Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātskola „Innova”, Pedagoģiskais centrs „Eksperiments” Privātskola „Innova”, Pedagoģiskais centrs „Eksperiments”

Nosaukums: Privātskola „Innova”, Pedagoģiskais centrs „Eksperiments”
Atrašanās vieta: K. Barona 130, Rīga
Dibināšanas gads: 2006.
Skolēnu skaits: 54
Skolotāju skaits: 27
Direktors: Aleksandrs Zeļcermans

 

Skolu 2006. gada jūlijā dibinājis Pedagoģiskais centrs „Eksperiments”. „Innovā” tiek īstenota Holistiskās attīstošās izglītības (HAI) sistēmas koncepcija, kas izstrādāta uz Elkoņina–Davidova  (AI) sistēmas un sistēmiskās domāšanas darbības pamatiem. Par sistēmas teorētiskajiem gruntsakmeņiem kļuva L. Vigotska, D. Elkoņina, V. Davidova, M. Kola, Dž. Verča un G. Ščedrovicka darbi. „Šī sistēma nozīmē, ka ikviens skolēns skolā tiek uzskatīts par mācību darbības subjektu,” atklāj direktora vietniece mācību darbā Jolanta Krasovska, „jo par skolēnu attīstības pamatu tiek uzskatīta viņa iesaistīšana mācību darbībā.” Skolas darbībā daudz tiek izmantotas Pedagoģiskā centra „Eksperiments” darbinieku izstrādnes; tiek realizēta personības attīstības koncepcija, kas bāzējas uz sistemātiskās domāšanas darbības metodoloģiju, kur viens no spēcīgākajiem elementiem personības veidošanā ir radošās spējas, kas raksturo personības veselumu un tās atsevišķās daļas, kuras izpaužas domāšanā, iztēlē un saskarsmē. Galvenā mācību priekšmetos izmantotā metode ir kvazipētījumu tehnoloģija. Tās elementi ir radošie un meklējumu uzdevumi, diskutēšana un komunicēšana, kas veicina skolēnu mutvārdu runas attīstību. Nozīmīgu vietu pedagogu darbā ieņem pāru un grupu darba veidu izmantošana. Ikdienā mācībās tiek piedāvāti uzdevumi, kuros nepieciešams analizēt dotos nosacījumus, noteikt savas varēšanas un zināšanu robežas, noskaidrojot, kas vēl ir jāapgūst izvirzītā uzdevuma izpildei, un apjaušot uzdevuma risināšanas modeli, pēc tam pārbaudot un novērtējot iegūto rezultātu. „Šādā veidā strādājot, skolēni pakāpeniski kļūst par cilvēkiem, kuri mainās un pilnveidojas par cilvēkiem, kuri nepārtraukti mācās,” uzsver direktora vietniece. „Turklāt nozīmīgs skolēnu holistiskās attīstības nosacījums ir bērnu iespēja piedalīties papildus interešu izglītības programmās, kuras īsteno PC „Eksperiments”. Tur skolēni var mācīties gan pēc tādām licencētām programmām kā „Izgudrošanas uzdevumu risināšanas teorija”, „Radošas domāšanas attīstība”, spēlēt attīstošās spēles, apmeklēt horeogrāfijas pulciņu un radošo studiju „Ekspromts”, kurā skolēni apgūst režijas un aktiermākslas pamatus.” Lielākā daļa skolēnu ir mācījušies PC „Eksperiments” attīstības studijā, kurā tiek realizēta īpaša HAI pirmskolas attīstošā pakāpe bērniem no viena līdz septiņu gadu vecumam. Studijā tiek organizētas divas plūsmas – ir gan krievu, gan latviešu bērnu grupas, kuras jau no mazotnes mācās patstāvīgi izzināt un spriest.

Skolas pedagoģisko kolektīvu galvenokārt veido pedagogi, kuri piedalījušies ilglaicīgā (1987–2006) psiholoģiski pedagoģiskā eksperimentā, kas saistīts ar Elkoņina–Davidova attīstošās izglītības (AI) sistēmas attīstīšanu. Tagad šie skolotāji ir Holistiskās attīstošās izglītības (HAI) sistēmas līdzautori. Privātskolas „Innova” ķīmijas, matemātikas un dabaszinātņu skolotāja M. Dubina 2008. gadā konkursā „Latvijas lietišķo sieviešu apvienība” kļuva par „Gada sievieti” nominācijā „Izglītība”. Skolas pedagogi aktīvi piedalās izglītības jomā, piemēram, publicējot savus darbus laikrakstā „Bērni.lv”.

 „Mūsu skolā bilingvālā izglītība tiek realizēta, izmantojot bilingvālās izglītības autormodeli. Priekšmetu skolotāji ciešā sadarbībā ar latviešu valodas skolotāju izstrādā priekšmetu tematisko pēctecību, kur apgūstamās tēmas tiek apskatītas valodas saruntēmu ietvaros, un leksiskais, gramatiskais skanējums tiek apgūts speciāli izveidotos uzdevumos un vingrinājumos. Tā skolēni pāru un grupu darbā risina radošo spēju attīstības uzdevumus, kas it kā nav tendēti uz konkrēta mācību priekšmeta apguvi, bet ir saistīti ar loģiskās domāšanas formēšanu, iztēli, kas ir neatņemama jaunrades sastāvdaļa jebkurā priekšmetā, jo loģiskā domāšana ir daļa no abstraktās domāšanas. Tādējādi, pateicoties kvalitatīvai audzēkņu sagatavotībai latviešu valodas stundās, ko veiksmīgi atbilstoši savai profesionalitātei panāk latviešu valodas pedagogs, skolēni ir apguvuši ne tikai nepieciešamo terminoloģiju, bet arī spēj izteikt spriedumus un situāciju vērtējumus.”

Veido daudzkultūru sabiedrības locekli

Par mazākumtautību skolas priekšrocību skola uzskata krievu kultūras un tradīciju, tostarp arī zinātnisko tradīciju, saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī iespēju saglabāt savu dzimto valodu – krievu literāro valodu. Turklāt izglītojoties mazākumtautību skolā, skolēns tiek  veidots par daudzkultūru sabiedrības locekli.

Skolēni piedalās dažādos skolas, valsts un starptautiskajos konkursos, projektos un olimpiādēs. Jau 11 gadus skola piedalās AI skolu Starptautiskās attīstošās izglītības asociācijas olimpiādēs Maskavā, kur vienmēr tiek iegūtas goda balvas. 2008. gadā tika saņemtas 12 balvas dažādās aktivitātēs. „Olimpiādes ietvaros mēs prezentējam mūsu valsti. Stāstām par Latviju, iesaistām citus olimpiādes dalībniekus latviešu dziesmu dziedāšanā un deju dejošanā. Esam cienājuši visus ar dažādiem Latvijas labumiem – gan dzērvenēm pūdercukurā, gan konditorejas izstrādājumiem. Esam dāvinājuši arī mazus dzintariņus.” Skolas audzēkņi piedalās arī valstī rīkotajā konkursā „Intelekts”. Gados vecākie skolēni un absolventi piedalās starptautiskajā programmā DEBATES.  Šogad skolēni bija dalībnieki arī Starptautiskajā  forumā – jauniešu un studentu kongresā „Mēs par mieru visā pasaulē”, kas notika Bulgārijā. Par ikgadējiem tradicionāliem svētkiem kļuvuši krievu gadskārtu svētki Meteņi (Russkaja masļeņica). Taču par īpašu un tikai privātskolas „Innova” tradīciju izveidojusies Ģimenes atpūtas diena, kas tiek organizēta Ziemassvētkos. Dienai tiek izvēlēta konkrēta tematika, un tajā tiek rīkoti dažādi pasākumi. Savukārt mācību gada beigās tiek organizēts izbraukums pie jūras Pabažos, kur arī brīvā gaisotnē un aktīvās nodarbēs tiek pavadīts vakars.

„Skolēnu iekļaušana latviešu tautas kultūrā notiek nepiespiestā veidā, kad skolēni līdztekus gadskārtām iepazīst latviešu tautas tradīcijas, nevis par tām vienkārši izlasot, bet gan velkot paralēles ar savu kultūru, meklējot kopīgās iezīmes,” stāsta direktora vietniece. „Ik gadus tiek svinēti Mārtiņi un Meteņi. Pagājušos Mārtiņus svinējām Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā, kur mūsu skolēni izcēlās ar visai bagātu latviešu tradīciju zināšanu bagāžu. Neizpaliek, protams, arī valsts svētku svinēšanas tradīcijas, kad savus iespaidus skolēni pārsvarā vizualizē.” Integrētajās latviešu valodas un vēstures stundās skolēni iepazīst un izzina latviešu dzejnieku un rakstnieku dzīvi un daiļradi, tiek rīkoti projekti, kur kopīgiem spēkiem tiek meklētas paralēles starp pastāvošo laikmetu, autora dzīvi un darbu. „Taču galvenais un patiesībā negatīvākais aspekts, kas integrācijas procesu nemaz neveicina, ir kvalitatīvu integrācijas programmu trūkums. Tām jābūt ar nopietnu zinātnisku pamatojumu, kas piesaistītu sabiedriskās skolas bez īpašas politizācijas un realizētos nepiespiestā gaisotnē,” spriež Jolanta Krasovska.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Kāda jēga strādāt skolā, ja nav mērķa ar to iepriecināt skolēnus un sevi? Kāda jēga izveidot ģimeni, ja nav laika tiem, kurus savā ģimenē esam sasaukuši?
Kaspars Bikše, Latvijas un Dānijas augstskolu lektors


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.