Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātā vidusskola „Norma” Privātā vidusskola „Norma”

Nosaukums: Privātā vidusskola „Norma”
Atrašanās vieta: Ilūkstes iela 10, Rīga
Dibināšanas gads: 1993.
Skolēnu skaits: 47
Skolotāju skaits: 19
Direktors: Diāna Pavļučenko

system/application/uploads/image/Privātā vidsk_ Norma/0144_web.jpg

Privātā vidusskola „Norma” ir dibināta 1993. gadā. Sarunā ar skolas direktori Diānu Pavļučenko un skolas dibinātāju Irinu Lodi noskaidrojam, ka šajos gados skolas draudzīgajam kolektīvam skola kļuvusi par vietu, kur aizvien gribas atgriezties un satikties tieši šeit valdošās mīlestības dēļ. Skola vairs nav tikai mācību vai darba vieta. Katrs bērns skolā tiek uztverts kā unikāls, un visi ir mīlestības un uzmanības vērti. Tādēļ prioritāte mācībās ir individuāla pieeja katram bērnam, kas garantē arī kvalitatīvas mācības. Izmantojot tradicionālas un mūsdienīgas pedagoģiskās metodes, skolotāji spēj radīt tādu mācību vidi, kas palīdz pēc skolas beigšanas adaptēties arī augstākajās mācību iestādēs. Privātās vidusskolas „Norma” absolventi ir papildinājuši studentu saimi gan Latvijas, gan Lielbritānijas, gan Krievijas augstskolās.

Kā saka paši skolas pārstāvji, skola ir nemitīgā attīstības un pārveidošanās ceļā. Katru gadu skolā ierodas jauni skolēni, kas atkal nodrošina interesantu rītdienu, atklājumus, perspektīvas un sasniegumus. Īpašu lepnumu un patiesu prieku skolas vadība izjūt tajos brīžos, kad vecāki savu bērnu atved uz skolu pēc draugu un paziņu rekomendācijām. Tas ir vislabākais novērtējums. Privātskola par vienu no savām priekšrocībām var minēt iespēju uzturēt nelielu skolēnu skaitu klasēs, kas nodrošina sirsnīgāku un emocionālāku gaisotni. Skolēni tādā gaisotnē spēj apzināties savu nozīmīgumu un apliecināties kā individualitātes. Nelielais skolēnu skaits nodrošina ciešākas un patiesākas attiecības arī starp vecākiem un skolu.

Pedagogi ir galvenais stūrakmens skolas veiksmei. Tas salīdzinājumā ar sabiedriskajām skolām ir sarežģītāk, jo skolotāja darbu nemitīgi vērtē gan vadība, gan skolēnu vecāki. Taču vidusskola lepojas ar saliedētu un profesionālu komandu. Īpašs prieks un gandarījums tiek izjusts mirkļos, kad mazās skolas pedagogu vārdi redzami uz daudzu pedagoģisko izdevumu vākiem. 2008. gadā tika izdota vēstures skolotāja Oļega Puhļaka kārtējā grāmata „100 krievu portreti Latvijas vēsturē”. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ginta Kūlīte ir literārā redaktore vairākām grāmatām par psiholoģiju un medicīnu. Skolotāja izdevusi gan palīglīdzekļus latviešu gramatikas apguvei, gan publicējusi rakstus par tēliem latviešu mitoloģijā.

Skolai ir licencēta pamatizglītības programma ar bilingvālo pasniegšanas modeli, kas ļauj pakāpeniski pāriet uz mācībām valsts valodā. Lai process virzītos vēl efektīvāk, fakultatīvajās nodarbībās skola piedāvā latviešu valodas un literatūras stundas. Turklāt tās apmeklē pilnīgi visi skolēni, pašu vecāku mudināti, jo pārliecība, ka valodu zināšanas ir milzu vērtība, esot visiem vienāda.  Tā kā audzēkņi apmeklē dažādus pulciņus un sporta nodarbības Rīgas interešu centros un vairākās ģimenēs, savstarpēji sazinoties, tiek izmantota gan krievu, gan latviešu valoda, skola nesaskata nekādas problēmas skolēniem apgūt mācību vielu bilingvāli. Lai arī vairāku jaunatnākušo audzēkņu vecāki mēdz sašust par bilingvālās izglītības jēdzienu, skola uzskata, ka metode ir dabiska integrācijas veicināšana.

system/application/uploads/image/Privātā vidsk_ Norma/IMG_1128_web.jpgRadīt sirsnīgu gaisotni
Visu skolas pasākumu galvenais mērķis ir radīt sirsnīgu gaisotni, saliedējot vecāku, skolotāju un audzēkņu kolektīvu. Svētku koncertos uzstājās ikviens skolas audzēknis, parādot savu talantu, ne tikai dejojot, dziedot, spēlējot teātri, bet arī atklājot savas svešvalodu zināšanas. Pie kopīgi klātiem galdiem ar tautas dziesmām un dejām, ar pankūku recepšu grāmatas tapšanu tiek atzīmēti Meteņi. Kā skaistu saliedētības mirkli skolas pārstāvji atceras vidusskolas 15 gadu jubilejas svinības, kurās piedalījās gan skolēnu ģimenes, gan pedagogi un absolventi. Ar ovācijām, stāvot kājās, viesi sveica teatrālā uzveduma dalībniekus: skolotājus, skolēnus, kā arī direktori un dibinātāju. Par neaizmirstamiem mirkļiem tiek atzīti kopīgie izbraucieni. Pavisam nesen skolas kolektīvs atgriezās no brauciena pa Pleskavas apgabalu. Brauciena mērķis bija apskatīt vēstures pieminekļus un ar izcilā krievu dzejnieka Aleksandra Puškina daiļradi saistītas vietas: dažādus ciematiņus un klosteri. Latvisko kultūras mantojumu skola audzēkņiem piedāvā izzināt ekskursijās pa Latvijas pilīm, apmeklējot, piemēram, senās dzirnavas. Iepazīšanās ar seno latviešu amatniecību vienmēr skolēniem izraisa patiesu prieku. Latvijas 90. gadadienā sadarbībā ar bērnu rotaļlietu veikalu „Lāčuks” tika organizēta skolēnu radošo darbu izstāde „Veltījums Latvijai”. Skolēnu zīmētie tautiskie raksti apvienojās lielā kamolā, kas simbolizēja stipru, radošu un vienotu tautu. Gandarīti un lepni par paveikto bija visi: skolotāji, skolēni un, protams, arī vecāki.

Skolas direktore Diāna Pavļučenko un dibinātāja Irina Lode uzsver, ka mazākumtautību skolām jābūt, jo jebkuras mazākumtautības skolas ir kā kultūras saliņas jeb kultūras centri mūsu valstī. „Latvijai jālepojas, ka te draudzīgi var sadzīvot tik daudzu kultūru pārstāvji! Žēl, ka sabiedrība, arī dažādas institūcijas to nesaprot. Tieši skolas ļauj integrācijai noritēt dabiski,” stāsta direktore. Privātajā vidusskolā „Norma” mācās vairāku nacionalitāšu pārstāvji: krievi, latvieši, ebreji, baltkrievi, ukraiņi, kazahi un armēņi. Skola ir pārliecināta, ka arī izpratne par privātajām skolām vēl joprojām nav radusies. „Tie laiki, kad vecāki veda savus bērnus uz privātskolu tikai lielīšanās dēļ, jau sen ir garām! Uzticot bērnu privātskolai, nav pašsaprotams, ka viss te ir nopirkts. Un nav jau arī nekāds noslēpums, ka tieši privātskolā ļoti daudz bērnu sajūt sevi kā individualitāti. Tas ir ļoti būtiski! Ne velti mūsu skolas devīze ir: „Katrs skolēns ir unikāls un neatkārtojams!”” Cerot uz laikiem, ka arī Latvijā privātskolas novērtēs ne vien sabiedrība, bet arī valdība, aprēķinot piešķiramo dotāciju lielumu, skolas direktore uzsver: „Privātskolā nevar nopirkt zināšanas, tās ir pašam jāiegūst un vērtējums patiešām skolēnam pašam ir jānopelna.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Metodika „Karjeras kompass” ir ļoti efektīva, un arī skolēniem patīk staigāt pa šo kompasa paklāju, meklējot atbildes uz sev aktuālākajiem jautājumiem, piemēram, par savām spējām, motivāciju, kontaktu veidošanu, darba iespēju izpēti un to, kā panākt, lai ieceres īstenotos.
Kitija Čipāne, RIIMC izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.