Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Silenes pamatskola Silenes pamatskola

Nosaukums: Silenes pamatskola
Atrašanās vieta: Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
Dibināšanas gads: 1982.gads
Skolēnu skaits: 70
Skolotāju skaits: 13
Direktors: Tatjana Klopova

 

Silenes pamatskola ir Daugavpils novadā – deviņus kilometrus no Baltkrievijas robežas. Skolas pirmsākumi meklējami ap 20. gadsimta sākumu, kad Borovkas ciemā tika nodibināta pirmā tautas skola. Savā pastāvēšanas laikā skola vairakkārt tikusi reorganizēta, mainoties arī nosaukumam: tā bijusi gan sākumskola, gan sešgadīgā un septiņgadīgā skola, gan arī vidusskola. 1982. gadā tika uzcelta jauna skolas ēka, kurā sāka darboties vidusskola. 2003. gadā skola tika pārveidota par pamatskolu. Te iekārtoti 20 mācību kabineti, bibliotēka, datorklase ar 13 datoriem.

Silenes pamatskolā tiek īstenota 3. modeļa pamatizglītības mazākumtautību programma, pamatizglītības programma, pirmsskolas izglītības programma, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē. Pašlaik no 1. līdz 9. klasei skolā mācās 70 skolēni, savukārt pirmsskolas grupu apmeklē 25 bērni.

Silenes ciematā bērnudārza nav, tāpēc šīs grupas audzinātājai ir svarīga loma – sagatavot bērnus mācīšanai bilingvālajā skolā. Mācīties skolā atnāk bērni no dažādu tautību ģimenēm – krievu, baltkrievu, poļu, latviešu, čigānu. Gan mājās, gan pagalmā viņi ir krievu vidē, tāpēc skola ir vienīga vieta, kas dod iespēju sākt pirmos soļus integrācijai latviešu vidē.

Realizējot mazākumtautību pamatizglītības programmas 3. modeli, skolā strādā 13 skolotāji, kuri spēj visus priekšmetus, izņemot krievu, latviešu, angļu valodu un literatūru, pasniegt bilingvāli vai latviešu valodā. Svarīgākie mācību darba virzieni nosaka mācību satura un valodas integrēto apguvi stundās, bilingvālās izglītības realizēšanas kvalitātes izpēti un skolotāju profesionālās un latviešu valodas prasmes pilnveidi. Daudzi skolotāji ir izglītojušies bilingvālās apmācības kursos. Skolas pedagogi pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus, piedaloties projektos un izglītojoties paši. „Analizējot mūsu absolventu tālākās gaitas, secinām, ka izvēlētais programmas modelis ir pareizs, jo, absolvējot Silenes pamatskolu, bērni veiksmīgi turpina mācības dažādās Latvijas izglītības iestādēs,” secina skolas direktore.

Skolā darbojas astoņi pulciņi. Ar lielu prieku skolēni apmeklē skautu, sporta spēļu, vizuālās mākslas pulciņus. Skolēni veido oriģinālus darbus, kurus izmanto telpu noformēšanai svinīgos pasākumos. Audzēkņi aktīvi darbojas vokālā ansambļa un kora nodarbībās, piedalās visos skolas un novada pasākumos. 2010. gadā vokālo ansambļu konkursā Silenes pamatskola ieņēma II vietu. Saglabājot novada tautas tradīcijas, skolēni kopā ar biedrību „Silenes stariņi” 2009. gadā Latgales kultūras programmas ietvaros realizēja projektu Daugavpils pilsētas, rajona un Krāslavas novada vecticībnieku draudzes kā pasaules kultūras mantojuma sastāvdaļa”. Projekta laikā skolēni apkopoja un sistematizēja materiālus par pagasta teritorijā dzīvojošiem vecticībniekiem, viņu saistību ar sabiedrības dzīvi un kultūru.

2010. gadā tiks realizēts Silenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Sadarbojoties ar Skrudalienas pagastu, kopīgi tiek organizētas Miķeldienas, Mātes diena, Ziemassvētki, Masļeņica, meža un dārza dienas.

Katru gadu tiek organizētas ekskursijas. Skolēni kopā ar skolotājiem ir bijuši Rīgā, Jūrmalā, Cēsis, Tērvetē, Rundāles pilī, Siguldā, īpaši aktīvi ceļojuši pa Latgali un Daugavpils novadiem.

Начало формы

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varbūt kādam šķiet, ka tas jau ir tikai koris, kur padzied, bet retais ikdienā aizdomājas, ka, dziedot korī, mēs bagātinām savas dvēseles, emocionālo pasauli, ka iemācāmies prasmes, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs iemācāmies plānot laiku, izvirzīt prioritātes, ieklausīties sevī, sadzirdēt citus. Mācāmies darboties kolektīvā, savstarpēji uzticēties un viena ar otru rēķināties, diskutēt un pieņemt lēmumus. Mēs mācāmies dot un pateikties.
Daumants Kaktiņš, kora „Tonika” dibinātājs, diriģents


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.