Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Tiskādu sanatorijas internātpamatskola Tiskādu sanatorijas internātpamatskola

Nosaukums: Tiskādu sanatorijas internātpamatskola
Atrašanās vieta: Ezera 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Dibināšanas gads: 1958.
Skolēnu skaits: 105
Skolotāju skaits: 38
Direktors: Žanis Feldmanissystem/application/uploads/image/Tiskadu sanatorijas skola/1_web.jpg


Sveika skola pie ezera,
Gaišie logi un baltās sienas!
Sveikas klases pie ezera,
Plašie gaiteņi, sporta laukums,
Sveikas puķes pie ezera,
Sveikas zeltainās smilšu takas,
Sveika skola pie ezera,
Sveikas saulainās dienas!


Vienā no skaistākajiem Tiskādu ezera stūrīšiem atrodas četru stāvu celtne. Tā ir Tiskādu sanatorijas internātpamatskola, kura tika uzcelta 1958. gadā. Tā gada 1. martā bija atvērta četrgadīgā skola – Tiskādu internāta skola. Tālajos piecdesmitajos šajā skolā mācījās skolēni no daudzbērnu un nelabvēlīgajām ģimenēm. „Bērni ļoti atšķīrās no saviem vienaudžiem, bieži vien viņu dzīves uzskati bija pārāk nopietni un pieauguši. Viņiem bija savs sarežģīts dzīves redzējums, un viņu vecāki ne vienmēr bija gatavi atbalstīt savus bērnus un būt atbildīgi par viņiem,” atceras direktors. Te palīdzēt varēja tikai tādi skolotāji un audzinātāji, kas no visas sirds spēja mīlēt šīs mazās, novārtā atstātās dvēselītes. Ar laiku radās nepieciešamība pēc atsevišķas ēkas, kur dzīvotu bērni, tāpēc 1960. gadā tika uzcelta internāta ēka. „Nu smaržīgo priežu sila malā atrodas mūsu skola,” stāsta Ž. Feldmanis. „Arī aizverot skolas durvis, tā ilgi paliks atmiņā gan absolventiem, gan bijušajiem skolotājiem un darbiniekiem, gan šodienas skolēniem un skolotājiem.” Laika gaitā mainījies skolēnu un skolotāju skaits, mainījušās paaudzes, arī skolas nosaukums – līdz 1996. gada 1. janvārī skola kļuva par Tiskādu sanatorijas internātpamatskolu bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām.

Tiskādu sanatorijas internātpamatskolā mācās skolēni ar psihoneiroloģiskām saslimšanām no visiem Latvijas novadiem (15 pašvaldībām). Skolas komplektāciju nosaka valsts pedagoģiski medicīniskā komisija, šobrīd skola īsteno speciālās izglītības mazākumtautību programmu bērniem ar garīgās veselības traucējumiem (2. modeli). Šobrīd skolas galvenais uzdevums ir maksimāli kompensēt veselības traucējumus un veidot pamatu bērna tālākajai izglītībai un integrācijai sabiedrībā. Skola piedāvā medicīnisko palīdzību, ārsta, psihiatra konsultācijas, fizioterapijas un masāžas pakalpojumus, veselības stāvokļa padziļinātu izpēti, blakus saslimšanu noteikšanu un ārstēšanu. Skolā strādā ārsts fizioterapeits, kas konsultē un novērtē skolēnu veselības stāvokli un to ietekmējošos faktorus. Skolā ir iespējams apmeklēt speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības, grupu un individuālās nodarbības logopēdijā, ritmikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Īstenojot skolas mazākumtautību pamatizglītības programmu, visi priekšmeti tiek pasniegti bilingvāli. Lai to veiksmīgi realizētu, visi skolotāji ir apmeklējuši LVAVA kursus. Skolotāji bagātina savu pieredzi kursos, semināros, piedalās pieredzes apmaiņā. Skolā darbojas septiņu mācību priekšmetu skolotāju un viena internāta skolotāja metodiskā komisija. Katru gadu tiek izskatīta kāda no metodiskajām tēmām, kurā darbojas kā skolotāji, tā arī internāta skolotāji. Par vienu no noderīgākajām un interesantākajām pedagogi atzinuši „Prasmju un iemaņu veidošanu skolēnu lasīšanas interešu attīstīšanai”. Tēmas mērķis bija veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, apgūt prasmi sastādīt, rakstīt un lasīt referātus, darboties ar tekstu, interneta resursiem, enciklopēdijām, vārdnīcām un citiem preses avotiem. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, kur skolēni padziļina savas zināšanas.

system/application/uploads/image/Tiskadu sanatorijas skola/2_web.jpgAudzināšana un interešu izglītība
Liela uzmanība skolā tiek pievērsta audzināšanai. Skolā ir izveidojušās savas tradīcijas. Tiek svinēti latviešu tautas gadskārtu svētki – Miķeļdiena, Mārtiņi un Ziemassvētki. Lai labāk iepazītu un uzzinātu sava novada kultūras vēsturi, kultūras mantojumu un skolēnos veidotu pilsonisko apziņu, viss skolas kolektīvs dodas rudens pārgājienos. Katru Lāčplēša dienu skolēni dodas kādā izbraucienā, kas saistīts ar patriotisko audzināšanu. Skolēni bijuši Grebņevas robežkontroles punktā, Rēzeknes robežsargu koledžā, skatījušies Latvijas karaspēka parādi un tikušies ar Valsts prezidentu. Lai izkoptu valsts svētku svinēšanas tradīcijas un izzinātu savas valsts tālo un tuvo vēsturi, skolā tiek organizēts pasākumu cikls, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai: zīmējumu konkurss „Svētku priekam”, atklātās klases audzināšanas stundas „Mana Latvija” un svētku koncerts. „Skolēnu patriotiskā audzināšana mūsu skolā ir pastāvīgi iekļauts darbs klases audzinātāju audzināšanas programmā. Tas caurvij dažādas klases audzinātāju stundu tēmas un ārpusstundu pasākumu nodarbības,” uzsver direktors. Skolas tradīcija ir arī zēnu konkurss „Stiprie, drošie, veiklie”, meiteņu konkurss „Mazās saimnieces”, Svētā Valentīna dienas svinēšana, divu dienu pārgājiens maijā un 9. klašu izlaidums.

system/application/uploads/image/Tiskadu sanatorijas skola/4_web.jpgBrīvo laiku skolēniem ir iespēja pavadīt dažādos interešu izglītības pulciņos. Skolā darbojas 11 dažādas interešu programmas. Jaunieši pēc mācību stundām darbojas sporta spēļu un tūrisma, kokapstrādes, mazo saimnieču un citos pulciņos. Mācību gada noslēgumā notiek skolas interešu pulciņu prezentācija – gadatirgus, kur skolēniem ir iespēja parādīt savus veikumu mācību gada laikā. Skolēni aktīvi piedalās dažādos novada un republikas konkursos un pasākumos, kas tiek organizēti speciālajām skolām, iegūstot godalgotas vietas.

Jau vairākus gadus janvārī un februārī skolēni raksta projektus sociālajās iemaņās, kas ļauj skolēniem sagatavoties patstāvīgai dzīvei. „Šeit skolēni pavada katru vakaru un svētku dienas, mācās spriest un novērtēt dažādas dzīves situācijas. Šeit viņus sagatavo dzīvei, lai viņi varētu izvēlēties savu tālāko dzīves ceļu.” Skolā viņiem tiek sniegtas zināšanas, veidotas prasmes un iemaņas gan mācībās, gan pašapkalpošanā, gan sociālajā jomā. To visu dara skolotāji, atbalsta personāls, mediķi, direktora vietnieki un direktors. Skolas personāls direktoru Žani Feldmani raksturo kā cienījamu cilvēku, kurš, kaut arī ir stingrs, māca visiem pašu galveno – cilvēcību. Direktors savos četros darbības gados parādījis profesionalitāti, ko augstu novērtējusi arī IZM – ar atzinību par aktīvu un radošu darbību izglītībā Latgales reģionā un nozīmīgu personisko ieguldījumu pozitīvas sadarbības veidošanā ar vecākiem, bērniem un pedagogiem. Direktora uzņēmības dēļ skolā ir izremontētas visas klašu telpas un kopmītņu istabas, iekārtota un apzaļumota skolas teritorija. Visos klašu kabinetos ir mūsdienīgas mēbeles, un tie ir tehniski aprīkoti. Ir veikts kapitālais katlu mājas un skolas pirts remonts, ierīkotas dušas kabīnes un sauna. Īstenoti dažādi projekti, piesaistīti ESF līdzekļi.

Skolā strādā 38 pedagogi un atbalsta personāls. Viņi vienmēr ir blakus, sniedz palīdzīgu roku grūtā brīdī, ir padomdevēji un virzošais spēks. Māca, audzina un kopj tieksmi godīgai un tikumiskai dzīvei. Viena no direktora sen lolotām idejām bija ārstnieciskais (rehabilitācijas) komplekss. Drīzumā tiks izveidots ārstnieciskais rehabilitācijas komplekss ar pērļu vannu, masāžas kabinetu, inhalācijām, psiholoģiskās atslodzes istabu un baseinu. Skolas kolektīvs sevi raksturo kā stipru, draudzīgu un saliedētu, to vieno mīlestība pret bērniem, mīlestība pret savu profesiju. „Dienu no dienas mācām bērniem laipnību, skaistumu, mīlēt dzimteni, savu tautu, mācām pārvarēt grūtības.”

Kaut arī šobrīd skolā mācās 105 skolēni, kas sanatorijas skolai ir pietiekami liels skaits, šiem skolēniem ir nodrošināta nepārtraukta kontrole, pastāvīgs individuālais darbs un uzmanība, kas ik mirkli tiek veltīta bērniem.E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ja mēs kā nācija, kā tauta gribam ilgtermiņā pastāvēt, izglītība ir noteicošā. Latvijas lielākā bagātība nav meži, bet gan cilvēka smadzenes. No šāda viedokļa izglītības sistēmai ir ne tikai mācīšanas un izglītošanas funkcija, bet izglītība ir arī ievērojami dzelžaināks priekšnosacījums nācijas pastāvēšanai.
Aldis Baumanis, biznesa augstskolas „Turība”rektors un valdes priekšsēdētājs


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.