Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Purvciema vidusskola

Nosaukums: Rīgas Purvciema vidusskola
Atrašanās vieta: Brantkalna Detlava 5, Rīga
Dibināšanas gads: 1988.
Skolēnu skaits: 1224
Skolotāju skaits: 104
Direktors: Jūlijs Kļukins

system/application/uploads/image/Rīgas Purvciema vdsk_/1_web.jpg

Skola strādā pēc piecām licencētām un akreditētām izglītības programmām. Tiek īstenota 2. modeļa Mazākumtautību pamatizglītības programma un skolas izveidotā Mazākumtautību pamatizglītības specializētā izglītības programma humanitārā un sociālā virzienā (valodas). Kā arī Vispārējās vidējās izglītības programma vispārizglītojošā virzienā, Vispārējās vidējās izglītības programma matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā, Vispārējās vidējās izglītības programma humanitārā un sociālā virzienā (valodas).

Mācīšana pamatskolā notiek bilingvāli – latviešu un krievu valodā. No 1. klases bērni apgūst angļu valodu. Savukārt 5. klasē bērni apgūst otro svešvalodu: vācu vai franču pēc izvēles. „Skolas centralizēto eksāmenu rezultāti, salīdzinot ar valsts un Vidzemes priekšpilsētas līmeni, visos priekšmetos ir augstāki,” informē direktors. Skolā izstrādāti un apstiprināti IZM standarti biznesa angļu valodā un angļu literatūrā. Mācību procesa analizēšanai un kontrolēšanai skolā izveidots informatīvi metodisks žurnāls, kurā skolotāji raksta par dažādām problēmām, sasniegumiem, ieteikumiem utt.

Integrētās stundas
Liela uzmanība tiek pievērsta integrētajām stundām, piemēram, sadarbojoties bioloģijas, ģeogrāfijas un fizikas skolotājiem ekoloģijas stundās. Skolēni šajās mācību stundās aktīvi piedalās diskusijās. Šī pati metode daudz tiek izmantota arī tādos priekšmetos kā vēsture, sociālās zinības, psiholoģija, filozofija un valodu stundas. Skolotāji atbilstīgi savām metodiskajām tēmām izmanto dažādas mūsdienīgas tehnoloģijas: video, multimediju programmas, mācību ekskursijas, dažādus projektus. Visi 2.–9. klašu skolēni aktīvi iesaistās projektu darbībā, bet 10.–12. klašu skolēni – zinātniski pētnieciskajā darbā.

Skolā lielākoties mācās bērni no sociāli labvēlīgām ģimenēm. Bērni ir aktīvi, iesaistās skolēnu pašpārvaldes darbībā. Tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, piemēram, pašpārvaldes dienas, semināri, konkursi un diskotēkas. Skolēni labprāt iesaistās apaļā galda diskusijās, tiekas ar skolas administrāciju, Saeimas deputātiem, ekonomistiem, politiķiem, valsts amatpersonām, lai pārrunātu interesējošus jautājumus. Tiek organizētas žēlsirdības akcijas, lai palīdzētu bērnunamiem, rīkoti koncerti vecākiem un visiem Purvciema iedzīvotājiem. Skolai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Bērnu tiesību aizsardzības komisiju, kura darbojas sociālās pedagoģes I. Kosobokovas vadībā.

system/application/uploads/image/Rīgas Purvciema vdsk_/2_web.jpgPersonības daudzpusīgai attīstībai Rīgas Purvciema vidusskola skolēniem nodrošina iespēju brīvajā laikā dejot, dziedāt, sportot, spēlēt teātri un mākslu. Skolā darbojas arī dažādi klubi: debašu (svešvalodās), diskusiju, vēstures („Klio”), literāra viesistaba. Skolēni veido literāro almanahu. Vidusskola īpaši lepojas ar saviem deju kolektīviem, koriem, teātra studiju, leļļu teātri, „Jautro un atjautīgo kluba” komandu, vizuālās un lietišķās mākslas studijām un sporta sekcijām. Šahistu komanda jau 10 gadus pēc kārtas iegūst godalgotas vietas valstī. Skolā strādā teikvondo sekcija, mūsdienīgo deju klubs, basketbola un volejbola sekcijas, futbola skola un citu sporta veidu nodarbības. Vispopulārākie un lielākie deju kolektīvi ir „Venzeļa”, kuru vada K. Koļesnikovs, „Barabuški-Kazačoks” un baleta studija „Klasika” (vada Kardanovi). Šie kolektīvi uzstājušies dažādos koncertos, skatēs, starptautiskos festivālos un guvuši pirmās vietas. Tā kā vairākums skolēnu mācās humanitārā virziena programmā, skolā vairākas ārpusklašu nodarbības notiek svešvalodās. Piemēram, jau iepriekšminētais debašu klubs un Frankofonijas dienas. Par tradīciju kļuvis ikgadējais dziesmu konkurss svešvalodās „Euterpe ”.

Skolai izveidojusies sadarbība ar Norvēģijas, Vācijas, Itālijas un Spānijas skolām. Skolotāji kopā ar skolēniem piedalījās starptautiskā projektā, kurā notika mācību materiālu apmaiņa ar projekta partneriem no visas pasaules. Piemēram, lomu spēles projekts franču valodā 6. kl, IZM projekts vācu valodā 5. kl., skolēnu apmaiņas projekts 9.–12. kl., „Comenius” projekts „Vitrāžas kā viens no veidiem, atspoguļojot Eiropas vēsturi”. 10. klases skolēni piedalījās starptautiskā konkursā „English Speaking Countries”, kuru organizēja ģimnāzija no Polijas. Tam beidzoties, trīs 10. klases skolnieces saņēma iespēju viesoties starptautiskā vasaras nometnē.

Par tradīciju ir kļuvis ikgadējais skolas radošo kolektīvu atskaites koncerts Ziemassvētkos. Skolā regulāri notiek skolas „Olimpiskās spēles” un Meteņu dienas ar gadatirgu. Novembrī notiek latviešu valodas nedēļas, kur vairāki pasākumi veltīti Latvijas neatkarībai. Interešu izglītības pulciņi un kolektīvi ir skolas ārpusklases pasākumu aktīvi dalībnieki un organizatori. Zinību diena, Skolotāju dienas koncerts, vidusskolēnu iesvētības, Ziemassvētku pasākumi, tostarp „eglītes” sākumskolā un Ziemassvētku koncerti svešvalodās, atskaites koncerti vecākiem, latviešu un krievu dziesmu koncerti, Tatjanas diena, Mātes diena, Mārtiņdienas, Lieldienas u. c. – interešu izglītības kolektīvu darba rezultāts.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ir jāturpina radīt (ne meklēt!) iespējas, lai darītu to, kas ir iecerēts un ko sirds saka priekšā.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.