Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātā vidusskola „Templum” Privātā vidusskola „Templum”

Nosaukums: Privātā vidusskola „Templum”
Atrašanās vieta: Meža 4, Rīga
Dibināšanas gads: 1994.
Skolēnu skaits: 108
Skolotāju skaits: 11
Direktors: N. Suhorukova

system/application/uploads/image/Privātā vidsk_Templum/ekskursija_web.jpg

 „Templum” jeb tulkojumā no latīņu valodas „svētītais templis” ir skolas vārds jau 16 gadus. Ar vadmotīvu „visi bērni ir talantīgi” skola organizējusi arī mācības. Nelielās klases, kurās ir līdz 10 skolēniem, ļauj mācībās kā pamatmetodi izmantot individuālu pieeju. Sekmīgākajiem skolēniem paredzētas individuālas programmas padziļinātām mācībām – „eksternāts”. Mācību diena tiek organizēta divos blokos. No deviņiem rītā līdz vieniem pēcpusdienā tiek apgūti obligātie mācību priekšmeti, savukārt no pulksten diviem līdz pieciem vakarā – skolēni nodarbojas ar radošajām nodarbībām. Sākumskolēniem tās ir ritmikas nodarbības, teātra māksla, jaunrades pulciņš. Vecākie skolēni var veikt praktiskos darbus psiholoģijā, darboties angļu valodas vai latviešu valodas klubos.

„Mēs nepraktizējam pieeju, skolēniem uzdodot apjomīgus mājas darbus. Drīzāk mācību stundās vairāk izmantojam patstāvīgo darbošanos,” stāsta direktore.

Mācību darbā iekļautas arī obligātās mācību ekskursijas un projektu nedēļas. Skolas dzīvē iekļaujas sporta pasākumi, piemēram, teikvando nodarbības un galda teniss. Mūzikas nodarbības – ģitāras vai klavierspēles apgūšana. Skolēni veido arī video žurnālu „Grāmatu skapis”, kurā top sižeti par skolēnu izlasītajām grāmatām, kas nav saistītas ar obligāto literatūru. 

„Mūsu skolā mācās bērni no dažādam ģimenēm, skolām, Eiropas valstīm. Mācību procesa laikā skolēni pakāpeniski pāriet no krievu valodas uz bilingvālu apmācību. Ar katru mācību gadu arvien vairāk mācību priekšmetu tiek apgūts arī latviski,” informē N. Suhorukova. „Ievērojot krievu tradīcijas, mēs svinam visus svētkus. Krievu valodas un literatūras, kā arī vēstures stundās darbojas pastāvīgs krievu kultūras projekts. Tāpat lielu uzmanību pievēršam latviešu kultūras pētīšanai, izmantojot galvaspilsētas iespējas. Apmeklējam muzejus, tiekamies ar kultūras cilvēkiem, dodamies ekskursijās pa Latvijas novadiem.”

Skolēnu vecāki ir pateicīgi skolotāju kolektīvam par profesionalitāti un cilvēciskumu jaunu personību veidošanā. „Skolā ir radīti visi nepieciešamie apstākļi pilnvērtīgai bērna attīstībai. Pamatpriekšmeti tiek iemācīti ļoti pieklājīgā līmenī, lielu uzmanību pievēršot valodu apguvei. Ļoti labi, ka krievu, latviešu un angļu valodas nodarbības ir katru dienu. Būtiski, ka skolā netiek aizmirsts par estētisko audzināšanu.

Bērni nebaidās lūgt palīdzību skolotājam, ja kaut kas palicis nesaprasts vai māc šaubas. Pateicoties skolotājiem, skolā izveidojusies draudzīga atmosfēra, bērni uzticas pedagogiem un otrādi. Svarīgi, ka vecāko klašu skolēni pret jaunākajiem izturas ar sapratni un labvēlību. Zinot, ka bērni atrodas starp izglītotiem, vērīgiem un mūsdienīgiem cilvēkiem, vecāki var mierīgi strādāt,” skolas mājas lapā raksta kāda skolēna mamma Arkādija Vasiļenko.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Būs jaunas profesijas, un tur varēs palīdzēt tikai radošās industrijas, radošie prāti, tāpēc, domāju, ir būtiski mācīties ieraudzīt neredzamo.
Kristīne Šulce, J. Simsona Madonas Mākslas skolas direktore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.