Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Krievu vidusskola

Nosaukums: Rīgas Krievu vidusskola
Atrašanās vieta: Lauku 9, Rīga
Dibināšanas gads: 1955.
Skolēnu skaits: 403
Skolotāju skaits: 41
Direktors: Zoja Gorbaņa

system/application/uploads/image/Rīgas krievu vdsk_/aleksandrs_web.jpg

Rīgas Krievu vidusskola cenšas veidot skolēnu nacionalitātes apziņas pamatus un attīstīt krievu mentalitātes pašcieņu. Rīgas Krievu vidusskola ir atvērta visiem. Tajā mācās bērni, kuri ir no dažādu mentalitāšu ģimenēm: gan krievu-latviešu ģimenēm, gan latviešu, ukraiņu, baltkrievu, poļu, čigānu, armēņu, azerbaidžāņu, lietuviešu, gan ebreju ģimenēm. „Mūsu skolas skolotājs ir nacionalitātes nesējs,” stāsta Zoja Gorbaņa, „kurš prot skolēnus piesaistīt krievu kultūras vērtībām. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai zinātu savas etniskās saknes, lai nepazaudētu saikni ar citiem, ar savu ģimeni un dzimteni.” Īstenojot mazākumtautības pamatizglītības programmas 2. modeli, nacionālās un kultūras komponentes ir ietvertas visos mācību priekšmetos. Vēstures kursā tās ir Krievijas vēstures stundas, latviešu valodas un literatūras stundās tiek meklēta savstarpēja saikne starp krievu un latviešu kultūru, mūzikas stundās audzēkņiem tiek mācīta krievu mūzika un dziesmas, sporta stundās – krievu tautas spēles, mājturības stundās tiek apgūtas tādas tēmas kā „Krievu tautas tērps” un „Krievu raksts”. „Diemžēl mūsdienu standartos un programmās ir ļoti maz tādu stundu, tāpēc mēs vadām integrētās stundas – apvienojot vairāku priekšmetu stundas vienas tēmas ietvaros,” stāsta direktore. Katru gadu skolā ir projektu nedēļa, kuras tēmas ir saistītas ar slāvu kultūras tematiku, piemēram, „Ceļš līdz dievnamam”, pareizticīgo dievnami, ikonas, ceremonijas vai pareizticīgo tradīcijas. Direktore uzsver, ka nekādas integrācijas problēmas nesaskata, jo mācību stundas tiek vadītas vai nu krievu, vai latviešu valodā.

Nu jau par tradicionāliem un iemīļotiem svētkiem kļuvuši Rudens svētki, Meteņi, pareizticīgo Ziemassvētki, pareizticīgo Lieldienas, Krievu kultūras nedēļa – pieskaņojoties Tatjanas dienai, Slāvu rakstniecības dienas, kuras pagodināja Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs.

system/application/uploads/image/Rīgas krievu vdsk_/muzejs_web.jpgSkolā darbojas arī krievu kultūras muzejs. Tā uzdevumi un mērķi saistīti ar sākotnējās intereses attīstīšanu par krievu nacionālās kultūras tradīcijām. Muzejs veicina izpratni par tās vietu pasaules kultūrā. Muzejs ļauj uzzināt skolēniem par senāko civilizāciju sasniegumiem pasaules kultūrā. Viens no uzdevumiem, ko muzejs izvirzījis, ir lepnuma ieaudzināšana par to sasniegumiem. Muzeja aprīkojums nodrošina kvalitatīvu mācību norisi: šeit tiek vadītas kultūras stundas, muzeju stundas, dažādas ārpusklases nodarbības un ekskursijas. Muzejā pieejamie materiāli ļauj skolēniem attīstīt prasmes, strādājot ar zinātniski metodisko literatūru un daiļliteratūru. Krievu kultūras muzejs nepārtraukti sadarbojas ar skolas folkloras ansambli „Iļjinskaja pjatnica”, piedāvā dažādus materiālus klases audzināšanas stundām. Muzejs palīdz ar eksponātiem un oriģinālliteratūras pieejamību, kad skolēniem jāpiedalās dažādos skolas pasākumos, konkursos, olimpiādēs. Nereti muzejā viesojas arī citas skolas, tā izzinot krievu kultūras mantojumu. Tāpat skolēni muzejā var veikt pārrunas ar pareizticīgo baznīcu garīdzniekiem.

Rīgas Krievu vidusskolā katru gadu tiek atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas diena, kurā ar dažāda veida priekšnesumiem piedalās skolas audzēkņi.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Kaut kas nav kārtībā – ar laika plānošanu vai izpratni par to, kā notiek mācīšanās. Mēs taču zinām, ka ne pareizās atbildes, bet prasme un motivācija uzdot jautājumu ir vislabākais apliecinājums tam, ka mācīšanās process ir noticis. Zinām taču, vai ne?
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.