Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas privātā vispārizglītojošā vidusskola „Evrika”

Nosaukums: Rīgas privātā vispārizglītojošā vidusskola „Evrika”
Atrašanās vieta: Anniņmuižas 9, Rīga
Dibināšanas gads: 1993.gads
Skolēnu skaits: 157
Skolotāju skaits: 35
Direktors: Erna Raita

 

Licencētā, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētā vispārizglītojošā vidusskola „Evrika” darbojas kopš 1993. gada 1. septembra. Tās dibinātājs ir sabiedriskais atklātais fonds „Vecāki – bērniem”. Fonda prezidents ir Jakovs Pliners, pedagoģijas zinātņu doktors, pazīstams pedagogs un publicists.

Mācības skolā pārsvarā notiek krievu valodā. Tiek apgūta latviešu valoda un divas svešvalodas: angļu un vācu. Tiek īstenota attīstošās izglītības programma, ņemot vērā Latvijas valsts standartu prasības.

Ar 1.–12. klašu bērniem strādā skolotāji profesionāļi, pieci zinātņu doktori, 13 maģistri. Skolotāji ir vairāku mācību grāmatu un zinātnisko monogrāfiju autori.

Katrā klasē ir līdz 14 audzēkņiem. Trīs reizes dienā bērniem ir iespēja paēst skolas ēdnīcā. Skolā darbojas mūzikas skola, vispārfiziskās sagatavošanas pulciņš, tēlotājmākslas, vokālās mākslas, sporta deju pulciņš, šaha studijas, angļu klubs, filosofu klubs u. c. Skolā strādā arī bērnudārza grupas.

Bērni skolā ir no plkst. 8.50 līdz 18.15. Pēc 18.15 1.–4. klases bērni var uzturēties dežūrgrupā, līdz vecāki viņam ierodas pakaļ. Rīts sākas pulksten 8.50, kad bērni tiek sagatavoti mācībām. Pirmā stunda sākas 9.00, tad ir brokastis. Pēc 4. vai 5. mācību stundas bērni dodas pusdienās, savukārt plkst. 16.00 ir launags. Dienas otrajā pusē tiek veikta mājas uzdevumu sagatavošana, notiek dažādu studiju un pulciņu apmeklēšana, pastaiga un spēles svaigā gaisā – attīstošās un radošās spēles bērniem, sporta nodarbības. Par svarīgu etapu dienas otrajā pusē kļūst mājasdarbu patstāvīgas izpildīšanas organizēšana. Kā direktore Erna Raita norāda – tai ir ne tikai mācību nozīme, kas palīdz labāk iegaumēt stundā apgūto, bet tai ir arī liela audzinoša nozīme. Mājas uzdevumu sagatavošana ir svarīga, lai ieaudzinātu organizētību, patstāvību, veidotu mācību darbības iemaņas. Audzinātāji pievērš lielu uzmanību mājasdarbu izpildei, sniedz bērniem individuālu palīdzību, māca pārbaudīt pašiem sevi un citam citu. „Ir tāds spārnots teiciens, ka izglītība ir tas, kas paliek cilvēkam, kad viss iemācītais tiek aizmirsts. Tad rodas jautājums, kam tad jāpaliek? Mūsuprāt, prasmei iegūt nepieciešamo informāciju un izmantot to pašizglītībā un praktiskajā darbībā, tādēļ galvenais skolu izglītībā ir audzēkņu loģiskās domāšanas attīstīšana.”

Prasme mācīties

Galvenā uzmanība mācību darbā tiek veltīta audzēkņu izglītošanai par patstāvīgās mācību darbības metodēm, visam tam, kas tiek dēvēts par prasmi mācīties. Kā uzsver direktore, bieži vien skolēnam ir vājas zināšanas ne jau tāpēc, ka viņš nav apdāvināts, bet gan tāpēc, ka viņu nav iemācījuši mācīties. „Viņu iemācīja tikai atcerēties un atkārtot informāciju, bet ar to vien mūsdienu dzīvē un konkurencē darba tirgū ir nepietiekami.”

Iestājoties skolā, katrs skolēns tiek testēts pamatpriekšmetu zināšanās, taču skolēns tiks pieņemts skolā, lai kādi būtu testēšanas rezultāti. Rīgas privātā vispārizglītojošā vidusskola „Evrika” testēšanu atzinusi par nepieciešamu, lai noteiktu, kādas ir bērnu zināšanas un it īpaši mācību prasmes un iemaņas. Ja zināšanu līmenis bērnam nav pietiekami augsts, tad viņam tiek piedāvāts apmeklēt papildu nodarbības un konsultācijas, lai aizpildītu „robu” izglītībā. Ja testēšanā bērniem bijuši labi rezultāti, tad pedagogi piedāvā padziļinātas izglītības programmas noteiktos priekšmetos, ņemot vērā bērnu intereses.

Skolā tiek pasniegti visi priekšmeti, kas paredzēti Izglītības likumā. Tādējādi no 1. klases padziļināti tiek pasniegta angļu un latviešu valoda, no 2. klases – datorzinību pamati, no 5. – vācu valoda un krievu kultūras vēsture, no 10. klases – profesionālās karjeras menedžments, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati.

Jau vairākus gadus skolas pedagogi intensīvi strādā, lai mācībās ieviestu attīstošās izglītības tehnoloģijas. „Attīstošā izglītība ir psiholoģiski metodiskā sistēma, kas palīdz nodrošināt personības intelekta un emocionālo vērtību sfēras maksimālu attīstību, un kā virsfunkcija izvirzīta – sasniegt audzēkņu patstāvību darbībā un lēmumu pieņemšanā,” skaidro Erna Raita. „Skolēns kļūst par mācību darbības subjektu un ir spējīgs mācīties patstāvīgi. Tā ir 21. gadsimta mācību sistēma, kas vērsta uz atbildīgas personības ar augstu kultūras un intelekta līmeni sagatavošanu. Mēs esam pārliecināti, ka tuvākajos gados mūsu skolotāji spēs pilnībā pāriet uz attīstošās izglītības režīmu.”

Skola piedāvā attīstošo izglītību visos priekšmetos, individuālo pieeju stundās, datortehnoloģijas no 2. klases, dziļu jebkura priekšmeta pasniegšanu, individuālās konsultācijas jebkurā priekšmetā, audzēkņu kontroli visu dienu, mājas uzdevumu sagatavošanu skolā no 1. līdz 9. klasei, ja nepieciešams, arī 10.–12. klasē, iespējas vecākiem apmeklēt jebkuras stundas un pasākumus.

Pedagogu kolektīvā ir četri pedagoģijas zinātņu doktori, viens matemātikas zinātņu doktors un 13 maģistri. Arī tāpēc privātskola „Evrika” jau vairākus gadus var lepoties, ka mācību iestādē nav neviena nesekmīga audzēkņa. Visi absolventi turpina mācības Latvijas un citās Eiropas Savienības dalībvalstu privātajās un valsts augstskolās, kā arī Krievijas augstākās izglītības iestādēs.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Skolēniem ir svarīgi, lai uzmanība tiek pievērsta ikvienam, tādēļ ir jānovērtē katra paveiktais. Ja, piemēram, ir ieviesusies kļūda, tad kopīgi noskaidrojam, kāds ir iemesls; ja viss ir izdevies, ir jāuzslavē.
Jānis Dūrējs, Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.