Abonēšana    Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Vakances izglītības darbā
Iesūtīt metodisko materiālu

Kā radīt bērna attīstībai labvēlīgu vidi?

Autors: IK informācija @ 21.11.2016.

Laikā, kad Latvijā iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību, blakus kvantitatīviem rādītājiem vienlīdz būtiskas ir Latvijas sabiedrības atjaunošanās kvalitatīvās vajadzības: nepietiek vien panākt, ka dzimst vairāk bērnu, vienlīdz svarīgi ir gādāt un rūpēties, lai bērniem būtu stabili un droši vecāki, mīloša vide, kur augt, droša attīstība bērnu dārzā un viņi būtu gaidīti, motivēti skolai, kā arī tālākai izglītības ieguvei un profesionālajai izaugsmei visas dzīves garumā.

lasīt tālāk

Kā maza telefonsaruna var veikt lielu darbu

Autors: Latvijas Republikas tiesībsargs @ 04.01.2016.

Vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ, nevar atrasties blakus savam bērnam

lasīt tālāk

„PAŅEM DABU AIZ ROKAS” ĀRA AKTIVITĀTES PIRMSSKOLĒNIEM

Autors: @ 02.10.2015.

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola pateicas visiem, kas ar savu līdzdalību un atbalstu ir veicinājuši rokasgrāmatas izstrādāšanu un izdošanu.

Rokasgrāmata tapusi Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Erasmus+ programmas īstenotā projekta “Paņem dabu aiz rokas” rezultātā, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

lasīt tālāk

Jauna arhitektūra jaunām mācībām

Autors: Jure Kotniks @ 18.11.2014.

lasīt tālāk

Labestības stunda "Ar labestību iedegsim mūsu domas un sirdis"

Autors: Karīna Stivriņa, Aglonas vidusskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā @ 29.10.2014.

lasīt tālāk

Prezentācija "Kukaiņi"

Autors: Pirmsskola @ 25.08.2014.

Prezentācija "Kukaiņi"
Foto: Sanda Ore

Tēma " Kukaiņi" ir ļoti plaša un pētāma visa mūža garumā. Prezentācija veidota kā neliels palīgs dažādu nodarbību īstenošanā skolotājam ar radošu pieeju

lasīt tālāk

Matemātiskās sakarības Kārļa Skalbes pasakās

Autors: Artis Freimanis, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotājs @ 28.04.2014.

Matemātiskās sakarības Kārļa Skalbes pasakās

Skolotājam ikdienas darbā bieži nākas rast atbildes ne tikai uz tiešajiem jautājumiem, kas saistīti ar pasniedzamo priekšmetu, bet arī par tā lietderību turpmākajā mācību procesā un nozīmi reālajā dzīvē.

Matemātikas stundās nereti nākas saskarties ar jautājumu: „Kur es to dzīvē izmantošu?” Vislabāk šādos gadījumos, kas liecina par skolēna vēlmi izzināt, ja skolotājs atbildes meklē kopā ar skolēnu. Lai skolēns labāk izprastu dzīves prasmju un dzīves kvalitātes saistību, ir jāveicina starppriekšmetu saikne. Ja tā netiek veidota, skolēns neredz kopējo ainu, viņš apgūst katru priekšmetu atsevišķi un nesaredz kopsakarības. Mūsdienu mainīgajā un paātrinātajā laikmetā svarīgi skolēnā neapdzēst radošuma dzirksti un vēlmi atrast ko neparastu jau ierastajā ikdienas kārtībā.

 

lasīt tālāk

Konkurss „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” Metodiskā izstrādne

Autors: TVNV skolotāji Antra Brinkmane – Brimane, Paulis Čimurs, Vēsma Balode @ 07.04.2014.

Lejupielādējiet materiālu šeit: system/application/uploads/file/Riga Eiropas kulturas galvaspilseta2014.doc

lasīt tālāk

Emocionālā inteliģence pozitīvai saskarsmei skolā

Autors: Ilze Brinkmane @ 02.04.2014.

Emocionālā inteliģence pozitīvai saskarsmei skolā

Uz šāda nosaukuma konferenci 19. martā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Cēsu filiālē pulcējās Vidzemes reģiona pedagogi.

 

lasīt tālāk

Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā

Autors: IK informācija @ 11.03.2014.

par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jauna modeļa izstrādi

lasīt tālāk

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Pirmklasnieks

Darba piedāvājums

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Zinātnieki ir ielīduši skolēnu galvās un noskaidrojuši, ka, klausoties lekciju, skolēnu smadzenes darbojas mazāk nekā guļot, tādēļ ir jāmeklē motivācija, kas ir degviela, lai skolēni mācītos.
Zane Oliņa, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.