Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Ceļojums pa Eiropu ar Commenius

Autors: Ingrīda Zvēra @ 25.01.2010

Ceļojums pa Eiropu ar Commenius
Foto: http://media-cdn.tripadvisor.com

Programma Commenius ļauj piepildīties daudziem sapņiem! Gan jau praktizējošiem pedagogiem, gan vēl tikai pedagoģijas studentiem un pedagoģijas grāda ieguvējiem, kas nav strādājuši izglītības nozarē, ir iespēja iegūt stipendiju, lai uz noteiktu laiku programmas Comenius ietvaros gūtu jaunu pieredzi, strādājot kādā no Eiropas skolām vai piedaloties šīs apmācības rīkotos kursos. Arvien vairāk skolotāju ir gatavi izmantot šo iespēju, jo galvenās prasības ir liela motivācija un svešvalodas zināšanas, lai varētu brīvāk darboties izvēlētajā programmā.

       

Projekti pedagogiem – Comenius profesionālā pilnveide

„Comenius programmā, kas paredzēta jau strādājošajiem pedagogiem, interesanti var piedalīties vairakkārt, taču, ne biežāk, kā ik pa diviem gadiem.” informē Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikāciju nodaļas pārstāve Inta Asare. Pie tam - ja no vienas skolas uz vieniem un tiem pašiem kursiem būs vairāki pieteikumi, atbalstīts tiks tikai labākais pieteikums. Ir iespējams, ka no vienas skolas tiek atbalstīti vairāki pieteikumi, bet tikai uz dažādām aktivitātēm, taču, ja uz kādu populāru aktivitāti ir vairāki pretendenti, tad atbalstīti tiks tikai trīs labākie. Prioritāte tiek dota tiem pretendentiem, kuri Comenius profesionālās pilnveides stipendijas līdz šim nekad nav saņēmuši. Šajā programmā, saņemot stipendijas, var iesaistīties - mācību pārziņi un skolas vadības un administratīvais personāls, kā arī personāls, kas iesaistīts starpkultūru izglītībā vai darbā ar migrējošu strādnieku un pārceļotāju bērniem un personāls, kas strādā ar skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām. Šō iespēju var izmantot arī personāls, kas strādā ar skolēniem riska grupās, piemēram, starpnieki un ielu izglītotāji, konsultanti un karjeras konsultanti, inspekciju darbinieki, kā arī bijušie un nenodarbināti skolotāji, kas atsāk darbu profesijā pēc pārtraukuma un cits izglītības personāls pēc nacionālo pārvaldes institūciju ieskatiem.

Šīs akcijas mērķis ir palīdzēt uzlabot skolu izglītības kvalitāti, sniedzot iespēju skolu darbiniekiem iziet apmācību valstī, kurā viņi nestrādā vai nedzīvo. Šādā veidā dalībnieki tiek iedrošināti uzlabot savas praktiskās pedagoģiskās, apmācības, konsultēšanas, vadības zināšanas un prasmes un gūt plašāku izpratni par skolu izglītību Eiropā. Apmācībai visos gadījumos notiek citā valstī, kas piedalās Mūžizglītības programmā un tā noris vismaz piecas darba dienas. Parasti apmācības izpaužas kā strukturēts profesionālās pilnveides kurss skolas izglītības personālam, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas perspektīvai kursa tematikā un pasniedzēju un dalībnieku profilos, vai arī apmācība ir kā prakses vieta vai vērošanas periods (piemēram, "ēnošana") skolā, nozarē vai saistītā organizācijā, kas iesaistīta skolu izglītībā (piemēram, NVO, valsts iestāde). Apmācība iespējama arī kā dalība Eiropas mēroga konferencē vai seminārā, ko organizē Comenius tīkls, Comenius daudzpusējais projekts, nacionālā aģentūra vai Eiropas mēroga pārstāvju asociācija, kas darbojas skolu izglītības jomā, ja tas, protams, veicina iepriekš minēto mērķu sasniegšanu. Apmācībai, kam tiek piešķirts finansējums, jābūt saistītai ar pieteicēja profesionālajām aktivitātēm jebkurā skolu izglītības aspektā, kā, piemēram: praktiskajām pedagoģiskajām prasmēm, tehnikām un metodēm, skolu izglītības saturu un pasniegšanas jautājumiem, skolu izglītības administrāciju, skolu izglītības sistēmas vai politikas līmeni.

Pieteikties Comenius apmācībai individuāli tiek aicināti tie skolotāji, kas ir pilsoņi valstī, kas piedalās Mūžizglītības programmā vai arī ir citu valstu pilsoņi ar nosacījumu, ka viņi ir vai nu pastāvīgie iedzīvotāji, vai reģistrēti kā bezvalstnieki vai bēgļi valstī, kas piedalās programmā. Svešvalodu skolotāju apmācība parasti notiek valstī, kurā skolotāja mācītā valoda tiek runāta un pasniegta. Tomēr pieteicēji var izvēlēties arī tādus apmācības kursus, kas nav uzskaitīti datubāzē, ja tie atbilst noteiktajiem kritērijiem un to nosaka attiecīgā nacionālā aģentūra. Stipendijas tiek piešķirtas dalībai tikai tādā apmācībā, kas ir atbilstoša pietiecēja pieteikumā minētajiem apmācības mērķiem un kas saskan ar nepieciešamajiem kvalitātes kritērijiem. Stipendijas pamatsumma paredzēta ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai, taču kursu, konferences vai semināra maksas pabalsts var tikt izmaksāts, balstoties uz faktiskajām izmaksām.

 

Prakse Eiropas skolās

Topošajiem skolotājiem, kas vēl studē, vai nav vēl sākuši strādāt pēc studijām, Comenius programmas ietvaros ir iespēja pastrādāt ārvalstīs, lai labāk izprastu izglītības norises Eiropā, uzlabotu svešvalodu zināšanas un pedagoģiskās prasmes, iztikai saņemot programmā paredzēto stipendiju. Topošie pedagogi var aizbraukt uz kādu no 27 Eiropas valstu skolām, lai trīs līdz desmit mēnešus tur darbotos kā skolotāja asistenti. Parasti darba izpaužas kā asistēšana mācību stundās, skolēnu grupu un projektu darbu atbalstīšana. Viens no darbības mērķiem ir arī skolēnu svešvalodu zināšanu, jo īpaši uztveršanas un izteikšanās, uzlabošana, jo asistentam tiek dots uzdevums mācīt paša dzimto valodu, kā arī informēt skolēnus un kolēģus par dzimto zemi. Tāpat asistenta darba pienākumos var ietilpt atbalsta nodrošināšana skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām, vai dažādu projektu attīstīšana un īstenošana. Šie pienākumi ir atkarīgi no asistenta un skolas vienošanās un abu pušu vēlmēm. Asistentam būtu jābūt pilnībā integrētam skolas dzīvē un nav jāstrādā kā pilnas slodzes skolotājiem, bet jāpalīdz mācīšanā un citās skolas aktivitātēs. Ieteicams maksimums ir 12 līdz 16 stundas nodarbību aktivitāšu, pie tam, Comenius asistenti var būt saistīti ar vairāk kā vienu skolu, lai dažādotu savu darbu vai arī apmierinātu kaimiņskolu noteiktas vajadzības. Taču asistenti nevar strādāt vairāk kā trīs skolās savas asistentūras laikā.

„Asistentu atlasi veic attiecīgās valsts nacionālā aģentūra. Interesentam sākumā jāsazinās ar mums, pēc tam datu bāzē jāatrod pašu visvairāk interesējošā programma. Kad tas izdarīts, aspirantam ar savu motivācijas vēstuli jāpārliecina uzņēmējskola par savu kandidatūru un pēc viņa apstiprināšanas atkal jāsazinās ar mums, lai caur aģentūru viss tiktu saskaņots!” pieteikšanās procesu īsumā raksturo I. Asare. Vērtējot asistentu pieteikumus, vislielākā uzmanība tiek pievērsta viņu motivācijai strādāt skolā. Tiek ņemtas vērā arī studenta sekmes un valodas zināšanas. Taču attiecīgās valodas zināšanas nav obligāta prasība, jo tiek piešķirts papildu finansējums attiecīgās valodas kursiem pirms došanās uz ārzemēm.

Populāras ne tikai Eiropas Dienvidu valstis

Tā kā skolotāju profesionālās pilnveides apmācība lielākoties ilgst līdz divām nedēļām, tā parasti tiek izvēlēta saistībā ar kādu jau skolotāja uzsāktu programmu savā skolā, tepat Latvijā. Savukārt valodu skolotāji parasti izvēlās profesionāli pilnveidoties valstīs, kurās runā viņu mācītajā valodā. „Pagājušajā vasarā man bija iespēja piedalīties Comenius skolotāju profesionālās pilnveides kursos Īrijā, Edžvoteras koledžā. Man šī nedēļa īru zemē izvērtās profesionāli rosinoša, jo programmas veidotāji nelielā laikā bija koncentrējuši katram svešvalodu skolotājam būtisku jautājumu pārskatu.”, savā pieredzē dalās Eva Birzniece, Babītes vidusskolas angļu valodas skolotāja. „Otrs lielais ieguvums bija saskare ar īru sadzīvi, kultūru un vēsturi, kurā kursu organizatori mūs ļoti aktīvi iesaistīja. Man pozitīvie iespaidi par Īriju bija pat mazliet pārsteidzoši, jo gluži nevilšus pēdējā laikā Īrija Latvijas informatīvajā telpā tiek rādīta kā latviešu viesstrādnieku mītnes zeme, ne tik daudz kā valsts ar ļoti bagātu vēsturi un kultūru, un dinamisku ekonomiku. Man Īrijas iepazīšana izvērtās par kultūrvēsturiski un cilvēciski ļoti aizraujošu un gandarījumu sniedzošu pasākumu.”, stāsta E. Birzniece.

Līdzīga pieredze ir arī Jelgavas rajona Aizupes pamatskolas angļu valodas un kristīgās mācības skolotājai Antrai Embrekšai: „Parādot atklāto stundu kristīgajā mācībā viesiem no Skotijas, man bija brīnišķīga iespēja nedēļu dzīvot Glāzgovā un iepazīt Skotijas reliģijas izglītības sistēmu darbībā, viesojos dažādās skolās un augstskolās. Tā bija lieliska pieredze un stimuls ieviest jauno savā skoliņā. Tomēr joprojām man bija sapnis pabūt un mācīties Londonā. Pavasarī biju uzrakstījusi projektu Akadēmisko programmu aģentūrai. Atceros, kad e-pastā saņēmu apstiprinājumu tam, ka manas mācības Apvienotajā Karalistē tiks apmaksātas, biju tik laimīga, ka trīs reizes pārlasīju, vai pareizi saprotu.”

Dalība šajā programmā iedvesmo arī apkārtējos. Kā stāsta A. Embrekša: „Divas manas kolēģes arī sarosījās un uzrakstīja pieteikumus profesionālās pilnveides kursiem. Esmu tik pateicīga par stipendiju mācībām Londonā, ka mazākais, ko varu darīt, ir popularizēt šo unikālo iespēju – piedalīšanos Mūžizglītības programmā. Ja mēs, skolotājas, būsim pieredzējušas un piedzīvojušas kaut ko jaunu un interesantu, tad arī skolēnos radīsies interese par mācībām visa mūža garumā.”

            Tā kā asistentūra paredz, ka students strādājot gūst praksi darbam skolā, šajā programmā pavadītais laiks ir ilgāks. Piemēram, Kristina Pilate, tobrīd Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 5. kursa studente, Vācijā pavadīja trīs mēnešu. „Comenius asistentūrai pieteicos ar mērķi uzlabot savas vācu valodas zināšanas, iepazīt vācu kultūru un apgūt jaunas mācību metodes. Galvenais kritērijs pieteikumam Comenius asistentūrai bija prakses vieta valstī, kuras iedzīvotāju dzimtā valoda ir vācu valoda.”, savu izvēli komentē K. Pilate. „Pirms asistentūras iegādājos informatīvos materiālus par Latviju un par Jūrmalu, ievācu materiālus, kas atspoguļo dzīvi Latvijā (avīzes, transporta biļetes, attēlus u.c.), kā arī sagatavoju divas PowerPoint prezentācijas vāciski – vienu par Latviju, otru par Jūrmalu. Mans mērķis bija sagatavot informāciju un materiālus, kuri palīdzētu radīt priekšstatu par Latviju.”, viņa stāsta. „Domāju, ka skolā mācīšu tikai vācu valodu un sportu, taču asistentūra man pavēra plašākas izaugsmes iespējas. Prakses laikā pasniedzu vācu valodu, sportu un Latvijas ģeogrāfiju, kristīgo mācību, kā arī latviešu valodu pamatskolas klasēs Mani mērķi Comenius asistentūrā tika sasniegti. Es guvu daudz no šīs pieredzes. Bet vai vācieši ir kaut ko guvuši arī no manis? Es domāju, ka jā.”, pārliecināti saka K. Pilate.

 

Sīkāka informācija pieejama mājas lapāwww.apa.gov.lv

Internetā pieejama apmācības aktivitāšu datu bāze, zināma kā Comenius-Grundtvig Apmācības datubāze, lai palīdzētu pieteicējiem noteikt apmācību, kas var saņemt finansējumu šīs aktivitātes ietvaros un kas vislabāk atbilst pieteicēja vajadzībām: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)