Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 15. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 15. vidusskola
Atrašanās vieta: Visvalža 9, Rīga
Dibināšanas gads: 1945.gads
Skolēnu skaits: 433
Skolotāju skaits: 50
Direktors: Nataļja Kubasova

Pirmkārt, par mazākumtautību skolas priekšrocību skola uzskata daudznacionālo skolēnu un skolotāju sastāvu, otrkārt, „skola apvieno cilvēkus no dažādiem sabiedrības slāņiem, treškārt, skola vistiešākajā veidā darbojas kā pilsoniskās sabiedrības modelis, jo te realizējas iedzīvotāju formāla un neformāla sadarbība savu un kopīgu jautājumu risināšanā, tas ir skolas darbības pamats”, paskaidro skolas direktore.

Šobrīd skolā tiek īstenota mazākumtautību programma, kuras mācību priekšmetu un stundu plāns atbilst 3. modelim, un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Direktore norāda: „Bilingvālā izglītība ir ilgtermiņa process, nepieciešams izpētes darbs, lai novērtētu, cik rezultatīva tā ir. Tam būtu nepieciešams precīzāk definēt bilingvālo izglītību un bilingvālo mācību procesu, novērst plaisu starp likumdošanā formulēto politiku un tās ieviešanas līdzekļu pieejamību.”

N. Kubasova ir ieguvusi vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperta statusu. Direktores darbs mazākumtautību skolu reformas īstenošanā un vispārējās izglītības attīstībā novērtēts ar vairākiem valdības atzinības rakstiem un pateicību par sekmīgu un aktīvu darbu izglītības kvalitātes novērtēšanas komisijā.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Kaiva Meļņika arī ieguvusi vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperta statusu, kā arī ir IZM VISC ārštata metodiķe eksāmenu darbu izstrādē un novērtēšanā (latviešu valoda) un pedagogu tālākizglītības eksperte. K. Meļņika vairākkārt par radošu un kvalitatīvu darbu vispārējā izglītībā apbalvota ar LR IZM atzinības rakstiem, 2004. g. ar prezidentes Pateicības rakstu. Arī skolotājai Marinai Faļkenšteinai ir vispārējās izglītības iestāžu darbības un vispārējās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperta sertifikāts.

Skolas pedagogi savu profesionalitāti un radošumu apliecina, piedaloties arī starptautiskos projektos. Krievu valodas un literatūras skolotāja V. Timaševa ar savu darbu „Es – krievu valodas skolotājs...” uzvarēja 3. starptautiskajā multimediju festivālā „Dzīvais vārds” Ņižņijnovgorodā, Krievijā. Vizuālās mākslas un dizaina skolotājas Jeļenas Volohovas darbi izstādīti izstādēs Azerbaidžānā, Krievijā, Čehijā u. c.

No 2006./2007. m. g. skolā ar RD IJSD rīkojumu darbojas Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs, kura uzdevums ir nodrošināt individuālo apmācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latgales priekšpilsētā un centrā dzīvojošiem mazākumtautību skolu skolēniem. Tā kā ilgstoši slimojošo skolēnu mācību slodze atšķiras no slodzes skolā, skolotāji izstrādā individuālus mācību plānus – atbilstošus vispārējās izglītības programmām un noteiktajai skolēna slodzei.

Skolā ir arī Brīvā laika centrs. Tas organizē mikrorajona bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbības, veic jauniešu neformālo izglītošanu un ir atvērts bērniem katru darba dienu no pulksten 11.30 līdz 17.00.

2003. gada februārī pie Rīgas 15. vidusskolas tika uzcelta jauna, moderna sporta halle, kura tiek izmantota gan skolas mācību stundu nodrošināšanai, gan interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī Rīgas pilsētas un Latgales priekšpilsētas sporta sacensību rīkošanai. Sporta halle tiek izmantota arī Rīgas 77. vidusskolas mācību stundām.

            Pēc sporta halles uzcelšanas un nodošanas ekspluatācijā skolā krietni aktivizējās sporta dzīve. Rīgas pašvaldība finansēja papildu slodzes nodarbībām futbolā, vieglatlētikā, atlētiskajā vingrošanā, handbolā, mūsdienu dejās un volejbolā skolas sporta interešu programmai.

            Visus šos gadus skolas audzēkņi aktīvi darbojas sporta pulciņos, regulāri piedalās Rīgas pilsētas un Latgales priekšpilsētas organizētajās sacensībās, uzrādot labus rezultātus, izcīnot godalgotās vietas. Skolas sporta pedagogi aktīvi sadarbojas kopēju sporta pasākumu organizēšanā ar Ukraiņu vidusskolu, O. Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolu, 77. vidusskolu un citām skolām.

Sadarbojoties ar tādiem uzņēmumiem kā AS „Laima”, SIA „Lāči”, „Mēbeļu ražotne „ELIZA-K””, „Rīgas piena kombināts”, „Ādažu čipsi” un citiem, skolēniem tiek organizēti mācību projekti un ekskursijas.

Rīgas 15. vidusskola veicina arī skolēnu un visas sabiedrības „zaļo” domāšanu. Skolai ir ilglaicīga pieredze, darbojoties vides aizsardzības projektos: „Zaļā josta”, „Kā taupīt ūdeni sadzīvē”, „Bateriju vākšanas konkurss”, „Ģimenes izmantoto polietilēna maisiņu daudzums un ar to saistīto problēmu risinājums”. Tāpat skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās dažādās labdarības akcijās, kuras rīko labdarības organizācija Ziedot.lv un citas organizācijas.   

 Skolas tradīcijas

Ārpusklases pasākumu saraksts sākas ar 1. klases iesvētīšanu pirmklasniekos, 10. klašu uzņemšanas vidusskolā vakaru, Lāčplēša dienas stafetēm, Ābeces svētkiem 1. klašu skolēniem. Vieni no pasākumiem ir arī mācību priekšmetu dekādes (Latviešu valodas dekāde, Sākumskolas dekāde, Tehnoloģiju un zinātņu pamatu dekāde, Krievu kultūras un izglītības dekāde, Svešvalodu dekāde, jomas „Cilvēks un sabiedrība” dekāde), kā arī svētku koncerts, kas veltīts LR gadadienai, „Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, Ziemassvētku pasākumi skolā un klasēs, Tatjanas diena, Masļeņica, Valentīndiena ar Mīlestības pastu, projektu nedēļa 2.–12. klasēm, Lieldienu pasākumi, tikšanās ar skolas bijušajiem pedagogiem, pulciņu atskaites koncerts, Pēdējais zvans, 9. un 12. klašu izlaidumi, mācību ekskursijas un pārgājieni, kā arī Vecāku dienas.

Skolā darbojas Krievu tradicionālās kultūras studija, kuru apmeklē 1.–4. klases skolēni. J. Petrovas vadītā studija uzstājas gan pilsētas, gan skolas pasākumos, kā arī piedalās starptautiskos pasākumos, piemēram, bērnu folkloras festivālā „Masļeņica” Podoļskā, Maskavas apgabalā, Krievijā.

Sākumskolas klašu skolēni regulāri apmeklē gan vietējo teātru izrādes, gan Krievijas teātra mākslas trupu viesizrādes Maskavas namā, cirkā, Operas un baleta teātrī. Pareizticīgo Ziemassvētki tiek atzīmēti klasēs pēc pieņemtajām tradīcijām. Tradicionāls un skaists pasākums katru gadu ir „Masļeņica” ar pankūku cepšanu un cienāšanu, dziesmām, dejām un krāšņiem tērpiem. Skolēni klašu audzinātāju vai priekšmetu skolotāju vadībā apmeklē izstādes Latvijas muzejos un izstāžu zālēs (ikonu izstāde Ārzemju mākslas muzejā, Porcelāna leļļu izstāde no Maskavas Spīķeros u. c.).

Skolā tiek izdota avīze „Zerkalo”, kur skolēni veido reportāžas par skolas dzīvi, iesniedz savus prozas un dzejas darbus. Savukārt, lai veidotu estētisko gaumi, Vizuālās mākslas un dizaina skolotājas studija sadarbojas ar Latvijas mākslinieku Jāni Anmani.

Ikgadējā Latviešu valodas dekāde novembrī ietver gan Lāčplēša dienas, gan LR dzimšanas dienas pasākumus. Vēstures un sociālo zinību dekāde aprīlī un maijā ietver 4. maija svētku pasākumus, Eiropas nedēļas pasākumus, kā arī II pasaules kara upuru piemiņas pasākumus. Tāpat šajās tematiskajās nedēļās tiek apmeklēti Latvijas vēstures un mākslas muzeji, latviešu rakstnieku un dzejnieku mājas, muzejos notiek mācību stundas, septembrī tiek apmeklēti Dzejas dienu pasākumi.

Direktore uzskata, ka integrācija ir laikietilpīgs process: „Ir jāpaiet laikam. Bet mēs virzāmies uz priekšu...”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Svinot svētkus un veicot rituālus, mēs atjaunojam savu dzīvesspēku, papildinām enerģijas resursus.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Satiekoties ar šādu problēmu, es nezinu, kā es sevi vestu.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.