Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātskola „Latreia” Privātskola „Latreia”

Nosaukums: Privātskola „Latreia”
Atrašanās vieta: Kuldīgas 45, Rīga
Dibināšanas gads: 1991.gads
Skolēnu skaits: 115
Skolotāju skaits: 25
Direktors: Valdis Krūmiņš

Skolas priekšrocība viennozīmīgi ir nelielais skolēnu skaits klasēs. Klašu audzinātāji un skolas administrācija personīgi pazīst katra skolēna vecākus. „Mēs zinām viņu nostāju integrācijas jautājumos, un klašu audzinātāji individuāli strādā ar katru ģimeni,” komentē Krūmiņa kungs.

Kā jau katra Latvijas izglītības iestāde, arī privātskola „Latreia” mācību procesā daudz izmanto mūsdienīgas mācību metodes, datorus, interaktīvās tāfeles, un skolotāji daudz strādā individuāli ar katru bērnu, attīstot tieši viņa spējas un iemaņas.

Skolā tiek īstenots 3. izglītības modelis. Taču direktors uzskata, ka problēmu ar latviešu valodas apguvi nav. „Skolēni labprāt apgūst valodu, piedalās olimpiādēs un bez problēmām nokārto valsts eksāmenus.” Runājot par integrācijas problēmām globālāk, direktors norāda, ka vides dēļ visgrūtāk šis jautājums risinās Rīgā un Daugavpilī. „Citos Latvijas novados integrācija jau praktiski ir notikusi. Ļoti traucē Krievijas masu meēdiju pieejamība, kas bieži vien ietekmē ar savu propagandu. Cilvēku attieksme ir dažāda. Tie, kas nolēmuši palikt Latvijā un savu dzīvi saistīt ar šo valsti, labprāt integrējas, bet tiem, kam Latvija ir tikai tranzīta valsts uz Rietumeiropu vai citām valstīm, nelabprāt mācās latviešu valodu un integrējas.”

Skolas iemīļotāko svētku sarakstā ir gan 1. septembra diena, gan skolas dzimšanas diena, gan Ziemassvētku pasākumi. Saglabājot slāvu kultūras mantojumu, skolā tiek rīkotas Krievu literatūras nedēļas un izmantotas iespējas apmeklēt Krievu drāmas teātri. Lai latvisko iepazītu – skolēni piedalās Miķeļdiena, Mārtiņdienas un Dzejas dienu pasākumos, kā arī iespēju robežās apmeklē muzejus.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ir jāturpina radīt (ne meklēt!) iespējas, lai darītu to, kas ir iecerēts un ko sirds saka priekšā.
Aija Tūna, izglītības eksperte