Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Ar idejām vien nepietiek, tām jāpārtop reālā saturā

Autors: RUDĪTE ANDERSONE LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente @ 24.03.2018

Ar idejām vien nepietiek, tām jāpārtop reālā saturā
Foto: Publicitātes foto

 

Jauno saturu matemātikā esam analizējuši burtiski pa rindiņām un ļoti rūpīgi, savus ieteikumus izstrādājām kopā ar Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes (LU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētājiem un arī iesniedzām, kā projekta autori aicināja. Diemžēl pašreizējā satura projektā ir grūti saskatīt, ka būtu respektēts būtiskais, varbūt stilistiski nomainīti atsevišķi vārdi. Kaut kas vairāk ir latviskots, piemēram, vārda „kompetence” vietā tagad lieto vārdu „lietpratība”, bet šis vārds ne vienmēr atbilst kontekstam, vietām ir palicis tukšums.

 

 

 

LU lasu lekcijas pedagoģijas studentiem, topošajiem skolotājiem, tādēļ īpaši sekoju jaunākajiem satura labojumiem, kopā ar studentiem analizējam jaunā satura projektu. Aicinu studentus visu nepieņemt kā absolūto patiesību un vērtēt kritiski, atlasot labo, inovatīvo un saskatot nepilnības.

Skumji, ka ir iesaistīti daudzi cilvēki un ieguldīti milzu līdzekļi, bet taustāmais labums ir ļoti neskaidrs. Lai skolotājs izstrādātu savu programmu, ir jāzina, kam pievērst uzmanību un kā strādāt tālāk, bet patlaban pieejamais materiāls ir vien ideju apkopojums. Manuprāt, uz tā pamata vēl nevar izstrādāt izglītības standartus un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai šajā pavasarī.

Dzirdēju, ka paliks skolotāju sadalījums pa mācību priekšmetiem; kas tad ir līdz šim nebijušais jaunais? Vienīgi ir aicinājums skolotājiem savstarpēji sadarboties, bet uz to skolotāji tiek mudināti jau sen, jo kā gan citādi skolēni lietos zināšanas daudzveidīgās situācijās, attīstīs savu lietpratību (kompetenci)?

Neviens nav apšaubījis, ka saturs ir jāpārskata, bet ar idejām vien nepietiek – tām ir jāpārtop reālā saturā, ar kuru skolotājs var doties klasē un strādāt. Pēdējie pētījumi liecina, ka mūsdienu bērni domā citādāk, bet, kad projektā iesaistītie eksperti publiskajā telpā stāsta, ka skolēni latviešu valodas stundās neapgūs gramatiku, bet dosies ielās, pētīs reklāmu u. c. redzamos tekstus un tādā veidā mācīsies valodu, tad kļūst skumji. Es ielās pārsvarā redzu gramatiski kļūdainus tekstus un uzrakstus, tādēļ man nav skaidrs, ko bērni tādā veidā var iemācīties. Vispirms ir jāiemācās likumsakarības, jāapgūst pamati – un pēc tam var iet ielās un novērtēt, cik pareizi valoda tiek lietota, vai tiek ievērota gramatika.

Bērnu domāšanas prasmes nedrīkst būvēt bez uzkrāto zināšanu pamata, piemēram, matemātikā ir un būs reizrēķina tabula. Jaunās zināšanas skolēni neizdomās tikai grupu darbā, jo ir zināšanas un prasmes, kuras iemācās, individuāli trenējoties, atkārtojot.

Ievēroju, ka nav izmantoti pētījumi par bērnu vecumposma īpatnībām, piemēram, jau pirmsskolas vecumā bērnam ir svarīgi, ka tiek atzīts viņa ieguldījums, sasniegumi. Viņam ir svarīga panākumu izjūta – ka viņš var izdarīt un ka pieaugušais to ir pamanījis. Tādēļ skolotājam ir jāzina, kādus uzdevumus dot, lai ikviens bērns spētu demonstrēt savas zināšanas un prasmes, citādi radīsies nepatika kaut ko sākt un darīt. Nekas jauns nav fakts, ka bērns vēlas izzināt pasauli un ir ar mieru pielikt pūles, mācīties, bet pieaugušajam ir jāzina, ka tas īstenosies tikai tad, ja tiks darīts kaut kas audzēkņa uztverei atbilstīgs. Jebkurā vecumā mēs taču atgrūžam mums nepieņemamo, nesaprotamo.

Uzskatu, ka likt sešgadīgiem bērniem iet skolā ir klaja vardarbība. Pat ja kāds bērns jau prot lasīt un rēķināt pirmā desmita apjomā, tas vēl nebūt nav rādītājs, ka bērns ir gatavs doties uz skolu un mācīties tās režīmā. Šajā vecumā bērni psiholoģiski vēl nav gatavi socializācijai skolas sistēmā – stundas pavadīt klasē, kur nav tādu iespēju atpūsties, rotaļāties, gulēt diendusu, tādējādi ne tikai negatīvi ietekmējot nervu sistēmu, bet arī varbūt radot nepatiku pret mācībām. Tas vairāk būtu jāskaidro arī vecākiem, jo ne visi izprot iespējamās sekas un ļaunumu, ko var nodarīt viņu bērniem, liekot darīt kaut ko vecumam un psiholoģiskajai gatavībai neatbilstīgu. Latvijā ir ļoti daudz talantīgu bērnu, bet ātri ir iespējams viņos iznīcināt prieku mācīties, ja tiks realizētas atsevišķu cilvēku ambīcijas, kas neiztur daudzu profesionāļu kritiku.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Oficiāli apstiprinātajos mācību līdzekļos informācija par novadu tradicionālo kultūru nav atrodama gandrīz nemaz.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.