Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 74. vidusskola Rīgas 74. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 74. vidusskola
Atrašanās vieta: Induļa iela 4, Rīga
Dibināšanas gads: 1974.gads
Skolēnu skaits: 520
Skolotāju skaits: 65
Direktors: Irina Frolova

 

Vecu koku, privātmāju un, protams, jaunceltņu ielokā, paslēpusies no ļaužu acīm un pilsētas burzmas, jau 35 gadus veiksmīgi darbojas Rīgas 74. vidusskola, ko vada direktore Irina Frolova.

Skolā tiek realizētas trīs vispārējās izglītības mazākumtautību programmas. Tajās skolēni var padziļināti apgūt matemātiku, informātiku, vācu valodu. Savukārt vidusskolā audzēkņi var apgūt dizainera, vizāžista un datorspeciālista profesijas.

Direktore Irina Frolova strādā izglītības jomā jau kopš 1981. gada. Kad 2004. gadā viņai bija iespēja piedalīties IZM organizētajā projektā par novitātēm pamatskolas jauno programmu un standartu izstrādāšanā, tas bija kā ierosme pašai izveidot mācību līdzekli. Direktore ir autore mācību grāmatu komplektam „Kāpnes uz valodas pasauli”, kas paredzēts 1.–3. klašu skolēniem, kuriem dzimtā ir krievu valoda. Mācību grāmata ir apstiprināta IZM, un pēc tās strādā daudzu Latvijas skolu pedagogi. Grāmatas popularitāti apstiprina fakts, ka nu jau tā ir izdota atkārtoti. Par grāmatu, par tajā aprakstītajām metodēm direktore daudz stāstījusi interesentiem semināros gan Latvijā, gan ārzemēs, un šī paša iemesla dēļ viņa arī joprojām ir IZM ārštata metodiķe.

Skolā jau četrus gadus darbojas „Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs”, ko vada direktores vietniece izglītības jomā, skolēnu un kolēģu cienīta pedagoģe Zinaīda Kočergina. Šajā centrā mācās Vidzemes priekšpilsētas bērni, kuriem ir mājmācība. Šobrīd tajā mācās 22 skolēni, ar kuriem pēc individuāla plāna un individuālās nodarbībās (bieži vien pie bērna mājās) strādā pieci pedagogi, bet vairāku mācību priekšmetu nodarbības – mūzika, sports, vizuālā māksla un informātika – notiek skolā mazās grupās, un tas savukārt attīsta skolēna komunikācijas un socializācijas prasmes.

Pie skolas darbdienās no plkst. 15.00 līdz 20.00 darbojas arī Brīvā laika centrs „Laimīgs bērns”. Katru gadu jūnijā centra vadītāja T. Aņisimova organizē arī bērnu dienas nometni „Urā!”, kura ir bērnu un vecāku ļoti pieprasīta un šogad darbosies jau 10. reizi.

Skolas lepnums ir deju kolektīva vadītāja Larisa Koļesņika un viņas izlolotais un vadītais deju kolektīvs „Raduga”. Viņas vadībā šis kolektīvs daudzās Latvijas un ārzemju skatēs un konkursos gūst tikai pirmās vietas, šogad kolektīvs piedalīsies arī dziesmu un deju svētkos. Deju kolektīva vadītāja ar savu entuziasmu un idejām aizrauj ne tikai skolēnus. Pedagogu grupa veiksmīgi uzstājās RDIKS departamenta rīkotajā pedagogu Talantu konkursā; tika iestudēta Ziemassvētku pasaka un izveidoti citi radoši priekšnesumi. Ar L. Koļesņikas iniciatīvu tika izlolota ideja, sameklēts finansējums un šogad svinīgi atklāta baleta klase!

 Lepojas ar saviem sportistiem

Skola lepojas ar saviem absolventiem sportistiem. A. Samoilovs ir Pasaules U-21 līgas čempions pludmales volejbolā, viņš ir arī piedalījies Pekinas olimpiskajās spēlēs. Vairāki citi skolēni ir piedalījušies Latvijas čempionātos futbolā. V. Bļinovs spēlē Latvijas izlases hokeja komandā, bet A. Pētersons ir Īslandes nacionālās izlases handbola komandas dalībnieks.

Skolā, protams, tiek svinēti visi valsts svētki, bet gadu gaitā ir izveidojušās un nostiprinājušās arī citas tradīcijas un visu jo īpaši gaidīti pasākumi. Piemēram, uz Pop-ielas koncertu skolā parasti ierodas daudz absolventu, kuri tajā arī uzstājas. Pēdējā zvana un Skolotāju dienas pasākumos parasti uzstājas daudz pedagogu – parasti kopā ar skolēniem. Visu gaidīta pavasara tradīcija – Masļeņicas pankūku tirdziņš, kad skola jau no agra rīta smaržo pēc pankūkām, kūkām, ievārījuma un tējas.

Viena no senākajām un azartiskākajām tradīcijām ir arī skolas rīkotās priekšmetu nedēļas, kad dažādos pasākumos, konkursos, aktivitātēs klasē un skolā tiek iesaistīti visi skolēni un skolotāji. Šie pasākumi ir saliedējoši, uzlabo savstarpējās attiecības.

Jau vairākus gadus 11. klašu skolēniem obligāta prasība ir piedalīties zinātnisko darbu izstrādē un prezentācijā, kas notiek katru gadu februārī. Ik gadu vairāki no šiem darbiem tiek izvirzīti dalībai rajona skatēs.

Viena no jaukākajām tradīcijām ir projektu dienas skolā, kas ar katru gadu kļūst aizvien praktiskākas, lietderīgākas un saturīgākas. Piemēram, 8. klase jau otro gadu vāc ziedojumus, brauc uz dzīvnieku patversmi „Līči”, ved pastaigās suņus, bet 2. klases skolēni paši izgatavoja lelles, dzejoja un parādīja teātra izrādi.

Projekta „Iespējamā misija” ietvaros skolā pirmo gadu strādā ģeogrāfijas skolotāja un jau otro gadu aktīvi darbojas biologs Viesturs Eglītis, kurš vada gan Skolēnu zinātniskos darbus, gan piedalās koncertos, pasākumos, gan lasa lekcijas skolotājiem, gan arī ar savu entuziasmu aizrauj visus skolas darbiniekus. Daudz pedagogu viņa ietekmē ir mainījuši savas darba metodes. Projektam un Viesturam skola var būt pateicīga gan par iekārtoto bioloģijas kabinetu, gan arī to, ka nākamajā gadā tiks ieviests e-žurnāls.

Skolas bibliotēka nodrošina audzēkņus ar 85% nepieciešamo mācību grāmatu, bet sākumskolā nodrošina skolēnus ar tām pilnībā, un tas ir liels atspaids vecākiem. Skolas bibliotēkā bērni var spēlēt galda spēles un lietot datoru un internetu.

Skola katru gadu piedalās dažādos projektos, piemēram, Comenius – par skolēnu disciplinēšanas metodēm, Arion – par skolēnu atbildību un patstāvību lēmumu pieņemšanā, Self – par uzņēmējprasmju veicināšanu izglītībā. Tādējādi skola sadarbojas ar partneriem no Spānijas, Austrijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Francijas un Bulgārijas.

Skola ir kā dzīvs organisms. Rīgas 74. vidusskolas kolektīvs dzīvo, elpo un rada. Viņi ir aktīvi, iniciatīvas un enerģijas pārpilni.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Runājot par savu valsti, vajag rūpīgi pieskatīt pašiem sevi un citam citu, lai neiekrītam propagandas pasākumos, bet mudinām domāt, kas kuram ir svarīgi.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.