Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 37. vidusskola Rīgas 37. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 37. vidusskola
Atrašanās vieta: Čiekurkalna 1. garā līnija 53, Rīga
Dibināšanas gads: 1934.gads
Skolēnu skaits: 253
Skolotāju skaits: 30
Direktors: Lolita Semjonova

Rīgas 37. vidusskola atrodas Čiekurkalnā un ir vienīgā skola ar krievu mācību valodu Čiekurkalna, Teikas un Mežaparka apkārtnē. „Mūsu skolas priekšrocības ir nelielas klases, kas mums ļauj individuāli darboties ar katru skolēnu un nodrošina omulīgu, draudzīgu vidi, ar ko mēs izceļamies no citām Rīgas skolām,” secina direktore.

1933. gada 25. oktobrī tika likti pamati jaunai skolas ēkai. Ēka celta funkcionālisma stilā, un arhitekts ir Alfrēds Grīnbergs. Pamatu likšanā un pirmā akmens iemūrēšanā 1933. gada augustā piedalījās Latvijas Republikas prezidents Kārlis Ulmanis. Šajā laikā tas bija lielākais pamatskolas nams Rīgā un visā Latvijā. Skolu cēla Rīgas pilsētas valde, un izdevumi par to bija Ls 380 000. Šobrīd skolas ēka apstiprināta par vietējās nozīmes kultūras pieminekli. 2002. gada maijā sākās jauna sporta kompleksa celtniecība pie skolas, un 2003. gada janvārī sporta komplekss ar modernu sporta halli, aerobikas zāli, trenažieru zāli un citu modernu aprīkojumu tika nodots ekspluatācijā.

Rīgas 37. vidusskola īsteno trīs izglītības programmas. Pamatizglītības mazākumtautību programmu, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu un Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs. Speciālo programmu skola realizē jau trešo gadu. Galvenais tās uzdevums ir kopā ar speciālistiem iemācīt skolēnu patstāvīgi mācīties, atrast risinājumus, analizēt, attīstīt intelektuālās un radošās spējas vispārizglītojošā skolā un dot skolēnam iemaņas viegli iekļauties apkārtējā vidē.

„Mūsu skolā strādā iniciatīvi, aktīvi, radoši, atsaucīgi un mūsdienīgi skolotāji ar augstu atbildības sajūtu pret mācāmo priekšmetu, kā arī audzināšanas darbu. Galvenais skolotāju darba rezultāts ir mūsu absolventi un skolēni, no kuriem vairāki ir priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji ne tikai rajona, bet pilsētas un valsts mērogā, zelta pildspalvas stipendiāti, kā arī slaveni sportisti. Šādi rezultāti sasniegti, pateicoties mūsu skolas radošajiem, zinošajiem un aktīvajiem skolotājiem.” Skola lepojas ar sākumskolas skolotāju Irina Ķīsi; sporta skolotāju Irinu Ivanovu, kuru vairākas reizes nominējusi Rīgas Domes sporta pārvalde kā gada labāko sporta skolotāju un treneri. Skolas direktore Lolita Semjonova apbalvota ar zelta pildspalvu; sociālais pedagogs, ķīmijas skolotāja Marina Lukaņenoka ieguvusi vairākas valsts balvas mērogā par skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem; matemātikas skolotāju Ņinas Zadevaseres un Andželas Andrejevas audzēkņi saņēmuši visaugstāk godalgotās vietas matemātikas olimpiādēs.

Kā citām skolām, tā arī Rīgas 37. vidusskolai ir ļoti daudz tradicionālu pasākumu un svētku, un ikviens no tiem dod skolēniem iespēju apgūt organizatoriskā darba iemaņas. Iemīļotākie skolas svētki un pasākumi ir iesvētības 1. un 10. klasei, aerobikas festivāls, Olimpiskās spēles, Muzeju dienas, Jautrie starti kopā ar vecākiem, Basketbola spēles kopā ar RD deputātiem un labāko skolēnu tikšanās ar direktori neformālā gaisotnē.

Skolā ir tradīcija ik gadu nominēt gada labāko skolēnu, kurš tiek apbalvots ar goda lenti, dāvanu, un šī skolēna vārds tiek ierakstīts Skolas grāmatā.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Metodika „Karjeras kompass” ir ļoti efektīva, un arī skolēniem patīk staigāt pa šo kompasa paklāju, meklējot atbildes uz sev aktuālākajiem jautājumiem, piemēram, par savām spējām, motivāciju, kontaktu veidošanu, darba iespēju izpēti un to, kā panākt, lai ieceres īstenotos.
Kitija Čipāne, RIIMC izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.