Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Nosaukums: Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
Atrašanās vieta: Vietalvas iela 15, Rīga
Dibināšanas gads: 1960.
Skolēnu skaits: 405
Skolotāju skaits: 50
Direktors: Vaclava Plučasystem/application/uploads/image/S_Zoltoka_vdsk_/Untitled-1 copy_web.jpg

Savu pastāvēšanu skola uzsāka kā Rīgas 55. vidusskola. Tajā laikā mācības notika gan latviešu, gan krievu valodā. 1978. gadā tika atvērta pirmā hokejistu klase. Daudzi šo klašu absolventi ir kļuvuši par pazīstamiem un izciliem sportistiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Skola lepojas ar absolventiem A. Irbi, S. Ankudinovu, S. Naumovu, A. Porfjonovu, S. Ozoliņu, H. Vītoliņu, R. Laviņu, A. Beļavski, A. Ciprusu, V. Fiļimonovu, A. Kardašu, A. Sidorekovu, A. Ņiživiju un citiem Latvijā slaveniem hokejistiem. 2005. gada 1. augustā pēc Rīgas Domes deputātu ierosinājuma Rīgas 55. vidusskola tika pārdēvēta par Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolu. Šo vārdu skolai piešķīra tieši tāpēc, ka skola izaudzinājusi vairākus pasaulē zināmus hokejistus.

Jau sen zināms, ka sports vieno dažādu tautību pārstāvjus. Varbūt arī tāpēc skolas direktore Vaclava Pluča norāda, ka skolēniem nav problēmu apgūt priekšmetus abās valodās. Skolā, īstenojot mazākumtautību pamatizglītības programmas 2. modeli, ir bilingvāla mācību priekšmetu apguve, kas paaugstina latviešu valodas zināšanas. Apgūstot mācību priekšmetus bilingvāli, skolēni mācās valsts valodu, jēdzienus un terminus latviešu valodā, kā arī nostiprina iepriekš apgūtās prasmes un iemaņas. „Liela daļa skolēnu kļuvuši par pilsoņiem, bet ir arī tādi, kas veido nepilsoņu kopumu. Skolēni saka, ka naturalizācijas process viņiem nesagādājot problēmas. Par to liecina viņu labās vēstures un valsts valodas zināšanas, jo eksāmeni tiek nokārtoti ar pirmo reizi. Protams, ir skolēni un viņu vecāki, kuri dažādu iemeslu dēļ sliktāk prot latviešu valodu, kā rezultātā jūtas atstumti no sabiedrības, jo šī iemesla dēļ viņiem ir grūti iekļauties tajā. Tas traucē viņiem piedalīties sabiedrības dzīvē,” stāsta direktore, taču uzsver, ka integrēties sabiedrībā var dažādos veidos. „Caur aktīvu darbību skolas dzīvē, piedaloties skolas rīkotajos pasākumos, interesējoties par notikumiem Latvijā, kā arī aktīvi apgūstot valsts valodu.

system/application/uploads/image/S_Zoltoka_vdsk_/RSZV-prezentacija-2_zoltoks_web.jpgLikvidēt integrācijas barjeru palīdz interesēšanās par citām etniskām grupām un to kultūru, piedalīšanās skolas pilsoniskās audzināšanas pasākumos, sadarbošanās ar vienaudžiem gan savā skolā, gan citās. Pilsonisko integrāciju skolā veicina arī tas, ka pie mums mācās daudz bērnu no latviešu ģimenēm. Tas veicina gan valodas apguvi, gan patriotisko audzināšanu. Tiesa, arī hokeja spēlēšana vieno dažādu tautību cilvēkus,” stāsta skolas direktore Vaclava Pluča.

Atvērtā skola

Skola aktīvi darbojās SFL projektā „Atvērtā skola”. Četrus gadus skola saņēmusi atbalstu bilingvālajā (skolā bilingvālā izglītība uzsākta 1996. gadā) un starpkultūru izglītībā, kā arī pilsoniskās izglītības ieviešanā. Projekta īstenošanas laikā sagatavotie metodiskie un informatīvie materiāli devuši vēl lielāku iespēju savu pozitīvo pieredzi izplatīt tālāk gan rajonā, gan pilsētā. „Mūsu skolotāji ir aktīvi un radoši. Savā darbā tie izmanto kritiskās domāšanas metodes, kā arī informācijas tehnoloģijas un veiksmīgi piedalās dažādos ESF projektos.” Arī šobrīd skolotāji turpina organizēt pieredzes apmaiņas seminārus bilingvālajā izglītībā Latgales priekšpilsētas skolām.

Skolai ir laba sadarbība ar tuvākajiem bērnudārziem. Skolēni regulāri rīko pasākumus topošajiem skolēniem, iepazīstinot viņus ar skolas dzīvi. Lai nākamie pirmklasnieki sekmīgi varētu uzsākt mācības skolā, tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem klašu audzinātājiem.

Skolai ir daudz tradicionālu un iemīļotu svētku. Piemēram, Zinību diena, kad pēc vasaras brīvdienām skolas pagalmā satiekas skolotāji un skolēni. Tad notiek svinīgs koncerts un skan pirmais zvans. Skolotāju diena, kad bērni paši rīko koncertu un apsveic visus savus skolotājus. Svinīgais koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Šovs „Decembra pēdējais mirklis”, ko jau 14. reizi rīko sporta deju studija „Menuets” un kurš, šķiet, turpinās priecēt skatītājus ar saviem sniegumiem vēl ilgi.

system/application/uploads/image/S_Zoltoka_vdsk_/RSZV-prezentacija-e3_zoltoks_web.jpgZiemassvētku vakars, kurā koncertā piedalās visi skolas pulciņi un studijas. Svētā Valentīna diena – skolā strādā pasts un notiek daudz patīkamu pārsteigumu. Masļeņica, kurā jautru pasākumu organizē vokālais ansamblis „Kaļinuška”. Pavasara koncerts, kurš notiek marta sākumā, lai apsveiktu visas skolas sievietes ar 8. martu. Lieldienas, kad dzied un priekšnesumus rāda vokālais ansamblis „Kaļinuška”. Mātes dienas koncerts skolas aktu zālē. „Kumelīšu balle”, kur skaisto deju pasākumu rīko sporta deju studija „Menuets”. „Pēdējie zvani”, kad izlaiduma klases atvadās no bērnības. Daiļrades diena, kad visu pulciņu un studiju audzēkņi, kā arī pārējie skolēni piedāvā skatītājiem savus radošos darbus un saņem godam nopelnītos diplomus.

Skolēni slāvu un latviešu tautas tradīcijas iepazīst interešu pulciņos. Skolā darbojas vokālais ansamblis „Kaļinuška”, kurā bērni apgūst krievu folkloru, senās tradīcijas, iepazīst tautastērpus un dzied krievu tautas dziesmas. Ansambļa audzēkņi piedalās visos skolas pasākumos. Skolā no 1. līdz 4. klasei un no 5. līdz 9. klasei darbojas jauktie kori, kuri arī piedalās gandrīz visos skolas un rajona pasākumos.

Dramatiskajā pulciņā „Pīļuks” bērni iestudē un spēlē latviešu autoru lugas un pasakas. „Bet ļoti svarīga ir paša cilvēka iniciatīva darboties ārpus savas ģimenes un draugu loka, kas vērsta uz sabiedrības labumu. Tas norāda uz cilvēka vērtību sistēmu. Aktīva līdzdalība skolas sabiedriskajā dzīvē vairo ne tikai katra indivīda sociālo bagātību, bet sekmē arī sabiedrības un skolas attīstību. Šāda līdzdalība ir pamats, kas veido jauniešos piederības sajūtu un identitāti ar savu tuvāko kopienu, kā arī nostiprina vēlmi kļūt par pilsoņiem,” secina direktore.

Skolā tiek veidota tāda vide, lai skolēns varētu ne tikai radoši mācīties, bet arī labi atpūsties un ārpusklases nodarbībās attīstīt savus talantus. Jau iepriekš pieminētā deju studija „Menuets” ir viens no vecākajiem interešu izglītības pulciņiem, arī zīmēšanas studija „Noformētājs” un jauniešu muzikāli literārais klubs „Brigantīna”. Sergeja Žoltoka piemiņas klubs piedāvā apmeklētājiem iepazīties ar slavenā hokejista piemiņas istabu. Pēc stundām skolēni var apmeklēt arī hokeja treniņus, apgūt slidošanas pamatus, daiļslidošanu un dažādas citas sporta spēles.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki, kas iesaistās erudītu konkursos, savā dzīvē iesaistās arī jebkurā citā aktivitātē, turklāt viņu mācību, vēlāk darba karjera attīstās sekmīgāk.
Anita Zaļaiskalne, Latvijas Erudītu līgas prezidente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.