Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 7. internātpamatskola Rīgas 7. internātpamatskola

Nosaukums: Rīgas 7. internātpamatskola
Atrašanās vieta: Graudu iela 21, Rīga
Dibināšanas gads: 1962.gads
Skolēnu skaits: 197
Skolotāju skaits: 34
Direktors: Aleksandrs Protektors

 

 

Internātpamatskolā bērni mācās, dzīvo, atpūšas un kopīgi pilda mājasdarbus. Tā kā šeit bērni pavada lielāko daļu sava laika, skola kļuvusi par otrām mājām. Direktors Aleksandrs Protektors informē, ka skolotājiem ir iespējas individuāli strādāt ar katru bērnu, ņemot vērā viņa sagatavotību un attīstību. „Skolotāji strādā pēc piedāvātām programmām, nepārtraukti sevi pilnveidojot, pasniedzot mācību stundas pēc piedāvātiem un izstrādātiem bilingvāliem mācību līdzekļiem. Uz šo brīdi mums nav pašu izstrādāto grāmatu vai citu mācību līdzekļu, bet nākamgad esam ieplānojuši pedagoģiski metodisku darbu, kas virzīts uz stundu plānu izstrādi ar diferencētu pieeju.

Sākot bilingvālo izglītošanu, skola izvēlējās pakāpeniski pāriet no mācībām dzimtajā valodā uz latviešu, mācībās ieviešot terminus, jēdzienus latviešu valodā. „Mūsuprāt, valodas apmācība nedrīkst tikt uzspiesta, bet apgūta pakāpeniski, tā dabiskā ceļā sasniedzot rezultātus,” uzsver direktors.

Atšķirībā no citām skolām Rīgas 7. internātpamatskolas bērni kopā ar skolotājiem atzīmē „Tuvākā cilvēka dienu”, jo ne visiem bērniem ir vecāki. Skolā tiek svinēta Neatkarības diena, kad tiek rīkota svinīgā līnija, klases stundas un viktorīna „Latvija – mana Dzimtene”. Tradicionāli tiek svinēti arī Meteņi un Mārtiņdiena.

Lai saglabātu krievu tautības tradīcijas, Meteņos tiek ceptas pankūkas un dedzināta salmu mūmija. Lieldienās tiek cepts īpašs pīrāgs „kuličs”, bet Ziemassvētkos bērni iepazīstas ar krievu tautas tradīcijām, iet ķekatās un rotaļās. Turklāt katra klase gadskārtu svētkos organizē tematiskos klases vakarus.

Ievērojot latviešu tautas tradīcijas, skolēni svin, piemēram, Līgo un 18. novembra svētkus. Tiek rīkotas izbraukuma ekskursijas pa Latviju, mācoties novadu vēsturi. Tiek apmeklēti muzeji, un katru gadu projekta nedēļā skolēni izvēlas arī tās tēmas, kas saistītas ar Latvijas attīstību un vēsturi.

„Mēs uzskatām, ka apkārtējā vide un sabiedrības attieksme atstāj savu ietekmi uz integrāciju,” secina direktors, „jo bieži vien ir vērojama bezatbildīga attieksme no vadības puses, neņemot vērā krievu tautības bērna individualitāti. Mākslīgi veidojas divu kultūru pretstats. Piemēram, pasākumiem „Jaunais vilnis” vai Latvijas izlases komandas spēlei hokejā, neskatoties uz tautību, visi dzīvo līdzi, jo tās ir pozitīvas emocijas. Tā vajadzētu audzināt jauno paaudzi. Savukārt, akcentējot 16. marta atceres dienu un 9. maija svētku dienu, tiek likts uzsvars uz negatīvo, un mūsu jaunā paaudze ārkārtīgi iespaidojas no tā.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav obligātas stundu hospitācijas, tās vietā ir tikai 45 minūšu ilga direktora un skolotāja saruna; 9. klasi beidzot, nav eksāmenu. Varbūt tāpēc skolu direktori Somijā kādā pētījumā tika atzīti par vislaimīgāko profesiju, jo viņu laiku neaizņem nemitīgu atskaišu rakstīšana.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.