Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātskola „Latreia” Privātskola „Latreia”

Nosaukums: Privātskola „Latreia”
Atrašanās vieta: Kuldīgas 45, Rīga
Dibināšanas gads: 1991.gads
Skolēnu skaits: 115
Skolotāju skaits: 25
Direktors: Valdis Krūmiņš

Skolas priekšrocība viennozīmīgi ir nelielais skolēnu skaits klasēs. Klašu audzinātāji un skolas administrācija personīgi pazīst katra skolēna vecākus. „Mēs zinām viņu nostāju integrācijas jautājumos, un klašu audzinātāji individuāli strādā ar katru ģimeni,” komentē Krūmiņa kungs.

Kā jau katra Latvijas izglītības iestāde, arī privātskola „Latreia” mācību procesā daudz izmanto mūsdienīgas mācību metodes, datorus, interaktīvās tāfeles, un skolotāji daudz strādā individuāli ar katru bērnu, attīstot tieši viņa spējas un iemaņas.

Skolā tiek īstenots 3. izglītības modelis. Taču direktors uzskata, ka problēmu ar latviešu valodas apguvi nav. „Skolēni labprāt apgūst valodu, piedalās olimpiādēs un bez problēmām nokārto valsts eksāmenus.” Runājot par integrācijas problēmām globālāk, direktors norāda, ka vides dēļ visgrūtāk šis jautājums risinās Rīgā un Daugavpilī. „Citos Latvijas novados integrācija jau praktiski ir notikusi. Ļoti traucē Krievijas masu meēdiju pieejamība, kas bieži vien ietekmē ar savu propagandu. Cilvēku attieksme ir dažāda. Tie, kas nolēmuši palikt Latvijā un savu dzīvi saistīt ar šo valsti, labprāt integrējas, bet tiem, kam Latvija ir tikai tranzīta valsts uz Rietumeiropu vai citām valstīm, nelabprāt mācās latviešu valodu un integrējas.”

Skolas iemīļotāko svētku sarakstā ir gan 1. septembra diena, gan skolas dzimšanas diena, gan Ziemassvētku pasākumi. Saglabājot slāvu kultūras mantojumu, skolā tiek rīkotas Krievu literatūras nedēļas un izmantotas iespējas apmeklēt Krievu drāmas teātri. Lai latvisko iepazītu – skolēni piedalās Miķeļdiena, Mārtiņdienas un Dzejas dienu pasākumos, kā arī iespēju robežās apmeklē muzejus.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varbūt kādam šķiet, ka tas jau ir tikai koris, kur padzied, bet retais ikdienā aizdomājas, ka, dziedot korī, mēs bagātinām savas dvēseles, emocionālo pasauli, ka iemācāmies prasmes, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs iemācāmies plānot laiku, izvirzīt prioritātes, ieklausīties sevī, sadzirdēt citus. Mācāmies darboties kolektīvā, savstarpēji uzticēties un viena ar otru rēķināties, diskutēt un pieņemt lēmumus. Mēs mācāmies dot un pateikties.
Daumants Kaktiņš, kora „Tonika” dibinātājs, diriģents


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.