Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Tabores pamatskola Tabores pamatskola

Nosaukums: Tabores pamatskola
Atrašanās vieta: Ozola iela 39, Tabores pagasts
Dibināšanas gads: 1922. gads
Skolēnu skaits: 58
Skolotāju skaits: 11
Direktors: Valentīna Vavžiņaka

 

Tabores pamatskola iekārtojusies Tabores muižā. Pie skolas ir skaists parks, liepu aleja un vecs ābeļdārzs. Skolēni katru gadu cienājas ar āboliem, taču labi koptie koki, krūmāji, puķudobes un zāliens priecē ne tikai skolēnus, bet arī apkārtējos iedzīvotājus. Tepat esošais stadions ir jauniešu brīvā laika pavadīšanas vieta arī vasarās, kad tiek spēlēts futbols un basketbols. Skola ir vienīgais izglītības un kultūras centrs Tabores pagastā.

Pie skolas ir bērnudārzs. Divas grupas ir piecgadīgo, sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolas gaitām. Nodarbības un bērnu brīvo laiku organizē un vada prasmīgas pedagoģes: M. Kuzmina, V. Petroviča, J. Parfena un V. Vecele.

Skolai ir senas pedagoģiskās tradīcijas, kuru mērķis vienmēr ir bijis harmoniska cilvēka veidošana. Kā pastāstīja skolotāja Marija Petrovska, visi pedagogi ir ar bagātu darba stāžu un izcilu pieredzi, kas vēl joprojām ļauj viņiem enerģiski darboties. „Visi kopā mēs izdarām daudz – pat to, kas sākumā šķiet neiespējams. Savukārt mūsu skolēni veidojas par individuālām personībām ar savu pieredzi, domām un viedokli.” Nenoliedzami, te nopelns ir mazajam skolēnu skaitam klasēs. Individuāli strādājot ar skolēniem, viņi vienmēr saņem palīdzību, kad tā ir nepieciešama. „Mazajām lauku skolām ir lielāka iespēja izkopt ne tikai talantīgu bērnu spējas, bet arī attīstīt mazāk spējīgus skolēnus. Tā ir mūsu skolas priekšrocība!” uzsver skolotāja. Šī paša iemesla dēļ skolai izveidojusies nopietna un veiksmīga sadarbība ar skolēnu vecākiem. Pirms bērns uzsāk skolas gaitas, ļoti nopietni mācību procesā iesaista vecākus. Darbs klases sapulcēs un Vecāku skolas apmeklējumi ir ierasta lieta. Skolotāji zina katra bērna stāvokli ģimenē un sniedz nepieciešamo palīdzību, ja tā nepieciešama. Arī paši bērni nekautrējas lūgt palīdzību skolotājiem.

Skolā mācību programma atbilst 2. mazākumtautības pamatizglītības modelim. Visas mācību grāmatas ir latviešu valodā. Saskaņā ar mācību programmu lielākā daļa mācību priekšmetu jau no 1. klases tiek apgūti bilingvāli, izņemot krievu valodu un literatūru, kā arī angļu valodu. Ieskaiti matemātikā 6. klases skolēni kārto latviešu valodā, tāpat 9. klases eksāmenu matemātikā un centralizētos eksāmenus.

 Pilsoniskā audzināšana

Par vienu no savām attīstības prioritātēm skola izvirzījusi pilsonisko audzināšanu. Tā kā Tabores pagasta bērniem dzimtā valoda lielākoties ir krievu, tad latviešu valodu viņi sāk mācīties jau bērnudārzā. Kā paskaidroja M. Petrovska, īpaša uzmanība pievēršama pilsoniskajai audzināšanai, lai radītu skolēnos izpratni par valsti un tajā notiekošo. „Ikvienai tautai ir savas īpatnības, kas to atšķir no citām etniskām vienībām.” Skolēnu integrācija pilsoniskajā sabiedrībā lielākoties tiek īstenota latviešu valodas un literatūras stundās – izmantojot folkloras, rakstnieku, dzejnieku un komponistu darbus. Arī citos mācību priekšmetos, kas tiek apgūti bilingvāli. Audzināšanas programmā visās vecuma grupās iekļauti klases stundu cikli „Mana Latvija”, „Saskarsmes kultūra” un „Eiropas dienas”. Priekšmetu skolotāji un pulciņu vadītāji katru gadu organizē „Pilsonības nedēļu”, kad notiek zīmējumu, eseju, dzejoļu konkursi un izstādes. Tiek sagatavoti un vadīti svinīgi pasākumi, kas veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Lāčplēša dienā tradicionāli tiek rīkotas viktorīnas un skolēnu iemīļotās sporta sacensības „Veiklie starti.”  

Latviešu kultūras mantojumu bērni iepazīst, gatavojoties Mārtiņdienai, Ziemassvētkiem, Lieldienām un Mātes dienas koncertiem. Arī aktīvi iesaistoties Dzejas dienu pasākumos: skatuves runas konkursā „Zelta sietiņš” un „Zvirbulis”. Lai saglabātu nacionālās kultūras tradīcijas, skolēni kopā ar skolotājiem organizē pasākumus: „Krievu tautas Ziemassvētku tradīcijas” un „Meteņi”. Skolēni labprāt apmeklē Krievu nama rīkotās izstādes un piedalās dažādos zīmējumu konkursos.

Katru gadu 1.–7. klases skolēni piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. „Bērnu dalība šajā brīnišķīgajā projektā vieš cerības, ka viņi cienīs un lasīs grāmatas latviešu valodā jebkurā vecumā un būs pastāvīgi bibliotēku apmeklētāji.” Skolotāja Marija Petrovska ir pārliecināta, ka šī saskarsme bagātina ikvienu no bērniem gan garīgi, gan estētiski, palīdzot izzināt kultūras vērtības, sadzīves tradīcijas un strādāšanu kolektīvi.

Skolēni par veiksmīgu piedalīšanos dažādos pilsētas un republikas eseju un zīmējumu konkursos saņēmuši godalgotas vietas un diplomus. Viens no skaistākajiem panākumiem bija piedalīšanās eseju konkursā „Latvija un Jānis Čakste”. No 163 dalībniekiem uz Latvijas Kara muzejā organizēto noslēguma pasākumu bija aicināti tikai 43 skolēni. Tabores pamatskolas 9. klases skolēns saņēma 3. vietu par savu eseju un balvā ieguva neaizmirstamu ekskursiju ar neparastiem notikumiem NBS garnizonā Ādažos. Mācību rezultātus ik gadu skolēni parāda, piedaloties rajona olimpiādēs un rakstot zinātniski pētnieciskos darbus.

Visaugstāk skolēni vērtē radošo un draudzīgo gaisotni skolā. Skolēni dodas dažādās ekskursijās, pārgājienos. Labprāt dzied korī un dejo tautas deju ansamblī. Bieži tiek spēlēts teātris – ne tikai pašu priekam, bet tiek gūta iedvesma un skaisti pārdzīvojumi Daugavpilī, apmeklējot Daugavpils teātri. Skolēni mācās dalīties ne tikai radoši mākslinieciskajās aktivitātēs, bet arī īstenās labdarības akcijās, kas ik gadu notiek pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām. Kā apliecināja M. Petrovska, skolas personāls cenšas aktivizēt skolēnu radošo darbību. Panākumus dod arī tās atbildīgās ģimenes, kuras daudz strādā savu bērnu audzināšanā. „Skola ir radījusi skolēniem fantastiskas izvēles iespējas, lai viņi varētu izzināt, pētīt, iemācīties un pilnveidot savas prasmes pilnvērtīgākai savu sapņu piepildīšanai par nākotni. Skolā ir bibliotēka, skolēni sev noderīgu informāciju meklē ne tikai grāmatās, bet izmanto arī brīvi pieejamos datorus un internetu. Mēs ļoti ceram, ka mūsu ieguldītais darbs nebūs veltīgs arī turpmākajos gados un arī valsts atbalstīs mazās lauku skolas, jo mūsu skolēni spēj veiksmīgi konkurēt ar pilsētu skolu skolēniem.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Visvajadzīgākā šodien – un rītdien – ir spēja orientēties apkārtējā informācijas troksnī, sadzirdēt tajā savu viedokli, pievienot tam savu – aizrautīgu un izsvērtu, zinošu un drosmīgu – balsi, jo, kā izrādās, klusēšana vairs nav modē un vairs nav zelts.
Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.