Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt
Iesūtīt metodisko materiālu

Mācību satura struktūra, izveides un īstenošanas principi

Autors: Dace Namsone @ 25.08.2017.

lasīt tālāk

Jaunais mācību saturs. Mērķi un līdzekļi

Autors: Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs @ 25.08.2017.

lasīt tālāk

Mācību satura ieviešana

Autors: Zane Oliņa, mācību satura ieviešanas vadītāja @ 25.08.2017.

lasīt tālāk

Active Learning

Autors: Barbara Krūza, ASV Dienvidfloridas Universitātes profesore @ 16.08.2017.

lasīt tālāk

Kā radīt bērna attīstībai labvēlīgu vidi?

Autors: IK informācija @ 21.11.2016.

Laikā, kad Latvijā iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību, blakus kvantitatīviem rādītājiem vienlīdz būtiskas ir Latvijas sabiedrības atjaunošanās kvalitatīvās vajadzības: nepietiek vien panākt, ka dzimst vairāk bērnu, vienlīdz svarīgi ir gādāt un rūpēties, lai bērniem būtu stabili un droši vecāki, mīloša vide, kur augt, droša attīstība bērnu dārzā un viņi būtu gaidīti, motivēti skolai, kā arī tālākai izglītības ieguvei un profesionālajai izaugsmei visas dzīves garumā.

lasīt tālāk

Kā maza telefonsaruna var veikt lielu darbu

Autors: Latvijas Republikas tiesībsargs @ 04.01.2016.

Vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ, nevar atrasties blakus savam bērnam

lasīt tālāk

„PAŅEM DABU AIZ ROKAS” ĀRA AKTIVITĀTES PIRMSSKOLĒNIEM

Autors: @ 02.10.2015.

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola pateicas visiem, kas ar savu līdzdalību un atbalstu ir veicinājuši rokasgrāmatas izstrādāšanu un izdošanu.

Rokasgrāmata tapusi Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta “Paņem dabu aiz rokas” rezultātā, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

lasīt tālāk

Jauna arhitektūra jaunām mācībām

Autors: Jure Kotniks @ 18.11.2014.

lasīt tālāk

Labestības stunda "Ar labestību iedegsim mūsu domas un sirdis"

Autors: Karīna Stivriņa, Aglonas vidusskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā @ 29.10.2014.

lasīt tālāk

Prezentācija "Kukaiņi"

Autors: Pirmsskola @ 25.08.2014.

Prezentācija "Kukaiņi"
Foto: Sanda Ore

Tēma " Kukaiņi" ir ļoti plaša un pētāma visa mūža garumā. Prezentācija veidota kā neliels palīgs dažādu nodarbību īstenošanā skolotājam ar radošu pieeju

lasīt tālāk

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav obligātas stundu hospitācijas, tās vietā ir tikai 45 minūšu ilga direktora un skolotāja saruna; 9. klasi beidzot, nav eksāmenu. Varbūt tāpēc skolu direktori Somijā kādā pētījumā tika atzīti par vislaimīgāko profesiju, jo viņu laiku neaizņem nemitīgu atskaišu rakstīšana.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.