Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Sākumskola „Ābelīte” Sākumskola „Ābelīte”

Nosaukums: Sākumskola „Ābelīte”
Atrašanās vieta: Jūrmala, Plūdu iela 4a
Dibināšanas gads: 1992.
Skolēnu skaits: 93
Skolotāju skaits: 9
Direktors: Natālija Zarāne

system/application/uploads/image/abelite/abelite2_web.jpg

Sākumskola „Ābelīte” ir viena no vislabāk novērtētajām Jūrmalas mazākumtautību skolām Jūrmalā. Skolēnu un vecāku atzinību ieguvusi ar kvalitatīvo mācību un interešu izglītības programmu. „Mēs jau no 1. klases saviem skolēniem piedāvājam iespēju mācīties angļu valodu un padziļināti apgūt latviešu valodu,” informē skolas direktore Natālija Zarāne. Skolēni visus mācību priekšmetus, izņemot krievu valodu, apgūst bilingvāli vai latviešu valodā. „Turklāt skolēni labprāt izmanto iespēju attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Tās aktīvi atbalsta vecāki, jo nodarbības notiek pēc mācību stundām līdz pat sešiem vakarā. Mums skolā ir pat divi pulciņi – „Erudīts” un „Intelekts”, kurus rīko Vecāku atbalsta fonds.”
Mācībās skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst skolēnu spējām un mācību priekšmeta saturam. Darbā tiek izmantotas arī alternatīvas mācību formas, aktuālo mācību vielu apgūstot gan ekskursijās dabā, gan izstrādājot projektus. „Skolotāji efektīvi strādā gan ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, gan ar talantīgajiem skolēniem. Nu jau varam lepoties ar vēl trīs diplomiem par piedalīšanos starptautiskos zīmēšanas konkursos.” Turklāt direktore piebilst, ka nenovērtējama ir skolotāju prasme veidot dialogu ar bērniem tā, lai viņiem saglabātos pozitīva attieksme pret mācībām. „Visi skolotāji ir ļoti radoši un arvien savā darbā meklē jaunas idejas. Mācību stundās izmanto daudzveidīgu uzskati, papildmateriālus un izdales materiālus. Pedagogu radošā un mērķtiecīgā darba rezultātā skolēniem ir labas zināšanas, par kurām liecina arī sasniegtie rezultāti olimpiādēs.” Sākumskolas „Ābelīte” skolotāji savu pieredzi sniedz atklātajās mācību stundās un vadot seminārus pilsētā.
Skolas tradicionālo svētku sarakstā ir pasākumi gan krievu, gan latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai. Tiek rīkotas Miķeļdienas un Mārtiņdienas izstādes, pasākumi, godinot Lieldienas, Masļeņicu (Meteņus) un Ziemassvētkus. Tāpat kā jebkurā Latvijas skolā, ir gan 1. septembra, gan 18. novembra atzīmēšana. Tiek rīkotas sporta dienas, rudens ekskursijas, Skolotājdienas, Valentīndienas popielas un skaistie Mātes dienas koncerti. „Tā kā mūsu pirmsskolas izglītības iestādē visi latviešu tautas un valsts svētki tiek svinēti kopīgi krievvalodīgajiem bērniem ar latviešu grupu bērniem, tad uzskatu, ka viņiem tiek radīta ļoti labvēlīga integrācijai vide jau pirmsskolas vecumā. Turklāt tālāk šīs tradīcijas tiek attīstītas un pilnveidotas arī sākumskolā.” 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ne ar tehnoloģijām pārbāzta, bet tāda,kuras procesos mērķtiecīgi ir paredzēts laiks jēgpilnām sarunām, lai acis ne monitoros, bet citu cilvēku acīs.Cerams, arī šāds kritērijs parādīsies, 21. gadsimta Latvijas skolas vērtējot.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.