Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 51. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 51. vidusskola
Atrašanās vieta: Maskavas 262, Rīga
Dibināšanas gads: 1968.gads
Skolēnu skaits: 676
Skolotāju skaits: 66
Direktors: Nadežda Akopjana

 

Rīgas 51. vidusskolas celtniecība sākās 1966. gadā, un jau 1968. gada 1. aprīlī tā sāka savu darbu. Ēka ir ļoti skaistā vietā, aiz logiem var redzēt Daugavu, un tieši tāpēc var pat aizmirst, ka skola dzīvo trokšņainajā Maskavas ielā.

Šobrīd izglītības iestāde piedāvā sešas izglītības programmas: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas dienas un vakara maiņās, speciālās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem vakara maiņās, mazākumtautību pamatizglītības programmas 2. modeli, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem un speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas 4. modeli izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem.

Katru gadu skolēni piedalās rajona un pilsētas priekšmetu olimpiādēs un iegūst vairāk nekā 30 godalgotu vietu. Skolēni piedalās arī valsts rīkotajās vai atklātajās olimpiādēs vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā un aizstāv savus darbus zinātniski praktiskajās konferencēs vēsturē, ķīmijā, krievu valodā un literatūrā un citos mācību priekšmetos.

 

Ne tikai atpūsties, bet arī mācīties

Skolā tiek veidota tāda vide, lai skolēns varētu ne tikai radoši mācīties, bet arī labi atpūsties un ārpusklases nodarbībās attīstīt savus talantus. Interešu pulciņos skolēni iepazīst krievu un latviešu tautas tradīcijas. Skolā darbojas vizuālās mākslas studija „Varavīksne”, vokālais ansamblis, koris, horeogrāfiskā studija „Freski”, kurās bērni apgūst krievu un latviešu folkloru, senās tradīcijas, iepazīst tautastērpus, dzied gan krievu, gan latviešu tautas dziesmas, mācās dejot. Audzēkņi piedalās visos skolas pasākumos, kā arī rajona un pilsētas pasākumos un iegūst godalgas.

Par tradīciju ir kļuvušas draudzības spēles ar citām skolām. Tās ir tikšanās futbola un volejbola laukumā. Katru gadu notiek sacensības par Veterāna kausa iegūšanu.

Skolai ir daudz tradicionālu un iemīļotu svētku, radošas priekšmetu nedēļas. Piemēram, Zinību diena, kad pēc vasaras brīvdienām skolā satiekas skolotāji un skolēni. Pusdienlaikā sākas svētku koncerts, kurā pirmklasniekus sveic grāmatu varoņi un pirmais skolas zvans, bet 12. klašu skolēniem tas vairāk ir atmiņu un emociju brīdis. Pēc koncerta izlaiduma klases ved pirmklasniekus ekskursijā pa skolu.

Skolotāju dienu organizē un vada skolēnu pašpārvalde. Vecāko klašu skolēni vada stundas un svētku koncertu, bet skolotājiem ir iespēja izjust, ko nozīmē būt skolēniem. Katru gadu rudenī 5.–6. klašu skolēniem notiek Ābolu un Kāpostu svētki. Svinīgais koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Vecāko klašu skolēnu vakars, Jaungada eglītes vakari ar teatralizētiem uzvedumiem, kurus gatavo vidusskolas klašu audzēkņi. Valentīna dienā skolā strādā pasts un visa skola meklē savu „otro pusīti”, un notiek daudz brīnišķīgu pārsteigumu. Meteņos vecāko klašu skolēni vada dažādas tautas spēles un konkursus, kuros jaunāko klašu skolēni apgūst tradīcijas, uzstājas skolas ansamblis. Pavasari iezvana koncerts, kurš parasti tiek organizēts marta sākumā, lai 8. martā sveiktu visas sievietes un meitenes. Mācību gads beidzas ar pēdējiem zvaniem un izlaidumu.

Atzīmējot valsts svētkus un latviešu tradīcijas, tiek veidotas izstādes „Latviešu rakstnieki”, „Latviešu jubilāri”, „Rīgas ritmi”, rīkoti runas konkursi. Skolēni regulāri dodas mācību ekskursijās pa Latviju, apmeklē kultūrvēsturiskas vietas, muzejus, dabas parkus un vietējās ražotnes.

Lai saglabātu krievu kultūru, skolā tiek rīkoti dažādi daiļlasītāju konkursi. Tiek svinēta Tatjanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un citi gadskārtu svētki. Skolēni piedalās starptautiskajā konkursā „Krievu lācēns”, kura uzvarētāja Olga Sjomina devās uz Briseli. Kopā ar skolotājiem audzēkņi dodas ceļojumos uz dažādām Krievijas vietām, piemēram, Sanktpēterburgu un Mihailovsku. Notiek tikšanās ar krievu rakstniekiem.

Katru gadu skolā notiek projektu nedēļa. Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju skolā notika projekta „Bērniem draudzīga skola” aizstāvēšana, kurā aktīvi piedalījās arī citu skolu skolēni. Šobrīd skola piedalās projektā „Uzņēmējprasmes veicināšana izglītībā – Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā, Somijā”.

Skolai ir laba sadarbība ar tuvākajiem bērnudārziem. „Mēs rūpējamies par nākamajiem pirmklasniekiem, tāpēc cieši sadarbojamies ar Rīgas 172., 193. un Logopēdisko pirmskolas izglītības iestādi,” informē direktore Nadežda Akopjana. Skolēni regulāri rīko pasākumus topošajiem skolēniem, kuros viņi iepazīst skolas dzīvi. Jaunāko klašu skolēni aicina bērnudārzu audzēkņus uz saviem svētkiem – „Ābeces dienu”, „Rudens balli”, ceļojumā uz Veselības zemi, Vitamīniju. Katru gadu skolā ir Atvērto durvju diena, kurā sākumskolas izglītojamie velta koncertu nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, rāda savus sasniegumus skolā. Lai nākamie pirmklasnieki sekmīgi varētu uzsākt mācības skolā, tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem klašu audzinātājiem, kuri strādās 1. klasēs; viņi bieži tiekas ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.

Skolas direktore Nadežda Akopjana savu pedagogu kolektīvu raksturo kā radošu, mērķtiecīgu un bērnus mīlošu – tādu, kurš lepojas ar savu skolu. Skolā atgriezušās absolventes Svetlana Curbunova un Ella Haritonova, kas tagad ir skolotājas un saņēmušas Rīgas labāko pedagogu apbalvojumu – „Zelta pildspalvu”. „Visiem skolotājiem piemīt augsta profesionālā meistarība, kuru viņi regulāri pilnveido. Katru gadu mūsu pedagogi apceļo kādu valsti, lai iepazīstos ar Eiropas izglītības sistēmu. Šo ceļojumu laikā tiek apmeklētas skolas un citas izglītības iestādes, notiek tikšanās ar to darbiniekiem un ministriju pārstāvjiem.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Attieksme veidojas no zināšanām, tās dod prasmes pazīt situācijas, izvēlēties rīcības modeli un apzināties sekas.
Ilona Kronberga, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.