Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Universālā vidusskola

Nosaukums: Rīgas Universālā vidusskola
Atrašanās vieta: Maskavas 273, Rīga
Dibināšanas gads: 1968.gads
Skolēnu skaits: 768
Skolotāju skaits: 59
Direktors: Olga Graša

 

Rīgas Universālā vidusskola ir viena no vecākajām skolām Ķengaragā. Skolas galvenais uzdevums ir audzēkņu vispusīga attīstība, tāpēc skola piedāvā iespēja iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību pēc licencētām mazākumtautību izglītības programmām: matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena programmas ar padziļinātu matemātikas un informātikas apguvi un humanitārā un sociālā virziena programmas ar padziļinātu vēstures, angļu, vācu un norvēģu valodas apguvi.

Skola sadarbojas ar mācību centriem „Riman” un „Brus”, tādēļ skolēniem ir iespēja vienlaikus ar vidējo izglītību apgūt pavāra, friziera un datorsistēmu tehniķa profesijas.

            Daudzi skolas absolventi turpina mācības augstskolās, kurās apgūst profesijas, kas saistītas ar medicīnu. Šādas turpmākās profesijas izvēli nosaka Medicīnas kluba darbība, kurš skolā pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Savas darbības laikā Medicīnas klubs vairākkārt ieguvis godalgotas vietas starptautiskās un vietējās sacensībās, tostarp Lielbritānijā, Liverpūlē.

            Skolēni regulāri iegūst godalgotas vietas dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs, piedalās starptautiskajās olimpiādēs. Skolas lepnums ir vēstures un kultūras vēstures skolotājs O. Puhļaks, kurš aktīvi darbojas Rīgas slāvu vēstures biedrībā, ir grāmatas „Simt krievu portretu Latvijas vēsturē”, mācību līdzekļa „Krievi Latvijā no viduslaikiem līdz 19. gadsimtam”, kā arī daudzu publikāciju par vēsturi autors.

            Skolā mācās dažādu tautību skolēni, tāpēc viens no skolotāju kolektīva uzdevumiem ir nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšana. Katru gadu skolā notiek svētki, kuros iekļautas dažādu tautu paražas un tradīcijas, – Mārtiņdiena, Meteņi, rudens vakarēšana, Ziemsvētku laiks.

            Izpratne par dažādu tautu tradīcijām un kultūru veicina deju ansambļu „Ivuška” un „Saulīte” darbību. Tajos darbojas skolēni no 1. līdz 12. klasei. Deju ansambļu repertuārā ir dažādu tautu dejas. Piedalīšanās starptautiskajos festivālos ļauj skolēniem iepazīt to tautu un valstu kultūru, kurās notiek festivāli.

            Skolas vadība cer, ka skolēnu patriotismu veicina arī svinīgie pasākumi valsts svētkos, kuros skolēniem tiek stāstīts par Latvijas valsts vēsturisko ceļu, skan dziesmas un dzeja latviešu valodā.

            Jau ilgu laiku skolā darbojas Bērnu tiesību aizsardzības klubs, kas katru gadu organizē Ziemassvētku labdarības koncertu, kurā nopelnītā nauda tiek ziedota kādam no Rīgas bērnunamiem. Daudzveidīgais interešu izglītības klāsts piedāvā darboties vairākos pulciņos, piemēram, vokālajā studijā, zīmēt, spēlēt šahu, futbolu meitenēm. Vienas no skolēnu un skolotāju iemīļotākajām tradīcijām ir krāsainās dienas, jauno intelektuāļu sacensības „Erudīts”, svinīgā uzņemšana pirmklasniekos un vidusskolniekos, pēdējais zvans, literārās pēcpusdienas. Kā apgalvo skolas direktore Olga Graša: „Es domāju, ka mūsu skolas vide nodrošina skolēnam ne tikai iespēju radoši mācīties, bet arī ārpusklases nodarbībās attīstīt savus talantus.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Šajā pasaulē ir jāmācās nepalikt pie autoritātes teiktā atstāsta, bet izmantot to kā starta laukumu savai domai un saviem darbiem. Tajā pašā vai pilnīgi citā virzienā.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.