Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 61. vidusskola Rīgas 61. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 61. vidusskola
Atrašanās vieta: Pārslas iela 14, Rīga
Dibināšanas gads: 1969.gads
Skolēnu skaits: 430
Skolotāju skaits: 42
Direktors: Eleonora Guseva

Rīgas 61. vidusskolā tiek īstenotas trīs vispārējās izglītības mazākumtautību programmas. Pamatskola strādā pēc skolas modeļa, kas veidots uz 2. bilingvālās izglītības modeļa pamata. Veidojot šo modeli, tika ņemtas vērā pedagogu un skolēnu vecāku vēlmes un ierosinājumi. Atšķirībā no 2. bāzes modeļa matemātika no 1. līdz 4. klasei tiek pasniegta dzimtajā valodā, bet sports visā pamatskolā – latviski. Savukārt vidusskolēniem ir iespēja padziļināti mācīties matemātiku un apgūt vācu valodu.

Kopš 1997. gada, skolas direktore ir Eleonora Guseva. Viņa skolā strādā no 1980. gada. Rīgas 61. vidusskolas skolotāju kolektīvā ir 42 pedagogi, no kuriem 18 ieguvuši maģistra grādu. Šogad skola svin savu četrdesmito jubileju. „Varam būt lepni, ka lielākā daļa mūsu skolas absolventu turpina izglītību dažādās Latvijas augstskolās. Mūsu absolventi saņēmuši Pateicības rakstu no Latvijas Republikas Ministru kabineta par labām un teicamām sekmēm,” stāsta direktore un saka paldies skolotājām par darbu. Viena no kolēģu augsti vērtētām speciālistēm ir matemātikas skolotāja Inna Gļebova. Viņas audzēkņi ir saņēmuši 60 godalgotas vietas Latvijas atklātajās matemātikas olimpiādēs. I. Gļebova saņēmusi Latvijas matemātikas olimpiādes 50. gadadienas piemiņas medaļu. Skolā veiksmīgi darbojas „Matemātikas skola”, kuras dalībnieki sekmīgi turpina izglītoties augstāko mācību iestāžu budžeta grupās.  

Skola aktīvi sadarbojas ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru (RIIMC). Skolas pedagoģes – Nataļja Mitrofanova, Ingrīda Spriņģe un Ilzīte Garsila – ir RIIMC konsultatīvās padomes locekles.

Direktores vietniece, krievu valodas un literatūras skolotāja Nataļja Mitrofanova sadarbībā ar ISEC ir vidusskolas jaunās krievu valodas un literatūras programmas līdzautore. Skolas direktore Eleonora Guseva un pedagoģes Irina Ščeglova, Nataļja Mitrofanova regulāri piedalās dzimtās valodas mācību līdzekļu recenzēšanā. Latviešu valodas un matemātikas skolotāji katru gadu piedalās centralizēto eksāmenu vērtēšanā.

 Valoda ir arī apkārtnes izzināšanas instruments

Latviešu valodas skolotāja Guna Vīlipa uzsver, ka valoda ir galvenais sabiedrības integrācijas līdzeklis. „Valoda ir arī apkārtnes izzināšanas instruments. Satversmē noteikts, ka mūsu valsts valoda ir latviešu valoda, un šo noteikumu ievērojam un cenšamies īstenot arī mūsu skolā. Atzīmējot valsts svētkus, pasākumi vienmēr notiek latviešu valodā. Kopā ar skolēniem svinam gan latviešu, gan krievu tautas svētkus, turklāt bērni interesējas ne tikai par slāvu un latviešu tradīcijām, bet meklē informāciju arī par citu tautu ieražām. Būtiski, ka skolēni labprāt apmeklē teātra izrādes latviešu valodā, tomēr jāatzīst, ka Latvijas teātros ir ļoti maz izrāžu bērniem, pusaudžiem.” Reizi gadā skolā notiek latviešu valodas nedēļa, kurā piedalās visu klašu skolēni. Tiek organizēti dažādi konkursi, skolēni veido sienas avīzes, iestudē un rāda citu klašu skolēniem nelielas ludziņas. Skolotāji izmanto dažādas darba metodes, lai skolēni varētu strādāt gan individuāli, gan pāros, gan grupās. Skolēni pilnveido ne tikai zināšanas, bet arī radošās spējas, vienlaikus pilnveidojot latviešu valodas prasmi. „Daudz jauna var uzzināt, ja vien visu dara ar interesi un lielu aizrautību,” uzskata skolotāja G. Vīlipa. „Interesanta tēma, par kuru gribas meklēt informāciju, izteikt savu viedokli vai pastāstīt citiem, skolēniem rada vēl lielāku motivāciju apgūt valodu, rodas izpratne par valodas lietošanas nepieciešamību. Tomēr, lai pilnībā apgūtu valodu visās tās funkcijās, nepietiek tikai ar valodas mācīšanos skolā, lai cik kvalitatīvs būtu mācību process. Valodas zināšanas vēl nenodrošina valodas lietošanu, kaut arī tās ir savstarpēji saistītas. Latviešu valodas stundās un ar latviešu valodas skolotājiem skolēni runā latviski, bet ārpus skolas joprojām pastāv valodu izvēles situācija.”

Latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai skolā ik gadu tiek organizēti pasākumi, kas veltīti gan valsts jubilejai, gan Lāčplēša dienai, gan Mārtiņdienai. Sākumskolā tiek svinēti tradicionālie gadskārtu svētki: Miķeļdiena, Mārtiņi, Ziemassvētki un Lieldienas. Kopā ar skolēniem tiek apmeklēti teātri, muzeji un kino. Notiek tikšanās ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem. Piemēram, ar politiķi un rakstnieci Marinu Kosteņecku, Krievu drāmas teātra aktieri un dziedātāju Jevgēniju Šuru.

„Tā kā skolēni dzīvo samērā noslēgtā krievu valodas vidē, tad viņu vienīgā saskarsme ar latviešu kultūru notiek tikai skolā,” stāsta latviešu valodas skolotāja Ingrīda Spriņģe. „Daudzi skolēni veic pētnieciskos darbus, saistītus ar latviešu kultūras mantojumu, piemēram, „Latviešu raksti”, „Latviešu dzejnieki romantiķi”, „Latviešu personvārdi un to izcelsme”, „Latvijas teātri” un citus darbus. Skolēni izrāda interesi par Latvijas teātra vēsturi, kino attīstību, literatūru, kultūru, tāpēc ar lielu entuziasmu piedalās skolas organizētajos pasākumos, kas saistīti ar latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu.” Par skaistu tradīciju kļuvušas „Kultūras dienas”, kad skolā notiek koncerti, izrādes un izstādes. Skolas vokālā studija „DO, RE, MI” šajos pasākumos ir viena no galvenajām priekšnesumu sniedzējām. Studiju vada Rīgas 61. vidusskolas absolvente, Latvijas džeza dziedātāja Olga Pīrāgs. Ārpusstundu aktivitātes skolā ir daudzveidīgas: sporta deju nodarbības, teātra studija, koris.

Skolēnu radošās spējas izpaužas ne tikai vokālajā un dejas mākslā, bet arī literārajā daiļradē. Ik gadu skolā top skolēnu literāro darbu krājums, ar kuru skola piedalās Zemgales priekšpilsētas mazākumtautību skolu literāro krājumu skatē.

Viens no nozīmīgākajiem skolas darba virzieniem ir skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. Katru gadu labāko zinātniski pētniecisko darbu autori piedalās skolas konferencē. Skolas zinātniski pētniecisko darbu skates uzvarētāji veiksmīgi pārstāv skolu Zemgales priekšpilsētas un valsts zinātniski pētniecisko darbu skatēs.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izglītība un kultūra veido ciešu savstarpēju saikni. Ja nav kultūras, ko turpināt, attīstīt, nav nepieciešama izglītība, un otrādi.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.