Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 40. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 40. vidusskola
Atrašanās vieta: Tērbatas 15/17, Rīga
Dibināšanas gads: 1905.
Skolēnu skaits: 947
Skolotāju skaits: 86
Direktors: Gaļina Jefremova

Starp viesnīcu stiklotajiem un biroja ēku mūriem savu daili jau 105 gadus neslēpj jūgendstilā celtā Ata Ķeniņa un Annas Rūmanes Ķeniņas lolotā gaismas pils. Vidusskolā pulcējas skolēni no vairākiem Latvijas rajoniem, lai te vadītu savas mācību gaitas. Tā kā skola atrodas Rīgas centrā, kur diezgan maz dzīvojamo māju, tad vecāki, kas dodas strādāt no Pierīgas rajoniem, labprāt izvēlas savus bērnus skolot tuvāk darbavietai.

Skolā tiek īstenotas četras izglītības programmas: pamatizglītības mazākumtautību programma, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma, kā arī vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma.

Rīgas 40. vidusskola sabiedrībā zināma kā valodu skola, kurā var labi un pamatīgi apgūt svešvalodas. Interešu izglītība ir daudzveidīga: tiek piedāvāts darboties krievu un franču klubos, latviešu, angļu, vācu un franču teātros. Taču sasniegumi skolai ir ne tikai svešvalodu apguvē – arī informātikā, ķīmijā, matemātikā. „Es domāju, ka skolā strādā unikāli pedagogi, jo dara savu darbu ar sirdi un dvēseli. Te katrs skolotājs ir personība un dara savu darbu nevis naudas dēļ, bet lai izpaustos, pilnveidotos,” uzsver Ļubova Ruško, latviešu valodas un sociālo zinību skolotāja. Pedagogi, pilnveidojot savas zināšanas, dalās ar tām, veidojot mācību materiālus un sarakstot mācību grāmatas. Ja reiz šeit skolojušās tik diženas personības kā J. Akuraters, E. Dārziņš, F. Bārda, J. Poruks, J. Mediņš, K. Skalbe un citi latviešu dižgari, tad tradīcijas acīmredzot nedrīkst lauzt.

Skolas dzīvē, kas tiek organizēta maiņās, ietilpst ne tikai nopietnas mācības, bet arī skolēna personību pilnveidojošas ārpusklases aktivitātes, kas ir tikpat nozīmīgas. Viena no brīnišķīgākajām – skolas muzejs. Tas gan vairāk veidots kā memoriālais – par godu skolas veidotājiem Atim Ķeniņam un Annai Rūmanei-Ķeniņai, bet, uzzinot par viņu nozīmi Latvijas vēsturē, skolēni iepazīst gan šīs valsts vēsturiskās gaitas, gan pasauli. Kā pastāstīja Ļ. Ruško, kas ir arī muzeja un muzeja pulciņa vadītāja, te tiek rīkotas izstādes, sadarbības projekti ar pilsētas muzejiem un tās skolu muzejiem. Šobrīd te var apskatīt ekspozīciju „Manas rotaļlietas, kad vēl nebija datora un telefona”. Visas izstādes, kas bijušas muzejā, veidotas no pašu skolēnu un skolotāju materiāliem, tieši tāpēc ar tik lielu interesi skolēni iesaistās ekspozīciju veidošanā. Viens no vērtīgākajiem projektiem bijis „Zalktis”. Tā kā tieši skolas muzeja telpā A. Ķeniņš izdeva mēnešrakstu „Zalktis”, muzeja vadītājai radās ideja kopā ar saviem skolēniem veikt izpēti par zalkti sadzīvē, literatūrā un pat astroloģijā. Interesējoties par mēnešrakstu „Zalktis”, skolēni uzzinājuši arī par veco druku. Nu jau skolas muzejam apritēs desmitais gads. Iznākot N. Ikstenas grāmatai „Pārnākšana”, kas bija veltīta A. Rūmanei-Ķeniņai, 2001. gadā topošā muzeja vadītāja kopā ar savu audzināmo klasi uzsāka grāmatas izpēti un muzeja izveidi. Jaunie gidi spēj novadīt ekskursiju sākumskolēniem par muzeju un konkrēto ekspozīciju gan latviešu, gan krievu, angļu un franču valodā. Muzeja darbu novērtējuši ne tikai skolēni, viesi un pedagogi, bet arī skolēnu vecāki, jo tieši ar vecāku fonda atbalstu tika sarūpētas mēbeles un nepieciešamais aprīkojums muzeja izveidei. Ik gadu 13. novembrī skolotāja kopā ar muzeja pulciņa bērniem dodas uz Rīgas Lielajiem kapiem apkopt Ķeniņu piemiņas akmeni. „Šī skola noteikti ir vieta ar latvisko garu. Es jūtu, ka skolēni to pieņem, neignorē. Un, lai arī šeit bērni pārstāv dažādas tautības, latviešu literatūras konkursos viņi vienmēr ir pamanīti,” ar sirsnību stāsta muzeja vadītāja.

Lai arī skolas teritorijā nav ne sporta laukuma, ne sporta zāles, skolēni bieži vien gūst panākumus tieši sporta disciplīnās: gan florbolā, gan futbolā, gan galda tenisā. Skolas gaiteņu sienas rotā ne tikai uzvaras kausi sportā, bet arī vizuālās mākslas pulciņa darbi. Šobrīd var skatīt izstādi „Pilsētainava un industriālā ainava” 6.–9. klašu skolēnu izpildījumā. Gadā šeit mainās līdz pat piecām izstādēm, un nereti tiek rīkotas arī skolēnu personālizstādes.

Vairums tradicionālo pasākumu ir līdzīgi visās Latvijas skolās, bet Rīgas 40. vidusskolai īpaši mīļi ir pēdējā zvana svētki, kas tiek rīkoti kā skolotāju godināšana. „Tas ir ārkārtīgi mīļš, emocionāls, humora pilns vakars, kad skolēni novērtē, kā skolotāji strādājuši visus 12 gadus,” atceras skolotāja. Kā jau sākumā tika minēts, skolas dvēselīte ir teātris. Gan latviešu, gan krievu, gan angļu, gan franču teātri sevi ļauj baudīt īpaši organizētās teātra dienās aprīlī. Teātri piedalās arī pilsētas teātru skatēs un īsteno starptautisku sadarbību. Atzīmējot valsts svētkus, skolēni dodas pie Brīvības pieminekļa nolikt ziedus un reizēm latviešu teātris rāda uzvedumu par dzimteni ar dzeju un attiecīgu muzikālo noformējumu. Kā norāda skolotāja, teātris tuvina sadarbībai un ļauj izpausties valodu prasmēs.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Somijā pēc stundām skola nepaliek klusa. Tajā ieguldītos resursus izmanto pieaugušo izglītībā: mājturības kabinetā norit kulinārijas vai šūšanas kursi, zēnu mājturības kabinetā pieaugušie izgatavo priekšmetus no koka vai metāla, skolas mākslas studijā glezno vai veido, mūzikas kabineta instrumentus (visi iespējamie) izmanto skolēnu vai pieaugušo mūzikas grupas saviem mēģinājumiem, arī sporta un trenažieru zāli.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.