Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Silenes pamatskola Silenes pamatskola

Nosaukums: Silenes pamatskola
Atrašanās vieta: Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
Dibināšanas gads: 1982.gads
Skolēnu skaits: 70
Skolotāju skaits: 13
Direktors: Tatjana Klopova

 

Silenes pamatskola ir Daugavpils novadā – deviņus kilometrus no Baltkrievijas robežas. Skolas pirmsākumi meklējami ap 20. gadsimta sākumu, kad Borovkas ciemā tika nodibināta pirmā tautas skola. Savā pastāvēšanas laikā skola vairakkārt tikusi reorganizēta, mainoties arī nosaukumam: tā bijusi gan sākumskola, gan sešgadīgā un septiņgadīgā skola, gan arī vidusskola. 1982. gadā tika uzcelta jauna skolas ēka, kurā sāka darboties vidusskola. 2003. gadā skola tika pārveidota par pamatskolu. Te iekārtoti 20 mācību kabineti, bibliotēka, datorklase ar 13 datoriem.

Silenes pamatskolā tiek īstenota 3. modeļa pamatizglītības mazākumtautību programma, pamatizglītības programma, pirmsskolas izglītības programma, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē. Pašlaik no 1. līdz 9. klasei skolā mācās 70 skolēni, savukārt pirmsskolas grupu apmeklē 25 bērni.

Silenes ciematā bērnudārza nav, tāpēc šīs grupas audzinātājai ir svarīga loma – sagatavot bērnus mācīšanai bilingvālajā skolā. Mācīties skolā atnāk bērni no dažādu tautību ģimenēm – krievu, baltkrievu, poļu, latviešu, čigānu. Gan mājās, gan pagalmā viņi ir krievu vidē, tāpēc skola ir vienīga vieta, kas dod iespēju sākt pirmos soļus integrācijai latviešu vidē.

Realizējot mazākumtautību pamatizglītības programmas 3. modeli, skolā strādā 13 skolotāji, kuri spēj visus priekšmetus, izņemot krievu, latviešu, angļu valodu un literatūru, pasniegt bilingvāli vai latviešu valodā. Svarīgākie mācību darba virzieni nosaka mācību satura un valodas integrēto apguvi stundās, bilingvālās izglītības realizēšanas kvalitātes izpēti un skolotāju profesionālās un latviešu valodas prasmes pilnveidi. Daudzi skolotāji ir izglītojušies bilingvālās apmācības kursos. Skolas pedagogi pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus, piedaloties projektos un izglītojoties paši. „Analizējot mūsu absolventu tālākās gaitas, secinām, ka izvēlētais programmas modelis ir pareizs, jo, absolvējot Silenes pamatskolu, bērni veiksmīgi turpina mācības dažādās Latvijas izglītības iestādēs,” secina skolas direktore.

Skolā darbojas astoņi pulciņi. Ar lielu prieku skolēni apmeklē skautu, sporta spēļu, vizuālās mākslas pulciņus. Skolēni veido oriģinālus darbus, kurus izmanto telpu noformēšanai svinīgos pasākumos. Audzēkņi aktīvi darbojas vokālā ansambļa un kora nodarbībās, piedalās visos skolas un novada pasākumos. 2010. gadā vokālo ansambļu konkursā Silenes pamatskola ieņēma II vietu. Saglabājot novada tautas tradīcijas, skolēni kopā ar biedrību „Silenes stariņi” 2009. gadā Latgales kultūras programmas ietvaros realizēja projektu Daugavpils pilsētas, rajona un Krāslavas novada vecticībnieku draudzes kā pasaules kultūras mantojuma sastāvdaļa”. Projekta laikā skolēni apkopoja un sistematizēja materiālus par pagasta teritorijā dzīvojošiem vecticībniekiem, viņu saistību ar sabiedrības dzīvi un kultūru.

2010. gadā tiks realizēts Silenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Sadarbojoties ar Skrudalienas pagastu, kopīgi tiek organizētas Miķeldienas, Mātes diena, Ziemassvētki, Masļeņica, meža un dārza dienas.

Katru gadu tiek organizētas ekskursijas. Skolēni kopā ar skolotājiem ir bijuši Rīgā, Jūrmalā, Cēsis, Tērvetē, Rundāles pilī, Siguldā, īpaši aktīvi ceļojuši pa Latgali un Daugavpils novadiem.

Начало формы

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Visvajadzīgākā šodien – un rītdien – ir spēja orientēties apkārtējā informācijas troksnī, sadzirdēt tajā savu viedokli, pievienot tam savu – aizrautīgu un izsvērtu, zinošu un drosmīgu – balsi, jo, kā izrādās, klusēšana vairs nav modē un vairs nav zelts.
Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.