Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 65. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 65. vidusskola
Atrašanās vieta: Prūšu 32, Rīga
Dibināšanas gads: 1971.gads
Skolēnu skaits: 467
Skolotāju skaits: 40
Direktors: Ludmila Vasiļjeva

   Skola īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmas 3. modeli, kuru apgūst 368 skolēni, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena mazākumtautību programmu, ko apgūst 70 skolēni, un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu, kurā mācās 29 skolēni.

Skolotāji savās stundās daudz izmanto IT tehnoloģijas, projektu, diskusiju metodes, Latvijas un Rīgas muzeju piedāvājumus, kā arī brauc ar skolēniem mācību ekskursijās.

Ķīmijas skolotāja Alvina Petrova ir skolas lepnums. No Rīgas Domes saņemtā atzinība – trīs Zelta pildspalvas – liecina par panākumiem ķīmijas mācīšanā. Arī šogad 9. klases skolnieks Artūrs Šilovs republikas olimpiādē ieguva 2. vietu. Taču panākumi ne tikai mācību priekšmetu apgūšanā. Arī interešu izglītībā. Katru mācību gadu skolas audzēkņi piedalās konkursā „Rīgas sudraba atslēga”. Skolas ansamblis „Mazie mākslinieki” piedalījās finālā, savukārt skolēns Maksims Bistrjakovs ieguva 2. vietu.

Lai skolēnus motivētu mācīties, tradicionāli skolā notiek tādi pasākumi kā Jautro un atjautīgo klubs „Zinātnes krustcelēs” vecāko klašu skolēniem un starppriekšmetu olimpiāde 9. klašu skolēniem „Erudīts”, bet 8. klašu skolēni katru mācību gadu piedalās pasākumā „Jautrais ķīmiķis”.

Arī tradicionālās mācību priekšmetu nedēļas ir laiks, kad zināšanas tiek iegūtas un pārbaudītas spēļu un konkursu veidos. Taču vienmēr ko interesantu sarūpējuši arī paši pedagogi. Piemēram, pagājušajā krievu valodas nedēļā skolotāja Olga Čehoviča prezentēja savu dzejoļu grāmatu „Ir dvēselei viens glābiņš”. Latviešu valodas nedēļā tiek organizēti pasākumi, kas veltīti valsts neatkarības proklamēšanas dienai un starpklašu konkursiem par vēstures zināšanām. Skolēni uzstājas ar referātiem un pēc tam dodas organizētās ekskursijās pa Latvijai svarīgām piemiņas vietām. Skolēni apmeklējuši Kara muzeju, Okupācijas muzeju un Brīvdabas muzeju.

Vieni no skolēnu iecienītākajiem pasākumiem ir Jautro un atjautīgo kluba pasākumi, kā spēle starp skolēniem un skolotājiem. Arī sporta spēles starp skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem „Tētis, mamma, es – sportiskā ģimene”. Netiek aizmirsti arī nākamie pirmklasnieki, tāpēc PII audzēkņiem regulāri tiek organizētas sporta spēles „Veiklie un jautrie”. 1.–4. klašu skolēniem tiek rīkoti „Pirmās atzīmes svētki”, iesvētīšana pirmklasniekos, organizēti dažādi konkursi un spēles.

Skolā darbojas teātris „Asorti”, iznāk skolas avīze „Boļšaja Peremena”, kā arī darbojas TV 65 studija.

Katru gadu skola atzīmē Ziemassvētkus un organizē Lieldienu pasākumus klasēs. Meteņos notiek folkloras pasākums ar mākslinieku piedalīšanos, pankūku konkursu un, ja laika apstākļi ļauj, arī Sniegavīra svētkiem. Skolas direktore Ludmila Vasiļjeva uzskata, ka sabiedrības integrācija notiek dabiski un nemanāmi, taču to bieži vien traucē pārāk politizētie izteikumi masu medijos.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki mūsdienās ir slinki un pārāk daudz sūdzas, tāpēc arī tik ļoti kritizē skolas un skolotājus.
Linda Klimanova, Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura programmas „Tiesības un bizness” studente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.