Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rēzeknes 3. vidusskola Rēzeknes 3. vidusskola

Nosaukums: Rēzeknes 3. vidusskola
Atrašanās vieta: 18. novembra iela 33, Rēzekne
Dibināšanas gads: 1950.
Skolēnu skaits: 392
Skolotāju skaits: 39
Direktors: Lidija Ostapceva

system/application/uploads/image/rezeknes 3_vds_/1_web.jpgVeicinot pilsoniskās sabiedrības integrāciju, skola piedalījās Sorosa fonda projektā „Atvērtā skola”. Tajā bija vairāki pilotprojekti gan sabiedrības integrācijas veicināšanā, gan bilingvālajā izglītībā. Rēzeknes 3. vidusskolas direktore Lidija Ostapceva uzskaita gan skolēnu sadarbību ar skolām, kurās mācības notiek latviešu valodā, gan skolotāju piedalīšanos pieredzes apmaiņas un vairākos citos izglītojošos semināros. „Latgales programmas ietvaros tika izveidota latviešu valodas kabinetu sistēma, iegādāta jauna mācību literatūra un, protams, atjaunots un papildināts skolas bibliotēkas fonds.” Skola ir bagāta ar gudriem pedagogiem, tāpēc, realizējot 2. modeļa mazākumtautību izglītības programmu, skola guvusi pieredzi izglītības programmu izveidē, bilingvālo tālākizglītības kursu organizēšanā un vadīšanā, kā arī vecākus izglītojošo semināru organizēšanā.

Jau 10 gadus sākumskolā darbojas pulciņš „Krievu tautas tradīcijas”, kas aktīvi piedalās krievu tautas svētku, piemēram, Meteņu, Ziemassvētku, Ražas svētku un citu svētku rīkošanā. Nereti šajos pasākumos skolā tiek organizētas izstādes. Taču skola jau divus gadus organizē pasākumus arī Rēzeknē. Tie veltīti krievu kultūrai. Te jāpiemin literārie konkursi „Krievija manā sirdī”, kas rīkoti par godu A. Puškina un V. Gogoļa daiļrades jubilejām. Ar Maskavas nama Rīgā atbalstu Rēzeknes konkursu uzvarētāji kopā ar krievu valodas un literatūras skolotāju devušies braucienos uz Krievijas Velikij Ustjug. Šāgada februārī Rēzeknes 3. vidusskola organizēja Krievu valodas svētkus, kas bija veltīti dzejai. Savus dzejoļus lasīja visu mazākumtautību skolu audzēkņi, dzejnieki no Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils un Rīgas. Pasākumā piedalījās arī Starptautiskās rakstnieku un publicistu asociācijas pārstāvji no Rīgas.
system/application/uploads/image/rezeknes 3_vds_/2_web.jpg
Nākamgad svētkos plānots aicināt Maskavas nama pārstāvjus, kas sola uzdāvināt pilsētas skolām metodisko literatūru un daiļliteratūru krievu valodā.

Sadarbībā ar Rēzeknes domi izstrādāts projekts Krievijas fondam „Russkij mir”, kurā jauniešiem plānota vasaras nometne Pleskavā. Tajā paredzēts lekciju cikls krievu kultūrā un citi pasākumi Rēzeknē. Novembrī dibinātās sabiedriskās organizācijas „Rēzeknes krievu kultūras centrs” priekšsēdētāja ir Rēzeknes 3. vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja Natālija Usačova. Tāpēc drīzais pasākums – Jaungada egle pilsētas bērniem ar Salaveča no Velikija Ustjuga piedalīšanos – arī būs skolas ziņā. Organizējot svētkus, skola sadarbojas ne tikai ar mazākumtautību, bet arī ar latviešu skolām, ar krievu teātri „Joriks”, pašdarbības kolektīviem un dzejniekiem.
Direktore Lidija Ostapceva stāsta, ka „latviskā saglabāšana ļoti aktīvi notiek mācību stundu laikā”, jo vairums priekšmetu tiek apgūti latviešu valodā. „Latviešu tautas kultūras mantojuma iepazīšanas procesu veicina ne tikai mācību priekšmeti – arī skolas ansambļu repertuārā ir vairākas latviešu dziesmas. Mūzikas skolotājas ir latvietes, tāpēc ļoti daudz var bērniem dot caur latviešu tautas mūziku un spēlēm. Piemēram, latviešu valodas skolotāji organizē pēcpusdienas, kas veltītas Latvijai un latviešu kultūrai. Pagājušajā mācību gadā vidusskolā bija brīnišķīgs Austras Skujiņas dzejai veltīts vakars.”

„Tagad integrācijas jautājumam velta pārāk daudz laika. Objektīvi apstākļi ir vienādi visā Latvijā, bet mēs uzskatām, ka nevajag tērēt laiku tam, ko mēs nevaram ietekmēt. Daudz kas atkarīgs no pašiem. Jādzīvo un jādara tā, lai sagādātu prieku savai un citai tautai. Priekam ir brīnumaina vara...” saka skolas direktore Lidija Ostapceva.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Oficiāli apstiprinātajos mācību līdzekļos informācija par novadu tradicionālo kultūru nav atrodama gandrīz nemaz.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Šis darbs man vairākkārt pieķērās pie sirds un aizkustināja.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.