Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Tiskādu vidusskola Tiskādu vidusskola

Nosaukums: Tiskādu vidusskola
Atrašanās vieta: Parka iela 4, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Dibināšanas gads: 1953.
Skolēnu skaits: 301
Skolotāju skaits: 32
Direktors: Viktors Kovaļovs

Šogad Tiskādu vidusskolai kā struktūrvienība pievienota arī Kruķu pamatskola. Tās atrodas izteiktā krievu vidē, tāpēc skolai ir liela atbildība un nozīme pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā. Skola arī ir vienīgais izglītības un kultūras centrs ciematā, kas izglīto un audzina konkurētspējīgus un aktīvus jauniešus, māca cienīt un attīstīt divu tautu kultūras vērtības.

Skola realizē divas pamatizglītības mazākumtautību programmas (2. un 3. modeli), vidusskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu.

Mācībās tiek izmantoti Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātie vispārizglītojošie mācību līdzekļi. Skolotāji darbā izmanto bilingvālās apmācības kursos apgūtās mācību metodes, kā arī pašu gatavotos mācību materiālus, meklējot rakstus, video un citus materiālus stundas dažādošanai. „Gandrīz visus mācību priekšmetus skolēni apgūst latviešu valodā vai bilingvāli,” stāsta direktors Viktors Kovaļovs. „Tas nav viegli ne skolēniem, ne skolotājiem. Bet rezultāti liecina, ka skola strādā pareizā virzienā, jo vairākums skolēnu sekmīgi turpina mācības tālākizglītības iestādēs un pierāda savu konkurētspēju.”

Viena no skolas prioritātēm ir patriotiskā un pilsoniskā audzināšana. Šis jautājums ir iekļauts mācību un audzināšanas darbu plānos. Pagājušajā mācību gadā projektu nedēļas tēma bija „Manai Latvijai – 90”. Katru gadu skolā notiek Latvijai veltīta tematiskā nedēļa, kuras nogalē ir Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku pasākums.

system/application/uploads/image/TIskadu_viduskola/koncerts_91_web.jpgSkolā tiek organizēti pasākumi, lai saglabātu nacionālo identitāti un krievu kultūras mantojumu. Miķeļdiena, rudens ziedu un ražas izstādes, Lāčplēša diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Valentīndiena, dzejas konkursi, skolēnu zīmējumu izstādes un absolventu tikšanās vakars ir populārākie un tradicionālākie pasākumi. „Vairākums skolas pasākumu notiek divās valodās. Tas veido īpašu svētku noskaņojumu, un ir prieks par to, ka skolēni prot un pilnveido zināšanas vairākās valodās, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi,” uzsver direktors.

Latviešu kultūras mantojumu skolēni izzina, apceļojot Latvijas novadus un pilsētas – skola realizē Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Latvija Silmalas pagasta skolēnu acīm”. Ceļošana ir viena no mīļākajām skolas tradīcijām. „Tas ļauj skolēniem tuvāk iepazīt Latvijas dabu, arhitektūru, slavenu cilvēku dzimtās vietas, ievērojamākās vietas un pieminekļus,” stāsta Viktors Kovaļovs.

Latviešu folkloru skolēni apgūst latviešu valodas un mūzikas stundās, tāpēc lielu paldies direktors teic mūzikas skolotājai I. Ščerbakovai. Skolas vokālais un instrumentālais ansamblis izpilda dažādu tautu skaņdarbus, piedalās gan skolas, gan novada organizētajos pasākumos.

system/application/uploads/image/TIskadu_viduskola/sportistes_web.jpgTiskādu vidusskola jau vairākus gadus ir viena no labākajām skolām novadā, tāpēc skola ir centusies izveidot un nodrošināt sporta inventāra bāzi un piemērotus apstākļus sportošanai. Skolēni direktora – sporta skolotāja – vadībā aktīvi piedalās novada un valsts sporta pasākumos un sacensībās, regulāri ieņemot godalgotas vietas volejbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un slēpošanā.

Nepārtraukti uzlabojot un modernizējot mācību vidi, skolēniem tiek nodrošinātas arī valsts apmaksātas pagarinātās dienas grupas. „Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos darām visu iespējamo, lai mūsu skolēni skolā justos labi, lai viņi varētu netraucēti mācīties un iegūt labu izglītību. Diemžēl līdzekļu trūkuma dēļ šogad skolā samazinājās interešu izglītības nodarbību skaits, kas neļauj pilnvērtīgi skolēniem attīstīt savas spējas un padziļināt zināšanas pēc nodarbībām. Taču, neskatoties uz samazināto finansējumu skolām, skolas kolektīvs dara visu iespējamo, lai atvieglotu skolēnu integrāciju pilsoniski sabiedriskajā vidē,” stāsta Tiskādu vidusskolas direktors Viktors Kovaļovs.


.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki mūsdienās ir slinki un pārāk daudz sūdzas, tāpēc arī tik ļoti kritizē skolas un skolotājus.
Linda Klimanova, Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura programmas „Tiesības un bizness” studente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.