Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 71.vidusskola Rīgas 71.vidusskola

Nosaukums: Rīgas 71.vidusskola
Atrašanās vieta: Iļģuciema iela 6, Rīga
Dibināšanas gads: 1973. gads
Skolēnu skaits: 754
Skolotāju skaits: 115
Direktors: Skolas direktora pienākumu izpildītājs: Andrejs Rižikovs

Skolas audzēknis Gļebs Aboļins un skolotāja Lidija Gribova uzzīmēja pieauguša cilvēka roku, kura tur maza bērna roku. Kopš tā brīža zīmējums kļuva par skolas simbolu, kurš visiem atgādina par mirkļiem, kad mazais bērns kopā ar pedagogu dodas savas dzīves ceļā. „Mūsu skolas draudzīgā pedagogu komanda, kura gudri, droši, neatlaidīgi palīdz tikt pāri jebkurām grūtībām, ikdienas smagajā darbā neliedz savu gudrību, pieredzi, padomu nevienam bērnam, jo mēs mācām visus,” pastāsta A. Rižikovs. Tāpēc arī skolas devīze, kas skan mazliet ambiciozi – „Skola bez neveiksminiekiem” – ietver pārliecību, ka jebkurš skolas pedagogs ir spējīgs sniegt zināšanas jebkuram bērnam atbilstīgi viņa spējām.

Pašlaik skolā darbojas trīs mācību centri. Rehabilitācijas centrā mācās bērni ar speciālajām vajadzībām gan krievu, gan latviešu valodā. Mājas apmācības centrā mācās bērni no visa Kurzemes rajona. Savukārt brīvā laika centrā „Kolumbs” patveras tie bērni, kuru ģimenes nav spējīgas pilnvērtīgi audzināt savus bērnus. Šeit audzēkņi var saņemt arī sociālo pedagogu palīdzību. Centrs organizē atpūtas un darba nometnes, kuras ir liels atspaids ģimenēm. Protams, pedagogi palīdz sagatavot arī mājasdarbus. Īpaši bērniem patīk atpūsties centrā, jo ir pieejamas dažādas spēles, silta tēja un noteikti kāds kārums.  

Rīgas 71. vidusskola īsteno 10 izglītības programmas. Viena no tām – programma korekcijas klasēm, kura sekmīgi īstenojas jau piekto gadu. Bērniem ar grūtībām mācībās tomēr ir iespēja saņemt pamatskolas izglītību un atrast savu vietu dzīvē.

 

Humānās pedagoģijas principi

Organizējot mācības, galvenokārt tiek izmantoti humānās pedagoģijas principi. Skolotāji apmeklē ne tikai tālākizglītības kursus, bet arī radošus seminārus, kurus skolā organizē direktoru vietnieki mācību darbā. Semināros skolotāji var iepazīties ar metodēm, kuras savā praksē izmanto kolēģi citās izglītības iestādēs. Regulāri notiek atklātās stundas visos priekšmetos. Skolas vadībai atmiņā palikuši semināri, kur tika analizēta mācību ekskursija kā metode, projektu metode un metodes mūsdienīgā mācību stundā. „Skolā sekmīgi tiek risināta bilingvālā apmācība, taču izjūtam metodisko materiālu trūkumu. Skolēniem pret latviešu valodu nav negatīvu atsauksmju. Eksāmeni valsts valodā skolēniem nesagādā lielas grūtības, pēc skolas beigšanas lielākā daļa stājas Latvijas augstskolās, kur studē latviešu valodā,” komentē direktora pienākumu izpildītājs A. Rižikovs.

Liela audzināšana tiek veikta, strādājot ar Skolēnu parlamentu, kuram arī jau ir izveidojušās savas tradīcijas. Kā stāstīja skolotāji, ir interesanti vērot, kā no vienkārši aktīva bērna veidojas daudzpusīga, radoša personība ar līdera spējām. „No tādiem skolēniem pēc tam ir ļoti žēl šķirties, jo viņi paši ar savu entuziasmu un prasmēm ir veikuši lielu, interesantu darbu, kļuvuši par „labo roku” ārpusklases darba organizatoram un arī citiem pedagogiem. Šeit mūsu skola sniedz lielu ieguldījumu tieši līderu audzināšanā.” Šo grūto un atbildīgo darbu uzsāka tagadējais direktora pienākumu izpildītājs A. Rižikovs. Strādājot kā direktora vietnieks ārpusklases darbā, viņš ieaudzināja bērnos līdera īpašības, mācīja organizēt un vadīt pasākumus. Skolai ir daudz interesantu tradīciju: „Trāpi desmitniekā!”, pirmās klases iesvētības, 18. novembra svētki, „Ziemassvētku karnevāls”, „Pūce” un, protams, arī pēdējais zvans. Katru gadu vidusskolēni savā pulkā ar dažādiem pārbaudījumiem uzņem 10. klasi. Pasākumam tiek gatavots speciāls scenārijs, kura realizēšanā palīdz direktora vietniece ārpusklases darbā, teātra pulciņa vadītāja Jolanta Suprijanoviča, krievu valodas skolotāja Irina Martiņenko un citi pedagogi. Šī pati komanda organizē pasākumu arī mazajiem pirmklasniekiem.

Jau par tradīciju ir kļuvis pasākums, kurš veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Pirmo reizi atzīmēšana sakrita ar latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka simto dzimšanas dienu. Ar šo muzikālo uzvedumu aizsākās daudzas citas tradīcijas. Vienu gadu scenārijs bija veltīts Latvijas vēsturei, tad Latvijas novadiem un Latvijas gadalaikiem. Skolā bieži viesojas arī latviešu skolu deju kolektīvi, kori un dažādi ansambļi. Pēdējais Latvijas dzimšanas dienas pasākums bija veltīts cilvēkiem, kuri Latvijas vārdu nesuši tālu pāri robežām – tie ir komponists Raimonds Pauls un dzejnieks Jānis Peters. Šo pasākumu ilggadēja organizatore ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Ramona Šemarova.

Bērnu iemīļotais Ziemassvētku karnevāls notiek katru gadu, noslēdzot pirmo semestri. Audzēkņi šim pasākumam gatavojas ar lielu atbildības sajūtu, jo tieši šeit atklājas viņu talanti. Katra klase gatavo savu klipu, uzvedumu vai priekšnesumu. 12. klases gatavo pasakas mūsdienīgā interpretācijā. Protams, vakaru vada paši skolēni. Pagājušajā gadā savu 15. dzimšanas dienu atzīmēja „Pūce”. Tas ir pasākums, kurš veltīts speciāli tiem audzēkņiem, kuri skolai ir devuši lielu ieguldījumu. Paldies tiek pateikts konkursu, olimpiāžu uzvarētājiem, skolas labākajiem aktīvistiem un sportistiem. Pirms 15 gadiem skola saņēma Lielo ceļojošo pūci un aizsākās tradīcija savu „pūču” godināšanā. Skola lepojas ar Ivanu Matvejevu, kurš piedalījies daudzos konkursos un olimpiādēs, iegūstot pirmās vietas, ar Eduardu Kaļiņicenko, kurš ieguva pirmās godalgotās vietas starptautiskajās olimpiādēs Spānijā, Ēģiptē un Norvēģijā. Aktīvi piedaloties pasākumos, skolēni attīsta savu talantus, izveidojas labas aktieru spējas, muzikalitāte, un atbildības sajūta pret darbu. Pagājušajā gadā skolas komanda „7 ops” ieguva 3. vietu Latvijas skolu KVN līgā. Šogad skolā darbojas jau divas komandas – „7 ops” un „Нашатырь”. Skolēni kopā ar pedagogu palīdzību ir radījuši mūziklu „Ar mīļotajiem nešķirieties!”, kurā fragmentāri izmantota arī angļu valoda.

Lai krievu bērni nezaudētu savu mentalitāti, skolā tiek organizēti pasākumi, kas saistīti ar krievu kultūru, tradīcijām, tiek izstrādāti interesanti projekti. Skolā darbojas radiomezgls, tiek izdota skolas avīze “С.П.П.”.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav kauns pakrist, kauns ir nepiecelties. Tā ir vērtība, ko es ar savām izrādēm mēģinu iemācīt saviem audzēkņiem.
Laura Paegle, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Rīgas skolēnu pils teātra „Zīļuks” vadītāja un režisore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.