeta panākta, valdībā apstiprinot „Sociālās drošības tīkla stratēģiju”. Tā paredz, ka 2009./2010. mācību gadā no valsts budžeta atkal tiek finansēta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai, kaut arī, veidojot šā gada budžeta grozījumus un neieklausoties par izglītības nozari atbildīgās ministrijas un ministra argumentācijā, nauda šajā pozīcijā netika paredzēta. Savukārt par pārējo pirmsskolas pedagogu darba algu lemj pašvaldība, ņemot vērā „Pedagogu darba samaksas noteikumos” noteiktos 250–255 latus par likmi.

Interešu izglītībai finansējums palielināts vidēji par 50%
I. Štāle stāsta, ka nākamgad plānots vidēji par 50% palielināt finansējumu interešu izglītībai, tādējādi pašvaldībām būs iespēja palielināt interešu izglītībā finansējamo pedagoģisko likmju skaitu. Sporta nozares 2010. gada budžets ir aptuveni par 3,8 miljoniem latu mazāks nekā 2009. gadā.

IZM skaidro, ka samazinājums dažādām apakšprogrammām ir ļoti dažāds, bet labā ziņa ir tāda, ka salīdzinājumā ar 2009. gada četriem mēnešiem ir dubultots finansējums pašvaldību profesionālās ievirzes sporta skolu treneru algām. Tas ļaus ar 2010. gada janvāri krietni palielināt apmaksājamo treneru likmju skaitu. Savukārt Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste un mājas lapas redaktore Dace Vizule stāstīja, ka pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba atlīdzībai 2010. gada budžeta projektā plānota mērķdotācija 7 593 143 latu apmērā.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)