Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 46. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 46. vidusskola
Atrašanās vieta: Skuju 28, Rīga
Dibināšanas gads: 1954.gads
Skolēnu skaits: 555
Skolotāju skaits: 55
Direktors: Boriss Antonovs

Skolā tiek realizētas 2. modeļa pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas. Turklāt skolas pakalpojumi pieejami ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās, svētkos un vakaros. Skolas direktors Boriss Antonovs uzskata, ka šāda iespēja darboties skolā ir uzticība skolēniem un liecina arī par skolēnu atbildību pret skolu.

Rīgas 46. vidusskola aktīvi piedalās starptautiskos projektos. Jau četrus gadus skola ir festivāla „Krievu klasika Latvijā” laureāti. Kā mazākumtautību skola tā rīkojusi skolēnu vecākiem valsts valodas kursus; priekšmetu skolotāji, kas māca priekšmetus latviešu valodā, iesaistījās dažādos projektos, piemēram, RSIC projektā „Veiksmīga pāreja uz mācībām valsts valodā mazākumtautību vidusskolā”, apmeklējot pieredzes apmaiņas seminārus Daugavpilī, Ventspilī, Aizkrauklē. Skolas audzēkņu komandas regulāri piedalījās mazākumtautību skolu salidojumos, kas bija veltīti skolēnu integrēšanai mūsdienu Latvijas multikulturālajā sabiedrībā. Tāpat skolā tika organizēts seminārs audzēkņu vecākiem par bilingvālo izglītību – „Mana loma integrācijas procesā”. Seminārā piedalījās arī skolotāji, kas strādā bilingvāli.

Vairāki skolas pedagogi izveidojuši mācību materiālus bilingvālai apmācībai. Ilga Freimane un Olga Kovaļeva sarakstījušas „Uzskates un uzdevumu krājums seno laiku vēsturē” 5.–6. klasei, kā arī „Uzskates un uzdevumu krājums viduslaiku vēsturē” 7. klasei un „Uzskates un uzdevumu krājums Latvijas vēsturē pamatskolai”.

Fizikas skolotāja Larisa Maksimova ir viena no tām pedagoģēm, kas skolā strādā jau vairāk nekā 40 gadus, bet arvien spēj darboties radoši, izmantojot nestandarta mācīšanas metodes mācību stundas pilnveidošanā. Darbā izmanto Šatalova metodes. Skolotāja uzkrājusi bagātu darba pieredzi, un viņas mācību stundas ir vērtīgs paraugs citiem. Pedagoģe bijusi arī foto pulciņa un tūrisma sekcijas vadītāja, organizējusi vairākus ārpusskolas pasākumus. Daudzus gadus veikusi arī klases audzinātājas pienākumus. Vairākkārt viņas audzēkņi guvuši lielus sasniegumus ne tikai rajona un pilsētas, bet arī republikas mēroga fizikas olimpiādēs, kā arī piedalījušies starptautiskās olimpiādēs. Daudzi absolventi L. Maksimovas ietekmē ir izvēlējušies fizikas studijas, un starp tiem ir arī Latvijas jaunie zinātnieki.

Tradicionāli skolā tiek svinēta Zinību diena, Skolotāju diena, neatkarības diena, Valentīna diena, Pavasara svētki, Māmiņu diena, Pēdējais zvans un Tūrisma diena. Protams, arī latviešu valodas un literatūras nedēļas. Latviešu svētku svinēšanas tradīcijas tiek iepazītas Lieldienās, Ziemassvētkos, Mārtiņdienā. Atzīmēti valsts svētki: Lāčplēša diena, 18. novembris, 4. maijs. Novembrī – pilsonības mēnesī – tiek organizēti dažādi pasākumi. Skolā viesojies Kara muzeja darbinieks M. Mitenbergs, kas stāstīja skolēniem par Lāčplēša dienu un Lāčplēša ordeņa kavalieriem. Uz skolu tika uzaicināta Literatūras muzeja direktore G. Jablonska, kas runāja par kultūras un integrācijas jautājumiem, arī dzejniece Ludmila Azarova, aktrise Olga Dreģe, teātra zinātniece Līvija Akuratere un daudz citu interesantu Latvijas personību. Taču par sabiedrības integrācijas šķēršļiem direktors uzskata nelatvisko Vecmīlgrāvja vidi un negatīvo attieksmi, kas veidojas ģimenēs pret latviešiem un valsti. „Arī sociālā situācija valstī rada negatīvu attieksmi, jo valdība nekonsolidē sabiedrību integrācijai, bet gan labējās, gan kreisās partijas šķeļ sabiedrību.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ikvienam vajadzētu saprast, ka skolēniem ir jādod iespēja mācību laikā ārpus skolas sadarboties ar dažādām organizācijām, cilvēkiem, lai viņi dzīvē spētu iziet jau ar pieredzi, drošāki. Taču, lai to izdarītu, ir jāmaina mācību process: tagad skolēni zinātniski pētnieciskos darbus veic un produktus skolēnu mācību uzņēmumiem gatavo naktīs vai brīvdienās, jo pārējā laikā viņiem ir mācību stundas.
Inta Jorniņa, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ekonomikas skolotāja, „Ekselences balvas 2017” ekonomikā ieguvēja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.