Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātā vidusskola „MAXVEL” Privātā vidusskola „MAXVEL”

Nosaukums: Privātā vidusskola „MAXVEL”
Atrašanās vieta: Saharova iela 35, Rīga
Dibināšanas gads: 1991.gads
Skolēnu skaits: 79
Skolotāju skaits: 35
Direktors: Jeļena Mironova

 

Par skolas kā mazākumtautību izglītības iestādes priekšrocībām pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā skolas direktore Jeļena Mironova nosauc krievu kultūras un tradīciju saglabāšanu maza skolēnu skaita dēļ. Nenoliedzami priekšrocība, strādājot ar nelielu skaitu skolēnu, ir arī mājīga gaisotne un individuālas pieejas nodrošināšana katram skolēnam.

Liela uzmanība tiek pievērsta angļu valodas mācīšanai, kuru skolēni sāk apgūt jau no 1. klases. Kā otru svešvalodu bērni izvēlas franču, vācu vai kādu citu valodu, kuras nepieciešamību reizēm nosaka arī vecāki. Svešvalodu pēc izvēles skolēni sāk apgūt no 2. klases. Iepazīt jaunās tehnoloģijas mācībās skolēni sāk jau 1. klasē informātikas stundās. Interesanti, ka privātajā vidusskolā „MAXVEL” visi bērni spēlē blokflautu. Turpinot mācības, bērni var izvēlēties, kādās nodarbībās papildus mācībām vēl iesaistīties. Skola nodrošina iespēju apmeklēt dažādus klubus un studijas, piemēram, mūzikas studiju, dejas, karate-do, vizuālās mākslas un dizaina nodarbības, datorklubu, baseinu, leļļu teātri.

Pamatskolā tiek īstenota pamatskolas mazākumtautību programma, vidusskolā – vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma, pirmskolā – pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma.

Skolas tradicionālie un iemīļotie svētki ir skolas dzimšanas diena 9. septembrī, Rudens balle, Ziemassvētku sveču balle, Meteņi (Masļeņica) un Vasaras svētki.

Saglabājot mazākumtautību kultūru, skola tradicionāli svin dažādus krievu tradicionālos svētkus, rīko krievu dzejas un autordziesmu vakarus. Četras reizes mācību gadā skolēni veido skolas avīzi „Spogulis”. Krievu valodas un literatūras priekšmetu nedēļā tiek atzīmēta Tatjanas diena. Ik gadu skolas kolektīvs organizē Sanktpēterburgas mākslinieku izstādes un apmeklē Rīgas krievu teātra izrādes, dodas ekskursijās uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu un otru lielāko, taču skaistāko valsts pilsētu Sanktpēterburgu.

Lai saglabātu latvisko kultūru, privātskolas skolēni ar pedagogiem kopīgi svin Latvijas Republikas neatkarības dienu, padziļināti pēta latviešu valodu un kultūru latviešu valodas un latviešu vēstures priekšmetu nedēļā, apmeklē Nacionālās operas un Nacionālā teātra uzvedumus un, protams, dodas rudens un pavasara ekskursijās uz Latvijas skaistākajām vietām. Taču, lai integrācija būtu vēl sekmīgāka, trūkst kopīgās vides tieši latviešu un krievu bērnu saskarsmei, norāda skolas direktore.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Katra nepareiza izvēle ir nākotnes bezdarbnieks, kas valstij izmaksā krietni vairāk nekā viens karjeras konsultants.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.