Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Centra krievu privātģimnāzija

Nosaukums: Rīgas Centra krievu privātģimnāzija
Atrašanās vieta: Krišjāņa Valdemāra 113 – 2, Rīga
Dibināšanas gads: 1995.gads
Skolēnu skaits: 50
Skolotāju skaits: 13
Direktors: Anna Mohova-Kosarevska

„Mūsu priekšrocības pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā salīdzinājumā ar lielajām skolām ir nelielais bērnu skaits. Ar skolēniem izveidojas biežs un ciešs kontakts un iedarbojas tieša personiskā nostāja, personiskais piemērs. Sabiedrības integrācijas procesā palīdz arī tādi izglītības programmas priekšmeti kā filozofija, politika un vēsture,” informē direktore.

„Skola īsteno pamatskolas, vidējās izglītības vispārējo un humanitāro programmu. Izvēli nosaka pieprasījums, dzīves vajadzības,” stāsta Anna Mohova-Kosarevska. „Bilingvālās izglītības problēmu nav vairāk kā citās skolās. Uzskatām, ka tām ir pārejošs raksturs. Varbūt vienīgi reizēm vēlamies terminu vārdnīcu latviešu mācību grāmatas beigās.

Mums rūp mūsu skolēni, viņu personības, vieta sabiedrībā, tāpēc palīdzam viņiem un mācāmies, kā audzēkņiem atdot no sevis visu, uz ko esam spējīgi. Mēs pētām viņus, un viss pedagoģiskais kolektīvs dzīvo vienotā rūpju un mīlestības noskaņā.

Daudz skolēnu strādā, ne visiem ir arī priekšzīmīga veselība, tāpēc metodiski mums ir svarīgi strādāt pie konsultāciju, ieskaišu, pārbaudes darbu sistēmas. Ir arī savi gan izdoti, gan neizdoti mācību palīgmateriālu krājumi, īpaši ar to nodarbojas direktora vietniece izglītības jomā – latviešu valodas un literatūras skolotāja Vija Granta. Visi pedagogi veido savus pārbaudes darbu krājumus – tas ir darbs, kas atrodas mūžīgā procesā.”

Skolas interešu izglītībai raksturīga spēcīga interese par valodām. Papildus tiek apgūta gan obligātā angļu, gan spāņu valoda; mācību programmā ir arī vācu valoda. Skolas teātra studiju vada diplomēts režisors, kurš sekmīgi māca arī darbam komandā, palīdz attīstīt personību.

Skolas tradicionālie svētki ir Ziemassvētki un Jaunais gads, Zinību diena, pēdējais zvans, Mīlestības diena, Sieviešu diena, Skolotāju diena, Vastlāvji un Valodu dienas septembrī.

Skolā notiek krievu rakstniekiem veltītas atklātās stundas – svētki, ekskursijas uz pareizticīgo baznīcām, kapiem, krievu valodas un literatūras nedēļas, mentalitātes un ģimenē ieaudzinātās kultūras noteikto vajadzību ievērošana ikdienā.

Tāpat skolēni dodas ekskursijās uz Latvijas muzejiem, latviešu valodas un literatūras stundās tiek veikta emocionāla vispārcilvēcisko vērtību analīze latviešu literatūrā kā tuvināšanās līdzeklis arī pašai nācijai. Kā skolas direktore uzsver: „Skolā bez problēmām saprotas visas nācijas, to nosaka uz draudzību un mīlestību orientētā skolas atmosfēra.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki mūsdienās ir slinki un pārāk daudz sūdzas, tāpēc arī tik ļoti kritizē skolas un skolotājus.
Linda Klimanova, Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura programmas „Tiesības un bizness” studente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Šis darbs man vairākkārt pieķērās pie sirds un aizkustināja.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.