Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rēzeknes Poļu vidusskola Rēzeknes Poļu vidusskola

Nosaukums: Rēzeknes Poļu vidusskola
Atrašanās vieta: Lubānas iela 49
Dibināšanas gads: 1993.gads
Skolēnu skaits: 454
Skolotāju skaits: 43
Direktors: Valentīna Šidlovska

 

Ar rīta lūgšanu dienas gaitas Poļu vidusskolā uzsāk gan pirmsskolas vecuma bērni, gan vidusskolēni. „Man ļoti patīk te,” smaidot stāsta Eva no 12. klases. „Kā mājās – visapkārt gleznas, spoguļi, mūsu fotogrāfijas. Skolotāji sirsnīgi, pretimnākoši, tāpēc izveidojušās tuvas attiecības, kas ļauj viņus uzrunāt vārdos.” Taču skolas direktore Valentīna Šidlovska ar nopūtu atceras laiku, kad 1997. gada martā skolai bija jāpārnāk no Kaļķu ielas uz Lubānas ielas ēku, kurā patiesībā nebija nekā, lai uzsāktu darbu. „Skola savā attīstībā 15 gados ir gājusi smagu sevis atzīšanas un pierādīšanas ceļu. Taču viss, kas mums pašreiz ir, ir pateicoties radošam, zinošam, atsaucīgam un bērnus mīlošam skolas kolektīvam. Mūsu darbu ir atbalstījusi Rēzeknes dome, izglītības pārvalde, Polijas vēstniecība, Polijas valsts savienība „Vspuļnota Polska, Latvijas poļu savienība, sponsori, draugi ārzemēs, Latvijā un, protams, skolēnu vecāki.”

Skolas gaitenī pie sienas rindojas desmitiem fotogrāfiju, kurās redzami olimpiāžu uzvarētāji kopā ar pedagogu, kurš sagatavojis skolēnu olimpiādei. Direktore uzsver, ka tandēms skolotājs–skolēns ir skolas vizītkarte. „Bez veiksmīgas sadarbības panākumu nevar būt. Mums ir ārkārtīgi paveicies ar stabilo skolotāju kolektīvu – tas rada drošību un attīstību.” 77% skolēniem ir A, B, C līmenis centralizētajos eksāmenos. 98% absolventu turpina izglītoties augstskolās, no kuriem astoņi skolēni nu jau ir Polijas augstskolu studenti. „Protams, Polijā ir izdevīgāk mācīties,” atzīst vidusskolniece Eva. „Stipendija, ko tur var saņemt, ļauj dzīvot bez palīdzības jautāšanas vecākiem. Ja vēl ir poļu karte, tad tiek saņemtas būtiskas atlaides gan sabiedriskajam transportam, gan dažādu iestāžu apmeklēšanai.” Šādas kartes var saņemt poļi, kas var apliecināt savu radniecību. Arī Eva saņems poļu karti, kas noderēs tepat Latvijā. „Es gribētu turpināt mācības, studējot Daugavpilī poļu-franču filologos, tāpēc domāju, ka karte noderēs valodas praksēs Polijā.”

Mācībām poļu skolā, kurā jau no sākumskolas ir priekšmetu sistēma, sagatavo bērnudārzā. Šogad ierasto trīs grupu vietā ir divas un ar bērniem strādā viena poļu skolotāja, otra – latviešu. Mācības pēc pamatskolas šeit var turpināt skolēni no jebkuras Latvijas skolas, apgūstot arī poļu valodas pamatus. Skolēni gan no Krāslavas, gan Preiļiem, Ludzas, Rēzeknes un Madonas novada labprāt turpina mācības šeit.

Skolā tiek īstenota mazākumtautību pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas. „Jau sākumskolā mums ir ļoti daudz uzskates materiālu poļu valodā, līdz ar to visi mūsu pedagogi arī pārzina poļu valodu,” norāda direktore. „Mūsu izvēlētā priekšmetu sistēma, ļauj koncentrēties uz savu stundu un nepieļauj prioritāšu sajaukšanu. Poļu skolotāji savu priekšmetu pasniedz poliski, savukārt latviešu skolotāji – latviski.” Skolas tehnisko bāzi papildina trīs interaktīvās tāfeles, kas iegādātas ar Polijas vēstniecības atbalstu. Kā direktore stāsta, lielāko daļu no visas tehniskās bāzes ir nodrošinājusi tieši Polijas vēstniecība. Taču skolai palīdz arī Rapu ģimene no Zviedrijas. Tieši šī ģimene bija tā, kas palīdzēja ar mēbelēm klases telpu iekārtošanai. Rēzeknes poļu vidusskolai, labas gribas vadītas, palīdz arī vairākas poļu ģimenes.

Katru vasaru skolēni piedalās starptautiskajās „Parafiādēs” Varšavā. Katru gadu tiek organizētas poļu valodas prakses Bjalostokā, Čestohovā, Zegžā, Lapušno, Jablonkā, Sidzinā, Bidgoščā, Krakovā, Zloti Polok, Ivenino, Dombrovā, Sjanovā un citās Polijas pilsētās. Rēzeknes Poļu vidusskola ir arī viena no tām Latvijas skolām, kurās skolēnus sagatavo pirmās komūnijas saņemšanai. Katru gadu 8. septembrī 3. klašu skolēni pieņem pirmo svēto komūniju Jēzus Sirds katedrālē.

 Vecmāmiņu un vectētiņu balles

Par tradīciju kļuvušas vecmāmiņu un vectētiņu balles, kas notiek 22. janvārī. Andrzejki (Svētā Andreja diena), kas ir pirms Adventes laika izpriecāšanās svētki ar nākotnes zīlēšanu. Ik gadu tiek svinēta arī Sv. Nikolaja diena, Meteņi, kas poļiem ir nedēļu ilgs posms pavasara gaidīšanai. Meteņi parasti sākas treknajā ceturtdienā, kad visi ēd treknus kārumus un visu nedēļu ievēro dažādus rituālus pavasara piesaukšanai, piemēram, simboliski iznīcinot ziemu, tiek slīcināta lelle Marzanna. Lieldienu laikā nereti tiek veidotas radošās darbnīcas, kurās skolotājas bērniem māca darināt Lieldienu dekorācijas. Krāsainu palmu zaru veidošanu un specifiskas olu krāsošanas tehnikas, kas raksturīgas dažādiem Polijas reģioniem. Māmiņdiena skolā tiek svinēta 26. maijā, kā tas tradicionāli tiek darīts Polijā. Ziemassvētki tiek sagaidīti kopā ar garīdzniekiem ar svētrītu un mielojoties ar dievmaizītēm. Tradicionāli katrs bērns lauž gabaliņu no lielās maizītes un vēl otram ko labu. Vigīlijas vakars skolā tiek atzīmēts vakarēšanā kopā ar vecākiem.

Skolā darbojas dažādas interešu izglītības programmas: tautas instrumentu kapela, popgrupa, estrādes grupa, poļu tautas dejas, latviešu tautas dejas, divi kori, blokflautas ansamblis, dramatiskās, aerobikas, rotkaļu nodarbības, zēnu vokālais ansamblis, reliģisko dziesmu ansamblis, mākslas un dizaina studija, akustisko ģitāristu ansamblis, koriģējošās vingrošanas un vides erudītu pulciņi. Skolēnu sasniegumi vērtēti gan diplomos, gan uzvaras kausos, kas glabājas skolas muzejā. Tajā ir atrasta vieta katra skolas labdara un dibinātāja godināšanai, piemiņām no skaistākajiem skolas dzīves mirkļiem. Muzejā glabājas arī pirmie gaidu un haceru, kā skautus dēvē poļi, apģērbi un brīnišķīgi mākslas darbi – skolēnu darinātas dāvanas skolai. Kolektīvos zīmējumus veido vairākas klases kopā tieši skolas apaļo jubileju gados.

„Visvairāk man atmiņā paliks valodas prakses braucieni uz Poliju,” spriež Eva Kasparenoka, Rēzeknes Poļu vidusskolas 12. klases skolniece, „koris, sirsnīgās attiecības ar skolotājiem un... vispār viss. Te ir sirdsvieta.” Lai arī Evas dzimtene ir Latvija, viņas senču zeme vienmēr paliks Polija. Tieši tāpēc, lai apstiprinātu šo piederību, skola vēlas iegūt Poļu valsts ģimnāzijas nosaukumu. „Ne pēc statusa mēs ilgojamies, bet pēc vēsturiskās piemiņas saglabāšanas. Apziņai, ka atgūts tas, kas padomju gados tika zaudēts,” norāda Valentīna Šidlovska, Poļu vidusskolas direktore.

Skolas piecpadsmit gadu jubilejā, kas tika atzīmēta pagājušogad, skolas kolektīvs izteica pareģojumu: „Poļu skolas audzēkņi poļu tautas kultūru un tradīcijas ieviesīs mūsu daudznacionālajā sabiedrībā un būs bijušās valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas teikto vārdu „jūs esat bagātāki par citu skolu audzēkņiem, jūs pārņemat savu senču tautas un gara mantojumu, jūs zināt vairāk valodu, apgūstat vairākas kultūras” īstenotāji. Poļu vidusskolas kolektīvs ir kā tilts starp Rēzekni un Polijas sadarbības pilsētām ne tikai poļu valodas prakses organizēšanā Polijā, bet arī savas pilsētas prezentēšanā Polijā un sakaru nodibināšanā dažādu jomu tālākai attīstībai mūsu pilsētā: izglītībā, kultūrā un sportā.”

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Lai spētu dzīvot, darboties un gūt panākumus mūsdienu pasaulē, ikvienam cilvēkam ir jāspēj efektīvi domāt, veidot efektīvas attiecības un efektīvi strādāt, jo izglītība savā augstākajā izpausmē ir tapšanas process.
Marks Prenskis (Mark Prensky), izglītības pētnieks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.