Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 24. pamatskola Rīgas 24. pamatskola

Nosaukums: Rīgas 24. pamatskola
Atrašanās vieta: A. Čaka 139, Rīga
Dibināšanas gads: 1891.
Skolēnu skaits: 358
Skolotāju skaits: 40
Direktors: Tatjana Ivanova

system/application/uploads/image/Rigas_24_pamatskola/aktivitates_web.jpg

Skolā tiek īstenots ne tikai mazākumtautības izglītības programmas 2. modelis, bet arī speciālā pamatizglītības programma bērniem ar valodas traucējumiem. Tāpēc skolā strādā pieredzējuši skolotāji logopēdi, notiek rehabilitācijas, logoritmikas stundas, individuālās logopēdijas nodarbības. Skolas direktore Tatjana Ivanova skolotāju kolektīvu raksturo kā stabilu un pieredzes bagātu. „Vairākums pedagogu skolā strādā jau 15, 20 un 30 gadus. Protams, ir arī jaunie skolotāji, kas tieši šeit iesākuši darba gaitas. Īpaši patīkami, ka jaunie skolotāji nāk no mūsu pašu absolventu vidus,” priecājas direktore.

Tā kā skolai ir sena vēsture, tradīcijas tiek godātas īpaši. „Tās ļauj skolēniem justies skolā kā savās mājās. Īstenojot paaudžu pēctecību, tiek radīt mājīga, bērniem labvēlīga vide. Mēs mīlam savu skolu un katru gadu 30. aprīlī svinam skolas dzimšanas dienu,” stāsta Tatjana Ivanova, rēķinot, ka šogad skolai aprit 118. gads. 

Katru gadu notiek skolas olimpiskās spēles, kurās skolēni sacenšas dažādos sporta veidos. Lai arī Rīgas 24. pamatskola nav sporta skola, skolēni kopā ar sporta skolotājiem aktīvi piedalās dažādās pilsētas un rajona sacensībās, ieņemot godalgotas vietas. Ik aprīli notiek bērnu uzdevumu festivāls „Ciemos pie pasakas”. Tajā piedalās 1.–4. klašu skolēni, kas iepazīst pasaules tautu pasakas. Uzsākot mācību gadu, bērnus skolā sveic radiostudija „Smaids”, un gada laikā skolēni izmēģina spēkus radio programmu vadīšanā. Viens no interesantākajiem ir pavasarī rīkotais pasākums „valša sacensības”. Taču, lai padarītu interesantākas arī mācības, skola izveidojusi tradīciju katru gadu organizēt mācību priekšmetu nedēļas, kad skolēni piedalās skolu olimpiādēs, konkursos un viktorīnās.

„Mūsdienu pasaule ir multikulturāla. Jo vairāk mēs zinām par savas un citu tautu kultūru, jo labāk mēs saprotam apkārtējo pasauli,” apliecina direktore un stāsta, ka jau daudzus gadus skolā tiek organizēti Ziemassvētku un Lieldienu koncerti, skolēni piedalās konkursā „Tatjanas diena” un starptautiskā dzimtās (krievu) valodas konkursā „Krievu lācēns”.

„Katru gadu mūsu valsts proklamēšanas dienā veicam virtuālu ceļojumu „Latvija un es” valsts vēsturē, kultūrā un tradīcijās. Latviešu valodas nedēļas ietvaros notiek rakstnieku daiļdarbu ilustrāciju izstāde un daiļlasītāju konkursi. Patiesībā bērni ir uzskatāms piemērs tam, kā dzīvot multikulturālā sabiedrībā. Ja arī nākas runāt par integrācijas problēmām, tad tās ir saistītas ar pieaugušo attieksmi pret tām,” stāsta direktore un uzsver, ka Rīgas 24. pamatskolā labi sadzīvo gan latviešu, gan krievu kultūra, jo abas bagātina bērnu garīgo pasauli.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Runājot par savu valsti, vajag rūpīgi pieskatīt pašiem sevi un citam citu, lai neiekrītam propagandas pasākumos, bet mudinām domāt, kas kuram ir svarīgi.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.