Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Randenes pamatskola Randenes pamatskola

Nosaukums: Randenes pamatskola
Atrašanās vieta: Vārpas 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Dibināšanas gads: 1990.gads
Skolēnu skaits: 51
Skolotāju skaits: 9
Direktors: Lidija Peipiņa

Randenes pamatskola par savas darbības priekšrocību uzskata iespēju mazākumtautību bērniem izglītoties dzimtajā valodā, vienlaicīgi apgūstot valsts valodu. Skola aktīvi piedalās dažādos vides izglītības projektos, sporta sacensībās un vizuālās mākslas konkursos. Šogad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei. „Mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam skolēnu pētnieciskajai darbībai, tāpēc izmantojam „Globe” mācību materiālus dabaszinību priekšmetos. Praktizējam āra nodarbības un kooperatīvās mācīšanas metodes. Rīkojam darbnīcas, orientējam skolēnus problēmu risināšanai, sākumskolā aktīvi tiek izmantota lomu spēle,” informēja direktore Lidija Peipiņa.

Skola par optimālo izglītības modeli izvēlējusies mazākumtautības pamatizglītības 2. modeli. Tā kā skolotāji pilnībā nepārzina latviešu valodu, tad krievvalodīgajiem audzēkņiem ir grūtības apgūt eksaktos priekšmetus bilingvāli. Arī pēc skolas absolvēšanas savstarpējā komunikācija pagastā turpinās krievu valodā. Taču par pozitīvu aspektu integrācijas veicināšanā direktore min iedzīvotāju kolektīvās identitātes veidošanos. „Tas veicina konsolidēšanos un nodrošina savstarpējo komunikāciju.”

Par skolas tradicionāliem un iemīļotiem svētkiem var dēvēt gan Mārtiņdienas gadatirgu, gan Ziemassvētku svinēšanu. Arī Meteņdienas, Valentīndienas, Mātes dienas svinēšanu. Skolā tiek rīkoti tādi interesanti pasākumi kā 101. diena skolā, Tulpju balle, Klimata nedēļa, Zemes diena, Skolas sporta laureāts un mazo talantu konkurss „Cīrulītis”. Līdztekus latviešu kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēm skolā notiek tradicionālo krievu tradīciju popularizēšana. Tiek svinēta Masļeņica, Vecais/Jaunais gads un pareizticīgo Ziemassvētki. Kā atzīst direktore, skolā jūtama kultūras mantojuma un latviešu tradīciju saglabāšanas tendence. „Skolēni, lai arī lēni un pamazām, tomēr iepazīst latviešu kultūru un vēsturi. Tas izpaužas, gan svinot gadskārtu svētkus, gan runājot par latviskajām kultūras vērtībām klases stundās, vēstures, vizuālās mākslas un mūzikas mācību stundās.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Svinot svētkus un veicot rituālus, mēs atjaunojam savu dzīvesspēku, papildinām enerģijas resursus.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.