Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Salienas vidusskola

Nosaukums: Salienas vidusskola
Atrašanās vieta: Centrāles 21, Saliena, Daugavpils novads
Dibināšanas gads: 1937. – Salienas valsts pamatskola, 1957. –Salienas vidusskola
Skolēnu skaits: 159
Skolotāju skaits: 20
Direktors: Elvīra Semjonova

Skola atrodas blakus Baltkrievijas robežai, kas nodrošina daudznacionālu vidi. Te mācās krievi, poļi, latvieši, baltkrievi, ukraiņi un čigāni. „Tā kā integrācijas jautājumiem īpaši uzmanību nepievēršam, tad šeit tā notiek dabiski, organizējot pasākumus un aktivitātes,” uzsver direktore Elvīra Semjonova.

Salienas vidusskola īsteno trīs izglītības programmas: vispārējo vidējo mazākumtautības programmu, mazākumtautības pamatizglītības programmu un pirmsskolas mazākumtautības programmu. Skolas kolektīvs izvēlējās 2. mazākumtautību izglītības bilingvālo modeli, jo pārsvarā bērni ir no krievu ģimenēm un arī starpnacionālā vide ir krievu. Taču, kā skolas vadība secinājusi, absolventi bez grūtībām mācās augstskolās valsts valodā, tādēļ kolektīvs nolēma mainīt 2. bilingvālo modeli pamatskolā pret 1. modeli un vidusskolā pasniegt priekšmetus latviešu valodā.

 30% skolotāju ir skolas absolventi

Skolā darbojas stabils pedagogu kolektīvs, no kura 30% ir skolas absolventi. Direktore norāda, ka kolektīvs ir augsti kvalificēts: maģistra grādu ieguvuši septiņi no 20 skolotājiem. Lielākā skolotāju daļa ir izgājuši bilingvālās apmācības kursus. 

Kopš 1995. gada skolā darbojas Vēstures katedras metodiski pētnieciskā laboratorija, kuru vada vēstures skolotāja maģistre Nataļja Leončuka. Laboratorijas mērķis – Daugavpils Universitātes (DU) vēstures katedras pasniedzēju un studentu sadarbība ar skolēniem šādās jomās: praktiskā arheoloģija, vēsturiskā notikuma modelēšana un rekonstrukcija, stundu un pusstundu nodarbību organizēšana. „Tā rezultātā ir paaugstināta skolēnu interese vēstures apgūšanā, skolēni piedalās zinātniski pētniecisko darbu skatēs un vēstures konkursos, kā arī arheoloģiskajos izrakumos Šķeļtovā, Brūveru kapulaukā, Jersikas pilskalnā un Dinaburgas pilskalnā. Skolēni no pētnieciskās laboratorijas piedalās arī skolas muzeja veidošanā. 2006. gadā skolotāja Nataļja Leončuka ar skolēniem piedalījās DU ekspedīcijā pētnieciskajā projektā „Mutvārdu vēsture 20. gs. Latvijas vēstures pētīšanā”. Skolas kolektīvs labprāt iesaistās jaunos projektos. Viens no interesantākajiem bijis PHARE projekts „Kvalitatīva izglītība integrācijas veicināšanai lauku rajonos”. Tā ietvaros kopā ar Zemgales vidusskolas, Silenes pamatskolas un Vaboles vidusskolas skolotājiem pedagogi un skolēnu vecāki izdeva metodisko izstrādņu žurnālu „Skolotājs inovators”, kurā publicēti arī Salienas vidusskolas skolotāju metodiskie materiāli.

Vissirsnīgākie skolas svētki esot Absolventu nakts balle. „Šis pasākums pirmajā februāra sestdienā sapulcina daudz dalībnieku, bet īpaši tiek aicināti absolventi jubilāri – tie, kuri pabeidza skolu pirms 10, 20, 30, 40 un 50 gadiem,” stāsta direktore. Absolventiem tiek sagatavota tikšanās programma, spēles, sarunas ar skolotājiem, tiek piedāvātas klašu telpas galdiņu klāšanai un sarunām, dzīvās mūzikas deju programma līdz rītam. Uz šo pasākumu ierodas absolventi no dažādām Latvijas pilsētām un nu jau arī no ārzemēm.

Skolā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu garīgajai audzināšanai, tāpēc par tradicionāliem pasākumiem izveidojusies Žēlsirdības akcija un Klusā līnija pirmā semestra pēdējā mācību dienā. Darbojoties Žēlsirdības akcijā, skolēni no novada iedzīvotājiem saņem apsveikumu pakas un nogādā tās Kalkūnes bērnunama mazuļiem. Vecāko klašu skolēni gatavo mazajiem priekšnesumus un organizē spēles.

Vidusskolēniem vislabāk patīk jautrais pasākums „Iesvētīšanas desmitklasniekos”. 11. klases skolēni gatavo dažādas grūtības pakāpes uzdevumus 10. klases skolēniem. Uzdevumi nav grūti, tomēr ļoti jautri un izraisa vairāk smieklu nekā sacensības garu.

Skolēni no poļu ģimenēm kopā ar cittautu draugiem katru gadu viesojās vasaras starptautiskajā kristīgajā nometnē „Parafiāde” Polijā, kur piedalās sporta sacensībās, kristīgos pasākumos un stāsta par savas valsts, novada un skolas kultūras mantojumu un pieredzi.

Pavasarī skolā tiek organizēti krievu tautas svētki Masļenica, kuros pārsvarā piedalās sākumskolas skolēni. Atbildīgās klases skolēni gatavo krievu nacionālos tērpus, maskas un izveido lielu, ar salmiem izbāztu sievu Avdotiju, kuru pēc tam sadedzina, tā simboliski iznīcinot gadā uzkrātās bēdas un problēmas. Katru gadu skolēni piedalās Tatjanas dienas konkursos un iegūst godalgotas vietas. Ar lielu interesi skolēni piedalās cita veida aktivitātēs, kuras piedāvā LAŠOR un LAPRIAL. Un, protams, skolas ikgadējais tradicionālais pasākums ir Ziemassvētku svinēšana.

Latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai skolā katru gadu tiek organizēti Miķeļi un Mārtiņdienas svētki ar gadatirgu. Latvijas Republikas proklamēšanas dienu sagaida un atzīmē skola kopā ar Salienas kultūras namu. Tiek organizēti konkursi „Es manai Latvijai”, „Mana ģimene bildēs”, „Vecmāmiņas kamoliņš”, konkurss „Erudīts”. Ik gadu skolas muzejā tiek organizētas izstādes par godu novadniekam Kārlim Grigulim. Par slaveno ornitologu, bērnu literatūras rakstnieku skolēni aizvien vāc materiālus un eksponē tos izstādēs. „Arī projektu nedēļās skolēni bieži izvēlas tēmas par skolas vēsturi, par tautas tradīcijām, par Kārli Griguli,” stāsta direktore.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Visvajadzīgākā šodien – un rītdien – ir spēja orientēties apkārtējā informācijas troksnī, sadzirdēt tajā savu viedokli, pievienot tam savu – aizrautīgu un izsvērtu, zinošu un drosmīgu – balsi, jo, kā izrādās, klusēšana vairs nav modē un vairs nav zelts.
Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.