Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 60. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 60. vidusskola
Atrašanās vieta: Vaidavas 6, Rīga
Dibināšanas gads: 1969.gads
Skolēnu skaits: 685
Skolotāju skaits: 60
Direktors: Natālija Djakova

Rīgas 60. vidusskola tika dibināta 1969. gadā kā divplūsmu skola. Šodien izglītības iestāde piedāvā 3. modeļa pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu vidusskolai. Tajās liela uzmanība tiek pievērsta matemātikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas un svešvalodu apguvei.

Stāsta direktore Natālija Djakova: „Mūsu skola rūpējas par nākamajiem pirmklasniekiem un cieši sadarbojas ar pirmskolas izglītības iestādēm. Skolā strādā psihologs, logopēds un sociālie pedagogi, kuri sadarbojas ar skolēnu vecākiem un skolotājiem, lai palīdzētu bērniem vieglāk adaptēties skolas vidē.”

Skola piedalās projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” īstenošanā. Piedalās arī UEFA projekta „Mazie un lielie sporta laukumi” realizēšanā.

„Par skolas uzdevumu esam izvirzījuši audzināt izglītotus, labi audzinātus, brīvi domājošus cilvēkus. Tieši tāpēc skolā ir izveidota un tiek uzturēta labvēlīga gaisotne bērnu kolektīva veidošanai. Kā jebkurā skolā, arī mums ir savas atšķirības skolas dzīves organizēšanā, ar kurām droši varam lepoties. Valsts programmas ietvaros organizējot mācību procesu, mēs akcentējam prioritāro mācību priekšmetu pasniegšanu. Mūsu skolā tie ir valodas, matemātika, dabaszinātņu cikla priekšmeti, sports un māksla. Savs labums ir arī no sadarbības ar Banku augstskolu, TSI, RTU.

Mūsu kolektīvā strādā pieredzējuši un augsti izglītoti pedagogi, kas prot aizraut un iedvesmot bērnus.

Savā pedagoģiskajā darbībā skolotāji izmanto mūsdienīgas metodikas un tehniskos līdzekļus, jo skolā ir trīs datoru klases, izmanto didaktiskos materiālus, dažādus uzskates materiālus, papildus mācību metodisko literatūru,” stāsta direktore.

Tāpat direktore norāda, ka skolēniem ir augsta motivācija apgūt angļu un vācu valodu, tāpēc nozīmīga loma skolas dzīvē ir Eiroklubam „Meridiāns”. Tas tika veidots uz skolas „Valodu centra” bāzes, kuru vada Natālija Djakova. Kluba dalībnieki skolotājas Agneses Zaharānes vadībā piedalījušies vairākos ar Eiropu saistītos konkursos un tikuši apbalvoti ar braucienu uz Strasbūru, lai piedalītos pasākumā „Kā spēlēt Eiropu?”.

Skolā darbojas teātra studija angļu valodā, kuru vada Lidija Pavlovska, kura kopā ar bērniem iestudējusi uzvedumus „The Canterville ghost”, „Macbeth” un citus.  

Skolas bibliotēkā darbojas „Literārais klubs”, kurā tiek apgūta latviešu un krievu literatūra. Veiksmīgi darbojas pulciņš „Vide”, kuru vada Taisija Kiseļova; viņa kopā ar bērniem izstrādā dažādus ar ekoloģiju saistītus projektus.

 Skolotāji entuziasti

Kā stāsta direktore, skola aizvien var lepoties ar skolotājiem entuziastiem, kas rada skolēniem augstu motivāciju iegūt zināšanas.

Tāda ir arī krievu valodas un literatūras skolotāja Iraida Mežecka, kas skolā nostrādājusi 40 gadus, veicot gan vecāko klašu mācību pārzines pienākumus, gan vadot metodiskās padomes. Antoņina Vasiļjeva ir latviešu valodas un literatūras skolotāja vidusskolas klasēs, kurai direktore ir pateicīga par bērniem nodrošināto iespēju sekmīgi mācīties Latvijas augstskolās un veiksmīgi adaptēties Latvijas sabiedrībā. Raisa Monahova jau ilgus gadus strādā par direktores vietnieci audzināšanas darbā un organizē visus skolas svētkus un pasākumus. Matemātikas skolotāja Raisa Suškova strādā ar vidusskolēniem un sniedz zināšanas, kas ļauj skolēniem iestāties tehniskā novirziena augstskolās. Valentīna Serdjuka ar savu darbu nopelnījusi visu bērnu un vecāku cieņu un mīlestību. Direktore sākumskolas mācību pārzini raksturo kā priekšzīmīgu un izdomas bagātu pedagoģi, kura aizvien palīdz nodrošināt skolas bāzi un noformēt pirmās klases. Marina Ivkina ir sākumskolas skolotāja, kura skolotāju konkursā „Krievu rakstniecība” saņēmusi augsto 1. vietu.

No 1999. gada skola uzsāka bilingvālo apmācību. Direktore atzīmē, ka pēc 11 gadu darba skolas absolventi veiksmīgi apgūst mācību priekšmetus latviešu valodā, iestājas latviešu augstskolās un ir konkurētspējīgi Latvijas darba tirgū.

40 gadu laikā skolai ir izveidojušās vairākas svētku tradīcijas. Zinību diena, izstāde „Zelta rudens”, kurā tiek eksponēti no dabas materiāliem gatavotie darbi un bērnu zīmējumi. Citas tradīcijas: „iesvētīšana” vidusskolēnos, Tatjanas diena, Meteņi, Sporta dienas visiem skolas skolēniem un Ziemassvētki. Katra mācību gada beigās notiek svētki „Gada skolēns”, kuros ar radošu atskaiti uzstājas „Teātra studija”, kā arī notiek olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana.

„Mēs nopietni strādājam pie savas etniskās dzimtenes valodas un kultūras saglabāšanas,” norāda direktore, „tāpēc skolā sistemātiski notiek dažādi pasākumi un krievu kultūrai un tradīcijām, valodai, mūzikai veltītu bērnu darbu izstādes.” Bieži notiek tikšanās ar krievu kultūras pārstāvjiem, piemēram, māksliniekiem Artūru Niķitinu, Irinu Soboļevsku, pareizticīgo kori „Akkolada”, rakstnieku Vladimiru Novikovu, krievu drāmas teātra aktieriem, solisti Valentīnu Goldinu.

Direktore norāda, ka, cenšoties saglabāt kultūru paritāti, Latvijas valsts un kultūras vēsture tiek apgūta latviešu valodas un literatūras, kultūras vēstures stundās, ārpusstundu pasākumos, klases stundās, priekšmetu nedēļās un projekta nedēļā „Eiropas valstu un Krievijas tautu amati” un projektos „Teātris skolas dzīvē”, kā arī „Latvija laikmeta griežos”.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ne ar tehnoloģijām pārbāzta, bet tāda,kuras procesos mērķtiecīgi ir paredzēts laiks jēgpilnām sarunām, lai acis ne monitoros, bet citu cilvēku acīs.Cerams, arī šāds kritērijs parādīsies, 21. gadsimta Latvijas skolas vērtējot.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.