Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 95. vidusskola Rīgas 95. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 95. vidusskola
Atrašanās vieta: Vienības gatve, 178 korp. 1, 2, Rīga
Dibināšanas gads: 1991.gads
Skolēnu skaits: 1100
Skolotāju skaits: 95
Direktors: Sergejs Verhovskis

„Mazākumtautību skolu skolēni ir dažādu tautību pārstāvji, tāpēc viņi vieglāk integrējas citā kultūras vidē,” secina direktors. „Jāteic, skolēnu vecākiem un bērniem ir liela motivācija integrēties latviešu kultūras vidē, jo Latvija viņiem ir gan dzimtene, gan tēvzeme. Skolēni ir motivēti integrēšanai, pragmatisku iemeslu vadīti, – lai justos komfortabli Latvijas sabiedrībā un būtu konkurētspējīgi tirgus ekonomikā. Arī skolēnu vecāku un mazākumtautību pedagogu vidē valda saprašanās, ka bērnu integrācijas process ir process cilvēku pašidentifikācijai.”

Rīgas 95. vidusskola īsteno 2. modeļa mazākumtautības izglītības programmu. Lai arī sākumā tika izvēlēts cits modelis, pakāpeniski tas tika mainīts – kā direktors stāsta, paaugstinājās skolēnu latviešu valodas zināšanas līmenis.

Skolas tradicionālie svētki ir Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Latvijas neatkarības diena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Valentīna diena, Skolas diena, Lieldienas, pirmo klašu skolēnu svētki, 5., 10. klašu skolēnu iesvētīšana. Tāpat arī tematiskas rokdarbu un vizuālās mākslas izstādes. Skolas pasākumi ir Masļeņica, Ziemassvētku vakars, tematiskie klašu vakari, darbi projektu nedēļā, tematiskie braucieni (Krievija Baltkrievija, Ukraina, Lietuva un citas vietas), interešu izglītības pulciņu darbs skolā (teātra uzvedumi, kora dalībnieku uzstāšanās, vokālā ansambļa darbs).

Latviskā kultūras iepazīšanai tiek rīkotas latviešu valodas nedēļas un dzejas dienas, kad skolēni lasa latviešu autoru dzeju un paši rada darbus latviešu valodā. Tiek svinēti latviešu tautas svētki: ražas svētkus, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas. Protams, arī valsts svētki: Lāčplēša diena, Neatkarības diena, tiek rīkotas tematiskas izstādes. Projektu nedēļā skolā sadarbībā ar Vēstures muzeju tapuši tādi darbi kā „Latvija – mana Dzimtene”, „Rīgai – 800”, „Latvijas daba”, „Latvijas nākotne”, „Latvijas vēsture”, „Latvieši un Eiropa”, „Latvija un Eiropas Savienība” un vēl daudz citu darbu, kas saistīti Latviju. Īpaši iecienīti ir tematiskie ekskursiju dienu braucieni pa Latviju, kā arī muzeju un izstāžu apmeklējumi un piedalīšanās pasākumos Ziepniekkalna sākumskolā, ar kuru Rīgas 95. vidusskolai izveidojusies laba sadarbība. Lai integrācija noritētu daudz veiksmīgāk, direktors uzskata, ka cilvēkiem vispirms vajadzētu izprast integrācijas jautājumus: „Es vēl joprojām vēroju cilvēku neprofesionalitāti integrācijas jautājumos, politiskās intereses un ambīcijas.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ikvienam vajadzētu saprast, ka skolēniem ir jādod iespēja mācību laikā ārpus skolas sadarboties ar dažādām organizācijām, cilvēkiem, lai viņi dzīvē spētu iziet jau ar pieredzi, drošāki. Taču, lai to izdarītu, ir jāmaina mācību process: tagad skolēni zinātniski pētnieciskos darbus veic un produktus skolēnu mācību uzņēmumiem gatavo naktīs vai brīvdienās, jo pārējā laikā viņiem ir mācību stundas.
Inta Jorniņa, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ekonomikas skolotāja, „Ekselences balvas 2017” ekonomikā ieguvēja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.