Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 10. vidusskola Rīgas 10. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 10. vidusskola
Atrašanās vieta: Lenču 1, Rīga
Dibināšanas gads: 1938.gads
Skolēnu skaits: 854
Skolotāju skaits: 72
Direktors: Nadežda Ikauniece

 

Rīgas 10. vidusskola tika atklāta 1938. gada 1. augustā, tikai tolaik tā tika saukta par Rīgas Viestura pamatskolu. Līdz pat 1940. gadam skolā mācījās tikai zēni, savukārt Otrā pasaules kara laikā skolā bija izvietots hospitālis.

Ar 1945. gadu mācību iestāžu sarakstā tiek pieminēta 10. Rīgas pilsētas vidusskola ar krievu mācību valodu. No 1944. līdz 1953. gadam skola skaitījās kā meiteņu ģimnāzija, kuras adrese bija Lenču iela 1 un Strēlnieku iela 4a. 1953. gadā skolā sāka mācīties gan meitenes, gan zēni. Ar 1966. gadu vidējās izglītības iegūšanai ir noteiktas 10 klases. 2009. gada oktobrī Rīgas 10. vidusskola atzīmēja 65. gadadienu.

Skolu tās pastāvēšanas laikā vadījuši pieci direktori. Nadežda Ikauniece skolu vada no 1992. gada jūlija. „Mūsu skola ir pilsoniskās sabiedrības neatņemama daļa, kurā mēs dzīvojam pēc tās likumiem, izjūtam tās ietekmi un atspoguļojam to,” stāsta direktore. „Mūsu galvenais uzdevums ir bērnu sagatavošana viņu pareizā dzīves ceļa izvēlē, taču tā īstenošanai bērniem ir nepieciešama laba zināšanu bāze. Skolas absolventi uzrāda labus rezultātus valsts pārbaudes darbos gan pamatskolas, gan arī vidusskolas kursos. Tādos mācību priekšmetos kā matemātika, angļu valoda un latviešu valoda absolventi uzrāda teicamus rezultātus: no kopējā absolventu skaita matemātikā 78,9%, latviešu valodā 84,2%, angļu valodā – 93,2% uzrāda augstu un optimālu līmeni. Skolēnu zināšanu kvalitāte šajos mācību priekšmetos nodrošina viņiem lielas iespējas profesionālās izglītības izvēlē.”

            Īpaši liela uzmanība tiek veltīta latviešu valodas apguvei, literatūras iepazīšanai. Skolā šo mācību priekšmetu pasniedz septiņi pedagogi ar atbilstīgu izglītību. Latviešu valodas skolotājas Ieva Grahoļska un Inta Vilsone sava darba praksē iekļauj arī muzeju (O. Vācieša memoriālais muzejs, Jāņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs, Raiņa muzejs), teātru apmeklējumus, piedalīšanos literārajos konkursos, kā arī pārrunas un diskusijas par latviešu autoru darbiem. Ne mazāk interesanti strādā arī pārējās latviešu valodas skolotājas: Olga Umbraško, Juļa Priļenska un Tatjana Niparte.

 Dodas uz Ziemassvētku kauju vietām

            Padziļinot zināšanas vēsturē un ģeogrāfijā un gūstot priekšstatu par dažādiem Latvijas reģioniem, divas reizes mācību gadā skolēni dodas ekskursijās. Notiek izbraukumiem uz Cēsīm, Limbažiem, Alūksni, Līgatni un Ventspili; ziemā 7.–9. klašu skolēni dodas uz Ziemassvētku kaujas vietām Tīreļa purvā. Skolai izveidojusies laba sadarbība ar dažādiem vēstures muzejiem, un daļa no mācību stundām, kas veltītas Latvijas vēsturei, notiek, izmantojot vēsturisko dokumentus un artefaktus.

            Projektu nedēļā klases pētniecībai izvēlas tēmas par Rīgas vēsturi un dažādiem arhitektūras pieminekļiem. Tiek pētīti jūgendstila objekti Alberta ielā, jaunu projektu celtniecība, parku un ielu vēsture. Skolotāji ar bērniem dodas mācību ekskursijās uz Rīgas lidostu, televīzijas torni, „Latvenergo” centrālo biroja ēku, Rīgas Domi, apmeklē rūpnīcas.

            Skolas bibliotēka katru gadu tiek papildināta ar labākajiem skolēnu projektu darbu materiāliem un ar videomateriāliem vai pēdējiem izdevniecības darbiem par Latvijas vēsturi.

             Skolā obligātas ir klases audzināšanas stundas, kuras veltītas Latvijas vēstures piemiņas datumiem. Skolas muzikālā studija par godu valsts svētkiem gatavo speciālas programmas un koncertus. Muzikālās studijas pedagogi kopā ar bērniem sagatavo latviešu komponistu muzikālos skaņdarbus; ne tikai mūsdienu dziesmu un mūzikas autoru, bet arī klasiķu. Koncertos pievienojas arī skolas orķestris, spēlējot dažādus mūzikas žanrus. „Mēs nevaram vienlīdz labi sacensties ar mūzikas skolas absolventiem, tomēr arī mūsu skolas muzikālās studijas absolventi prot spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, klausās un augstu vērtē labu mūziku. Muzikālā studija skolā darbojas jau 20 gadus, un pa šiem gadiem simtiem tās audzēkņu ir kļuvuši par cienījamiem sabiedrības pilsoņiem. Piemēram, aktrise Nika Plotņikova savus pirmos aktrises soļus ir uzsākusi tieši Rīgas 10. vidusskolas teātra studijā,” atceras direktore.

            Lai radītu skolēniem interesi par politiku un sabiedrisko dzīvi valstī, vecāko klašu skolēniem tiek organizētas tikšanās ar pazīstamiem politiķiem un interesantiem cilvēkiem. Skolas aktu zālē viesojies Ainārs Šlesers, Nils Ušakovs, Ivans Klementjevs, Sergejs Dolgopolovs, Viktors Avotiņš, Konstantīna Čakstes meita – Anna Čakste-Rollina. Vladimirs Molčanovs skolēniem un skolotājiem demonstrēja arī savu dokumentālo filmu „Rīgas geto melodijas”. Igors Gusevs prezentēja savas filmas, kuras veltītas slāvu un latviešu senajām saitēm. Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris, Latvijas Puškina biedrības priekšsēdētājs Leonīds Lencs uzstājās ar programmu, kas veltīta A. Puškina 210. gadadienai. Skolēniem bijusi tikšanās arī ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Raulu Čilačavu. Rīgas Ebreju kopienas priekšsēdētāja Arkādijs Suharenko vecāko klašu skolēniem organizēja ekskursiju uz Rīgas Sinagogu.

            Īpašu popularitāti starp 9.–12. klašu skolēniem ir ieguvuši skolas Eirokluba organizētie pasākumi. Skola piedalās visos tā projektos un divas reizes arī ieguvusi balvā braucienu uz Strasbūru, lai iepazītos ar Eiroparlamenta darbu.

            Kā stāsta Nadežda Ikauniece, vecāko klašu skolēniem tomēr ir zināms skepticisms, ko viņi iegūst savās ģimenēs, pret daudziem valsts iekšējās politikas jautājumiem. „Bērnu ģimenēs aktīvi tiek apspriesti tādi jautājumi kā krievu tautības pārstāvju neiekļaušana valsts pārvaldē, saprātīgu attiecību ar Krieviju noliegšana un nacionālā naida pieaugums starp jauniešiem. Šie negatīvie uzskati tiek izteikti stundās, un skolotājam bieži vien ir jāmeklē dažādi argumenti, lai attaisnotu šādu stāvokli.

            Pēdējos gados tiek novērota tāda izpausme, ka vecāko klašu skolēni ir nolēmuši iegūt izglītību ārzemēs un līdz ar to lielāku uzmanību pievērš angļu valodas un literatūras apguvei, bet latviešu valodas un literatūras apguvei atlicina mazāk laika. Mūsuprāt, tikai politiskā klimata izmaiņas valstī dos iespēju izmainīt skolēnos arī attieksmi pret integrācijas jautājumiem pilnā mērā un iegūt to rezultātu, kuru mēs vēlamies sasniegt un kura sasniegšanai darām ļoti daudz.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Attieksme veidojas no zināšanām, tās dod prasmes pazīt situācijas, izvēlēties rīcības modeli un apzināties sekas.
Ilona Kronberga, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.