Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 68. vidusskola Rīgas 68. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 68. vidusskola
Atrašanās vieta: Dzirciema 43 a, Rīga
Dibināšanas gads: 1978.gads
Skolēnu skaits: 420
Skolotāju skaits: 41
Direktors: Larisa Gončarenko

 

„Skolas mērķis ir radīt tādus apstākļus, lai skolēni būtu ieinteresēti mācīties latviešu valodu, lai veiksmīgi integrētos mūsdienu sabiedrībā,” uzsver direktore, norādot, ka 90% absolventu turpina mācības Latvijas augstskolās un viens no audzēkņu sasniegumiem ir divas godalgotas vietas (1. un 2. vieta) latviešu valodas valsts olimpiādē. „ Arī Latvijas prezidents Valdis Zatlers ir izteicis pateicību mūsu skolas pedagogiem par paveikto darbu un audzēkņu izcilajiem sasniegumiem mācību priekšmetu nacionālajās olimpiādēs.”

Lai jaunieši vieglāk pārvarētu atsvešinātību no latviešu kultūras vērtībām un iesaistītos Latvijas sabiedrības kopīgo mērķu īstenošanā, viņi tiek iesaistīti dažādos pasākumos gan skolā, gan ārpus tās. Skolēni un skolotāji aktīvi piedalās valsts svētku svinēšanā. Skolēni iesaistās gan Lāčplēša dienas, gan Latvijas proklamēšanas dienas, Lieldienu un Ziemassvētku pasākumu organizēšanā. Īpaši izdevušies ir tradicionālie svētku pasākumi: iesvētības 1. un 10. klasei, sporta svētki, aerobikas un vingrošanas piramīdu skolas čempionāts, 10.–12. klašu Jaungada karnevāls kopā ar skolotājiem, teātra izrādes bērnudārzu bērniem un mikrorajona iedzīvotājiem, bibliotēkas diena (1.–12. kl.), Meteņu pankūku tirgus, talantu šovs (1.–12. kl.), izlaidumi un, protams, „Pēdējais zvana” svinības.Tie ir pasākumi, kuri mūsu skolā tiek organizēti jau 10–15 gadus,” stāsta direktore. „Skolēniem ļoti patīk piedalīties pasākumos, jo viņiem ir iespēja parādīt savu iniciatīvu, fantāziju, radošumu. Vairākos pasākumos mēs iesaistām arī skolēnu vecākus, jo tas saliedē gan skolas kolektīvu, gan ģimenes. Vecāki redz savus bērnus kā patstāvīgas un radošas personības.”

Sadarbībā ar „Prakse.lv” skolēni aktīvi piedalās Ēnu dienās, apmeklējot Latvijas Saeimu, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, „Parex banku” un citas iestādes. Skolai ir liela pieredze. Paveikts liels darbs skolēnu karjeras izglītībā. Rīgas 68. vidusskola sadarbojas ar vairākām augstskolām: Transporta un sakaru institūtu, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu un mācību centru RIMAN.

Tiek domāts, kā saglabāt un nostiprināt skolēnu veselību mācību procesā. „Skolas telpu estētiskais noformējums, mājīgums un drošība skolā rada mācību procesam labvēlīgu vidi. Stundās tiek izmantoti veselību sargājoši elementi: skolotāji izmanto interaktīvās mācību metodes un darba organizācijas formas, dinamiskas pauzes, diferencētus uzdevumus, praktiskus un pētnieciskus darba veidus,” informē direktore. Motivējot skolēnus pievērsties veselīgam dzīvesveidam, jau sākumskolas skolēni regulāri tiek iesaistīti veselību veicinošās darbībās (relaksācija, sporta un muzikālie starpbrīži, koriģējošie vingrinājumi redzes, stājas uzlabošanai un plakanās pēdas novēršanai). Tiek organizētas mininodarbības veselīga dzīvesveida popularizēšanai, un katru gadu rīkoti sporta svētki „Zdraviāde” 1.–7. klasēm. Šo pasākumu iniciatore ir mācību pārzine N. Fadina.

Pamatskolā un vidusskolā īpaša uzmanība tiek veltīta zinātniskumam. Projektu nedēļās „Zinātniskās laboratorijas” un „Zinu. Protu. Daru” tiek attīstītas skolēnu pētnieciskās darbības prasmes un iemaņas. Tas ļauj vecāko klašu skolēniem savus izstrādātos pētnieciskos darbus piedāvāt un aizstāvēt rajona zinātniski pētnieciskajā konferencē, piemēram, 11. klases skolnieces J. Taširevas izstrādātais darbs „Šekspīrs” saņēma 2. vietu Kurzemes rajonā.

Lai īstenotu mazākumtautību izglītības programmas, daļu mācību priekšmetu skolēni apgūst bilingvāli, tāpēc visi skolotāji ir apmeklējuši LVAVA organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, aktīvi piedalās semināros, katru gadu rāda atklātās stundas. Direktore uzsver, ka skolotāju attieksme pret bilingvālajām mācībām ir ļoti pozitīva. To veicina arī latviešu valodas augstais statuss skolā. Skolēni ļoti labprāt apmeklē interešu izglītības pulciņu nodarbības, kas tiek organizētas valsts valodā vai bilingvāli: vizuālo mākslu, kori, dejas, sporta sekcijas. Vēl nesen, 6. martā, kad BJC „Altona” tika organizēts Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas dziesmu (latviešu valodā) vokālās mūzikas konkurss „Balsis – 2010”, skolas 1.–2. kl. vokālais ansamblis „Din Don” ieguva II pakāpes diplomu.

Ņem vērā skolēnu uztveres tipus

Lai mācības būtu interesantākas, skolotāji plāno stundu, ņemot vērā skolēnu uztveres tipus: vizuālo, audiālo vai kinestētisko. Tomēr pedagogi atzīst, ka bieži trūkst vizuālā izdales materiāla, interaktīvo bērnu grāmatu latviešu valodā, interaktīvo tāfeļu un uzskates materiālu, kas integrāciju padarītu interesantāku un dabiskāku.

Par ļoti svarīgu skolas dzīves aspektu tiek uzskatīts mazākumtautības kultūras mantojuma saglabāšana un stiprināšana. Kā direktore saka: „Tikai tāds cilvēks, kurš zina un ciena savas tautas tradīcijas, var saprast un pieņemt citas tautas kultūru.” Skola regulāri piedalās dažādos konkursos: dziesmu konkursā krievu valodā „Rīgas sudraba atslēga – 2009”, starptautiskajā spēlē/olimpiādē „Krievu lācītis – 2009”, krievu kultūras festivālā/konkursā „Tatjanas diena – 2010”, starptautiskajā teātra konkursā „Krievu klasika”, starptautiskajā muzikālajā konkursā „Baltic talents”. Skola sadarbojas ar „Eiropas Slāvu kultūras centru LIRA”” un Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju. Īpaši augsti sasniegumi skolai bijuši starptautiskajā spēlē/olimpiādē „Krievu lācītis – 2009”. 2.a klases skolēni Marija Bušmanova un Ņikita Hramčenko ieguva 1. un 2. vietu valstī. Labi rezultāti sasniegti arī krievu kultūras festivālā/konkursā „Tatjanas diena – 2010”, kur panākumus guvis gan skolas teātris, gan vokālo priekšnesumu sniedzēji.

Latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai tiek organizētas Latviešu valodas un literatūras nedēļas, kurās jau tradicionāli rīkoti eseju, daiļlasītāju konkursi, viktorīnas, sienas avīžu konkursi. Šajā nedēļā notiek arī Lāčplēša dienas atzīmēšana Imantā, Sudrabkalniņā, un Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadienas svinēšana ar koncertu, konkursiem un videofilmu demonstrēšanu par Latviju. No latviešu gadskārtu svētkiem skolā tiek svinēti Miķeļi, Meteņi un Mārtiņi. Mārtiņos parasti notiek tematiskās klases stundas, teātra izrādes, rokdarbu un zīmējumu izstādes.

Kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Ilonu Šķēli skolas audzēkņi regulāri piedalās un apmeklē mākslas izstādes, kurās eksponēti arī Rīgas 68. vidusskolas skolēnu darbi un var iepazīt latviešu kultūras mantojumu.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Patstāvīgs radošums, brīvības un atbildības līdzsvars – tādiem būtu jābūt dzīves un izglītības galvenajiem veselā saprāta izvirzītajiem vērtību orientieriem.
Andris Broks, Latvijas Universitātes emeritētais profesors


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.