Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 92. vidusskola Rīgas 92. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 92. vidusskola
Atrašanās vieta: Ulbrokas iela 3, Rīga
Dibināšanas gads: 1987.gads
Skolēnu skaits: 1066
Skolotāju skaits: 85
Direktors: Natalja Vasilika

  „Gan īstenojot mācību standartus, gan organizējot ārpusklases pasākumus, skolēnus cenšamies ielikt sabiedrības integrācijas galveno principu – lojalitāti pret visiem cilvēkiem,” norāda direktore. „Tā kā skolā mācās latvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi, armēņi, azerbaidžāņi, čigāni, poļi un citu tautību pārstāvji, tad audzinām cieņu ne tikai pret Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem, bet pret visām tautībām. Taču ne tikai – mācām lojalitāti arī pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.”  

Realizējot pamatizglītības un vidējās izglītības standartus, skolā tiek īstenotas šādas programmas: pamatskolā – vispārējās pamatizglītības programma, vidusskolā – vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma humanitārā un sociālā (valodas) programma, vispārējās vidējās izglītības mazākumtautības mazākumtautību programma vispārizglītojošā virziena īstenošanai, vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma matemātikas, dabaszinību un tehnikas (matemātikas un informātikas) virziena īstenošanai, vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma matemātikas, dabaszinību un tehnikas (matemātikas un dabaszinības) virziena īstenošanai un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.

Kā apgalvo direktore, bilingvālajā izglītībā īpašu problēmu neesot, protams, ar noteikumu, ja skolēns arī ar savu iniciatīvu turpina ne tikai apgūt, bet arī lietot valsts valodu. Savukārt ar dalību dažādos starptautiskos projektos skolēniem tiek dotas zināšanas, kuras mācībās nevar iegūt.

Skolas tradicionālie svētki ir Starptautiskā skolotāju diena, vidusskolēnu iesvētīšana, skolas dzimšanas diena, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas dzimšanas diena, Ziemassvētki un Jaunais gads, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts vecākiem, Valentīna diena, vecāku diena, piedalīšanas pasākumā „Lielā talka”, pēdējais zvans un izlaidums 12. klašu skolēniem.

Lai saglabātu mazākumtautības kultūru, skolā tiek atzīmēti Ziemassvētki, Pokrovs, Masļeņica un Lieldienas. Tiek apmeklēts Krievu drāmas teātris, koncerti „Maskavas namā” un krievu mākslinieku izstādes.

Lai iepazītu latvisko kultūru, skolēni izzina latviešu tradīcijas un svētkus. Mācību stundās un pasākumos bagātīgi tiek pielietots latviešu folkloras mantojums. Ziemas, rudens un pavasara saulgriežu tradīcijas tiek iedzīvinātas uzvedumos, spēlēs un rotaļās, kurās skolēni labprāt piedalās. „Mūsuprāt, vienīgais mīnuss integrācijas procesam ir tas, ka skolēni ārpus skolas sastopas ar citādu attieksmi pret integrācijas procesu, kas ne vienmēr ir draudzīga. Tāpat ietekmē arī tā vide, kurā bērni dzīvo un kur bieži notiek naida kurināšana, tāpēc mēs ārkārtīgi daudz strādājam arī ar skolēnu vecākiem,” atklāj Rīgas 92. vidusskolas direktore Natalja Vasilika.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varbūt kādam šķiet, ka tas jau ir tikai koris, kur padzied, bet retais ikdienā aizdomājas, ka, dziedot korī, mēs bagātinām savas dvēseles, emocionālo pasauli, ka iemācāmies prasmes, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs iemācāmies plānot laiku, izvirzīt prioritātes, ieklausīties sevī, sadzirdēt citus. Mācāmies darboties kolektīvā, savstarpēji uzticēties un viena ar otru rēķināties, diskutēt un pieņemt lēmumus. Mēs mācāmies dot un pateikties.
Daumants Kaktiņš, kora „Tonika” dibinātājs, diriģents


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.