Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 22. vidusskola Rīgas 22. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 22. vidusskola
Atrašanās vieta: Bruņinieku 10, Rīga
Dibināšanas gads: 1945.gads
Skolēnu skaits: 617
Skolotāju skaits: 60
Direktors: Irina Romanova

Skolas direktore Irina Romanova par savu, Rīgas 22. vidusskolu: „Es droši varu teikt, ka te mācās bērni, lai argumentēti pierādītu savu uz zināšanām balstītu viedokli. Te skolēna personības attīstība tiek balstīta uz motivējošu attieksmi pret mācību procesu, kur katra domas tiek uzklausītas un uzskati novērtēti. Īpašais mācīšanās stils dod vaļu radošai iniciatīvai. Skolotāji rosina mācīties. Jau jaunāko klašu skolēni saprot, cik svarīgas ir zināšanas – galvenokārt viņam pašam, ka mācības ir neatņemama, ļoti saistoša un interesanta viņa dzīves sastāvdaļa. Te tiek attīstīta zinātkāre un atbildības sajūta. Manuprāt, darbošanās nepiespiestā atmosfērā tikai mudina pilsoniskās iniciatīvas un aktīvas pilsoniskās nostājas attīstīšanos.”

Skolēniem, kas vēlas attīstīt savu radošo talantu, skola piedāvā bezmaksas iespēju apmeklēt ģitāras studiju, izprast keramikas noslēpumus, dziedāt korī, spēlēt tenisu, dejot vai spēlēt teātra studijā. 22. vidusskolai raksturīgās iezīmes – draudzīgumu un kopības sajūtu – apliecina ļoti interesantais pasākums „Radošie saieti” (Tvorčeskije Sbori), kas ir senākā skolas tradīcija. Rudens brīvdienās skolotāji kopā ar 180 skolēniem no 5. līdz 12. klasēm darbojas komandās, gatavojoties lietišķajai spēlei, kas ir „Radošo saietu” pamatā. Pasākums dod iespēju dažādu klašu skolēniem kļūt par līdzvērtīgiem sarunu biedriem, bet jaunākie skolēni var ātri atrast sev domubiedrus un draugus. Te visus vieno kopīgais – 22. vidusskola! „Radošie saieti” attīsta komandas prasmes un dod iespēju sadarboties dažāda vecuma skolēniem. Pirmie šādi saieti skolā notika 1988. gadā, un no tā laikā galvenais cilvēks, kas uztur un izkopj šo tradīciju, ir Igors Jovļevs. Jaunu elpu „Radošie saieti” ieguva neformālās izglītības speciālistes, krievu valodas un literatūras skolotājas Jūlijas Kuzņecovas un skolas absolventu ietekmē, kas veido šīs lietišķās spēles pamatu. Pasākuma noslēgumā uz skatuves divas dienas kopā darbojas gan skolēni, gan absolventi, gan skolotāji, parādot savu radošumu un intelektu. Lai šo tradīciju nodotu jaunākajiem skolēniem, 8.–12. klašu skolēni organizē līdzīgu lietišķo spēli 2.–4. klašu skolēniem.

Skola īsteno trīs izglītības programmas: piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanās skolai programmu, mazākumtautību pamatskolas izglītības programmu (skolas modelis) un vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu. No 1. klases skolēni apgūst priekšmeta terminoloģiju latviešu valodā un mācās saprast uzdevumus latviski, lai, sākot mācīties 9. klasē, skolēniem nebūtu problēmu ar mācību vielas izpratni latviešu valodā.

Rīgas 22. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Iveta Marševska ir Latviešu valodas aģentūras multiplikatore, vada kursus valsts skolotājiem par LAT2 metodiku. Skolotājas Ata Krūmiņa un Iveta Marševska kopā ar Liepājas 2. vidusskolas skolotāju Raisu Stunžāni ir grāmatas „Fizika bilingvāli. Mācību materiāls fizikā (mācību satura atkārtošanai un nostiprināšanai)” autores. Skolotājas Marinas Ružanskas aktīvās darbības dēļ skolai ir iespējas piedalīties arī starptautiskos projektos, proti, e-Twinning projektā.

Lai rosinātu skolēnu interesi par mācību priekšmetiem, skolā notiek mācību priekšmetu nedēļas – matemātikas, dabaszinību, vēstures un kultūras vēstures, latviešu valodas, krievu valodas un literatūras, kā arī angļu valodas. Notiek Dzejas diena, kad dzirdamas vārsmas angļu, franču, spāņu, poļu, itāļu un pat japāņu valodā.

 Mārtiņdienas gadatirgus

Visus svētkus skolā organizē Skolēnu pašpārvalde. Skolotāju dienā skolēni kļūst par skolotājiem, vada stundas, organizē svētku koncertu. Jaunā gada priekšvakarā vecāko klašu skolēni sākumskolēniem gatavo muzikālo pasaku (no scenārija līdz pat kostīmiem). Masļeņica, protams, skolā ienāk ar pankūkām, dziesmām un spēlēm. Starptautiskā Sieviešu diena ir tā vienīgā reize gadā, kad skolu pieskandina vīru koris, arī jaunieši patstāvīgi veido koncertu kā veltījumu meitenēm un skolotājām. Maijā skolā skan „Zvaniņi”. Tas ir jaunāko klašu dziedātāju kolektīvs Marinas Glagoļevas vadībā un 5.–9. klašu ansamblis Valentīnas Goldinovas vadībā. Deju studija, ko vada Marija Hutornaja un Arina Markina, veido koncertu, kas veltīts māmiņām.

Skolā notiek teātra festivāls „Zelta zivtiņa”, kur skolēni paši iestudē krievu dramaturgu darbus. Skolēni aktīvi iesaistās krievu tautas kultūras svētkos „Tatjanas diena”. Dziedātāji piedalās vokālajos konkursos, daži skolēni raksta pētnieciskos darbus vai lugas, citi zīmē.

Sākumskolas skolēni, skolotāji un vecāki rīko Mārtiņdienas gadatirgu, kur savus gardumus, gatavotus kopā ar mammām un vecmāmiņām, pārdod paši skolēni. „Cik liels prieks un lepnums ir bērnu acīs par savu ieiešanu pieaugušo pasaulē – lūk, es arī varu pārdot!” stāsta direktore. „Ne tikai pamatskolas un vidusskolas skolēni nevar sagaidīt, kad gadatirgus atvērsies, arī skolotāji gaida, kad tiks pie mājās gatavotiem gardumiem.” Kā jau gadatirgū, zālē ir liels troksnis, skan mūzika, uz skatuves skolotāja Inna Tautere kopā ar saviem audzēkņiem ir sarūpējusi bērniem spēles un rotaļas, lai tiem, kas labi paēduši, būtu iemesls vēl pakavēties svētku noskaņās. Bet tirgošanās sit augstu vilni – cenas aug, krīt, maciņi pilnāki, plānāki...

2.–9. klasēs notiek viktorīnas, kur klašu grupas sacenšas zināšanās par Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju, Rīgu, slaveniem cilvēkiem. Viktorīnas skolā tiek dēvētas par „Baltajām stundām”. Latviešu valodas un literatūras nedēļas tiek aizvadītas radoši, katru gadu darot aizvien jaunas lietas. Tiek rīkots vizuālās informācijas (plakātu) konkurss vai radīts kāds radošs uzdevums visai klasei. 2009./2010. m. g. skolotāja Margarita Laicāne aicināja vidusskolas skolēnus radīt Rīgas nākotnes modeli. 12. klases skolēni savas klašu telpas noformēja kā nākotnes Rīgu un jau kā gidi aicināja skolasbiedrus to apskatīt. Citas klases skolēni veidoja albumus un prezentācijas par Rīgas skaistākajām vietām un slavenībām. Margaritas Laicānes rosināti, latviešu un literatūras nedēļā skolēni piedalījušies arī starpskolu pasākumos, kur guvuši panākumus. 2007./2008. m. g. vidusskolēni piedalījās skolu teātru festivālā un guva žūrijas atzinību par Raiņa dzejas inscenējumu, bet šajā mācību gadā ieguva 1. vietu Rīgas skolu 1. kinofestivālā. „Šādas nedēļas ir vajadzīgas, lai ieraudzītu Latviju no dažādiem skatu punktiem, lai radītu prieku piedalīties šīs zemes tradīciju saudzēšanā un izpratnē, lai apzinātos savu piederību šai vietai un laikam, mūsu kultūrai,” secina Rīgas 22. vidusskolas direktore Irina Romanova.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Skolēniem ir svarīgi, lai uzmanība tiek pievērsta ikvienam, tādēļ ir jānovērtē katra paveiktais. Ja, piemēram, ir ieviesusies kļūda, tad kopīgi noskaidrojam, kāds ir iemesls; ja viss ir izdevies, ir jāuzslavē.
Jānis Dūrējs, Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.