Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 96. vidusskola Rīgas 96. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 96. vidusskola
Atrašanās vieta: Auru iela 6, Rīga
Dibināšanas gads: 1992.gads
Skolēnu skaits: 844
Skolotāju skaits: 69
Direktors: Irma Ļihačova

Arī bez vasarā un rudenī ziedošo samteņu dobēm, zaļās zālītes un putnu čivināšanas skolas aura ir pilna enerģijas un dailes. Jau izdzirdot direktores soļus vien, skaidrs – šī ir šodienas, nevis vakardienas skola.

1992. gadā, kad skola savas durvis vēra pirmo reizi, direktore ar kolēģiem nolēma – vispirms jāizveido skolēnam labvēlīga vide, tad jānodrošina kolektīvs, kas spēj to uzturēt un attīstīt.

Irma Ļihačova savus skolotājus novērtē. „Es vienmēr esmu teikusi, ka par skolotāju ir jāpiedzimst, un skolas kolektīvā tādi ir visi. Mūsu pedagogus ir ārkārtīgi viegli aizraut ar ideju, kad pēc brīža jau kā lavīna nāk pašu skolotāju iniciatīva un darbi.” Ne velti arī pirmais lielais mazākumtautību skolu koru un ansambļu festivāls „Zelta kamoliņš” bija tieši Rīgas 96. vidusskolas izauklēta un realizēta ideja. Tā bija vienīgā iespēja mazākumtautību skolu bērniem uzstāties un parādīt sevi citiem. Pirmajā skolu saietā 1995. gadā piedalījās poļu, krievu, lietuviešu, ukraiņu un ebreju bērni. Festivāla laikā tika organizēti labdarības koncerti Imantas bāreņu namā, Iļģuciema sieviešu cietumā, veco ļaužu pansionātā Katlakalnā, bet noslēguma koncerts notika koncertzālē „Ave Sol”.

Skola aktīva ir ne tikai mākslinieciski radošajās aktivitātēs. Jau 1993. gadā Rīgas 96. vidusskola bija pirmā no krievu skolām, kas vienai klašu plūsmai no 1. līdz 12. klasei licencēja programmu ar mācībām latviešu valodā. Tieši tāpēc, uzsākot obligāto bilingvālo izglītošanu, skolai sarežģījumu nebija. Lai arī valodas problēmas šobrīd nepastāv, ir mācību līdzekļu trūkums. Direktores vietniece izglītības jomā Iraīda Luzganova norāda, ka trūkst grāmatu, lai strādātu pēc jaunajiem vidusskolai izstrādātajiem standartiem. Materiālu sagatavošana atkal ir jāveic skolotājiem. I. Luzganova pastāstīja, ka pedagogu ilglaicīgā pieredze bilingvālajā izglītošanā radījusi ļoti labu sadarbību starp skolotājiem. Īpaši starp latviešu valodas un krievu valodas metodiskajām komisijām. Tā kā katrs no mācību priekšmetiem ir autonoms, komisiju sadarbība palīdz savstarpēji integrēt mācību priekšmetus. Šādi organizēta darba augļus pamanījuši arī augstskolu vadītāji, jo ne viena vien Latvijas augstākās izglītības iestāde izteikusi pateicību par labi sagatavotajiem audzēkņiem.

Rīgas 96. vidusskola īsteno trīs izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības mazākumtautības izglītības programmu pēc 2. modeļa, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā un matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena mazākumtautību programmu. Vidējās izglītības programmā skolēni fiziku, ķīmiju un bioloģiju apgūst kā atsevišķus mācību priekšmetus un kā otro svešvalodu apgūst vācu vai franču valodu. Skolēni savas zināšanas apliecina ne tikai ar piedalīšanos mācību olimpiādēs un veiksmīgu centralizēto eksāmenu nokārtošanu (pēc „Biznes & Baltia” datiem starp Rīgas mazākumtautību skolām 96. vidusskola ir 11. vietā), bet arī ar aktīvu piedalīšanos skolas lepnumā – prāta spēlē „Brain Ring”. Konkursā piedalās skolēnu komandas gan no mazākumtautību, gan latviešu skolām no Pārdaugavas. Īpaši veiksmīga un cieša sadarbība izveidojusies ar Rīgas 69. vidusskolu un Āgenskalna ģimnāziju.

 Spēja just

8.a klases skolēni – Artūrs, Kirils, divi Aleksandri un Jūlija – par galveno skolas „plusu” uzskata iespēju iegūt ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī „spēju just”. „Mums patīk, ka sociālo zinību stundās varam runāt par cilvēciskām lietām. Par attieksmi pret cilvēkiem, par to, kā attieksme veidojas.” Atbildot uz jautājumu, ar kādām zināšanām cilvēkam vajadzētu no skolas ienākt sabiedrībā, skolēni atbildēja – „ar zināšanām par to, kas esmu”. „Sevi vajag atrast jau skolā, uzzināt, kas padodas, interesē. Mūsuprāt, šeit skolotāji ļoti palīdz mums to saprast.” Skolēni kā svarīgu atbalstu skolas gaitās min arī sadarbību ar vecākiem. „Ja ir kādas problēmas, vienmēr cenšamies risināt tās kopīgi ģimenē. Arī uzstājoties koncertos un zinot, ka zālē sēž vecāki, savu darbu darām ar lielāku atbildību. Pēc tam gandarījums par paveikto ir vēl lielāks, ja vecāki pasaka, ka patika un paslavē.” Viena no skolēnu iemīļotajām tradīcijām ir Lāčplēšdienā organizētās sacensības „Spēka vīri”, kad vecāki ar saviem bērniem kopā veic sportiskas aktivitātes. Lai arī mazāko klašu skolēnu vecāki vairāk atbalsta šādus pasākumus, vecāku vērtējums svarīgs arī lielākajiem bērniem.

Rīgas 96. vidusskolas skolēniem ļoti patīk saviesīgi pasākumi. Ne tikai piedalīties, bet arī vērtēt un baudīt kā skatītājiem. „Mūsu skolasbiedri labprāt apmeklē pasākumus, nekad netrokšņo zālē. Ir patīkami saņemt tādu cieņu, esot uz skatuves,” spriež skolēni.

Skolas lielākie pasākumi ir talantu konkurss „Slavas minūte”, mācību rezultātu novērtēšanas pasākums „Gada skolnieks”, žetonvakars, pasaules autoru daiļrades iepazīšana literārajos vakaros un nupat kā radies konkurss „Valsis, valsis, valsis”. Tā iniciatore un organizatore ir sporta skolotāja Diāna Prindule. Tā kā skolas programmā paredzēta deju apgūšana, šogad skolotāja nolēma to darīt ar vērienu. Skolas zālē pulcējās necerēti daudz dalībnieku un atbalstītāju. Valša priekšnesumus sniedza visi, kas vēlējās, – arī skolotāji un direktore. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pārstāve Iveta Razumovska, kas arī bija aicināta vērot pasākumu, novērtēja to kā brīnišķīgus svētkus. „Daudzveidīgie audzēkņu priekšnesumi liecināja par to, ka šeit strādā radoši pedagogi, kas sniedz zināšanas un prasmes ne tikai mācību priekšmetos, bet arī attīsta vispusīgu savu audzināmo personību ārpusstundu pasākumos.”

Skolas prestižu ar godu sargā skolas koris un ansamblis „Cerība”, kas piedalījies dažādos starptautiskos pasākumos dziedot un dejojot.

„Stabilitāti un nepārtrauktu izaugsmi nodrošina tikai nepārtraukts darbs,” uzver direktore Irma Ļihačova. „Mums ir ārkārtīgi paveicies, ka šeit nāk skolēni ar ļoti augstu motivāciju mācīties. Un nāk tāpēc, ka esam pie tā piestrādājuši. Katrs no pedagogiem ir zelta vērtē, mācību darbs nepārtraukti tiek analizēts, kontrolēts, uzlabots ar psihologa iesaistīšanos. Tas viss ir radījis skolēnam šo nepiespiesto atmosfēru, kas ļauj vienam otru pieņemt un izpausties.”

„Jā, mēs ļoti daudz esam strādājuši pie tā, lai skolēns iemācītos mīlēt. Sākot ar skolu un sevi sabiedrībā. Tādas arī bijušas mūsu attīstības prioritātes,” atceras direktores vietniece izglītības jomā. Skolotāji izstrādā projektus, kas ļāvuši īstenot izvirzītos mērķus. Apzinot mūžīgās vērtības, skolēni piedalījās projektā „Mūžīgās vērtības dažādās valodās” un prezentācijas sniedza latviešu, krievu un angļu valodā. Ar mīlestību pret dzimto zemi tika īstenots projekts „Latvijas mazpilsētas – manas zemes pērles”, kad skolēni rakstīja brīnišķīgus aprakstus un vadīja virtuālās ekskursijas pa mazajām Latvijas pilsētām. „Tas, ko mēs cenšamies dot mūsu skolēniem, ir zināšanas. Valodas zināšanas, zināšanas izvēlētajā profesijā un iespēju veidot attieksmi savai dzīves pozīcijai. Tikai tad cilvēks var justies kā aktīvs cilvēks. To pašu patriotismu veidojam taču ne jau tikai caur 18. novembra svinēšanu. Caur mācību stundām, pedagogi ar savu attieksmi.”

Angļu valodas skolotājs Jevgēnijs Šmigovs skolā strādā jau 11 gadus. Ir skolēnu iemīļots un novērtēts. „Es respektēju katru no skolēniem. Tas palīdz mums sadarboties. Daudz laika veltu tam, lai skolēniem radītu tieši viņiem atbilstošu un nepieciešamu zināšanu pasniegšanas formu. Tas katrai klasei ir atšķirīgi, toties rezultāti viņiem pašiem pēc tam prieku rada. Mazākumtautību skolā, protams, aktuāls ir šis valodu jautājums, un saprotu, ka mācīties dzimtajā valodā ir daudz vieglāk. Taču arī mani bērni mācās šajā skolā, un esmu pārliecinājies, ka var mācīties latviski. Tur problēmu nav, tikai skumji, ka politiķi šo valodas jautājumu pārveido kā politisku, nevis kultūras jautājumu.”

Skolas pedagogi izglītojas ne tikai katrs savā specialitātē, bet arī mācās viens no otra. Par savstarpēji gūto pieredzi vēl aizvien sajūsmināta ir skolas direktore ar kolēģēm. Skolotāji vadīja meistarklases rokdarbos, radot brīnišķīgus darbus filcēšanas tehnikā, ļaujoties sportiskām aktivitātēm sporta nodarbībās, mācoties runāt angliski, fizikā atceroties galveno par optiku, ķīmijā – par pārtikas piedevām. „Tas bija vienreizēji,” atceras direktore. „Mēs apmeklējām meistarklases pie skolas jaunākajiem pedagogiem un bijām ārkārtīgi lieli ieguvēji. Domāju, ka meistarklašu pasniegšana varētu kļūt par tradīciju!”

Redz, kādi skaisti atklājumi ir visiem mācību procesā iesaistītajiem! Gluži kā Rīgas 96. vidusskolas skolēnu atziņā: „Visbiežāk mēs pat nenojaušam, cik patiesībā esam dziļi...”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav kauns pakrist, kauns ir nepiecelties. Tā ir vērtība, ko es ar savām izrādēm mēģinu iemācīt saviem audzēkņiem.
Laura Paegle, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Rīgas skolēnu pils teātra „Zīļuks” vadītāja un režisore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.