Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Sākumskola „Ābelīte” Sākumskola „Ābelīte”

Nosaukums: Sākumskola „Ābelīte”
Atrašanās vieta: Jūrmala, Plūdu iela 4a
Dibināšanas gads: 1992.
Skolēnu skaits: 93
Skolotāju skaits: 9
Direktors: Natālija Zarāne

system/application/uploads/image/abelite/abelite2_web.jpg

Sākumskola „Ābelīte” ir viena no vislabāk novērtētajām Jūrmalas mazākumtautību skolām Jūrmalā. Skolēnu un vecāku atzinību ieguvusi ar kvalitatīvo mācību un interešu izglītības programmu. „Mēs jau no 1. klases saviem skolēniem piedāvājam iespēju mācīties angļu valodu un padziļināti apgūt latviešu valodu,” informē skolas direktore Natālija Zarāne. Skolēni visus mācību priekšmetus, izņemot krievu valodu, apgūst bilingvāli vai latviešu valodā. „Turklāt skolēni labprāt izmanto iespēju attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Tās aktīvi atbalsta vecāki, jo nodarbības notiek pēc mācību stundām līdz pat sešiem vakarā. Mums skolā ir pat divi pulciņi – „Erudīts” un „Intelekts”, kurus rīko Vecāku atbalsta fonds.”
Mācībās skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu spējām un mācību priekšmeta saturam. Darbā tiek izmantotas arī alternatīvas mācību formas, aktuālo mācību vielu apgūstot gan ekskursijās dabā, gan izstrādājot projektus. „Skolotāji efektīvi strādā gan ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, gan ar talantīgajiem skolēniem. Nu jau varam lepoties ar vēl trīs diplomiem par piedalīšanos starptautiskos zīmēšanas konkursos.” Turklāt direktore piebilst, ka nenovērtējama ir skolotāju prasme veidot dialogu ar bērniem tā, lai viņiem saglabātos pozitīva attieksme pret mācībām. „Visi skolotāji ir ļoti radoši un arvien savā darbā meklē jaunas idejas. Mācību stundās izmanto daudzveidīgu uzskati, papildmateriālus un izdales materiālus. Pedagogu radošā un mērķtiecīgā darba rezultātā skolēniem ir labas zināšanas, par kurām liecina arī sasniegtie rezultāti olimpiādēs.” Sākumskolas „Ābelīte” skolotāji savu pieredzi sniedz atklātajās mācību stundās un vadot seminārus pilsētā.
Skolas tradicionālo svētku sarakstā ir pasākumi gan krievu, gan latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai. Tiek rīkotas Miķeļdienas un Mārtiņdienas izstādes, pasākumi, godinot Lieldienas, Masļeņicu (Meteņus) un Ziemassvētkus. Tāpat kā jebkurā Latvijas skolā, ir gan 1. septembra, gan 18. novembra atzīmēšana. Tiek rīkotas sporta dienas, rudens ekskursijas, Skolotājdienas, Valentīndienas popielas un skaistie Mātes dienas koncerti. „Tā kā mūsu pirmsskolas izglītības iestādē visi latviešu tautas un valsts svētki tiek svinēti kopīgi krievvalodīgajiem bērniem ar latviešu grupu bērniem, tad uzskatu, ka viņiem tiek radīta ļoti labvēlīga integrācijai vide jau pirmsskolas vecumā. Turklāt tālāk šīs tradīcijas tiek attīstītas un pilnveidotas arī sākumskolā.” 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Iekļaujoša izglītība ir izglītība visiem atbilstīgi viņu speciālajām vajadzībām. Izaicinājumi pedagogiem ir redzēt, ko bērns var vai nevar paveikt un ko mainīt. Lai ieraudzītu skolēnu vajadzības, ir jābūt ar atvērtu sirdi.
Linda Daniela, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļas doktora studiju programmas „Pedagoģija” zinātniskā sekretāre


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.