Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija

Nosaukums: Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija
Atrašanās vieta: Ģertrūdes iela 27, Rīga
Dibināšanas gads: 1993.
Skolēnu skaits: 56
Skolotāju skaits: 17
Direktors: Gaļina Pospelova


„Mazākumtautību skola pēc savas struktūras un uzdevumiem ir virzīta uz daudzkultūru ideju, bet tas nenozīmē, ka mazākumtautību skolai ir kaut kādas priekšrocības šajā jomā,” saka direktore Gaļina Pospela. „Mēs uzskatām, ka veicināt pilsoniskās sabiedrības integrāciju nozīmē iecietības veicināšanu visās jomās, kuras ietver tolerances jēdziens.” Ne tikai mazākumtautību, bet visās skolās vajadzētu ņemt vērā sabiedrības noslāņošanos, nevienlīdzību, netoleranto viedokli kopumā, tādēļ tolerance būtu jāmāca ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem un vecākiem. Taču integrācija nebūs īstenojusies līdz pat brīdim, kad „nebūs beigušās „politikāņu” spēlītes un dažu augstākās ierēdniecības pārstāvju nevēlēšanās izprast cilvēku problēmas”.

„Skolā mēs pievēršam lielu uzmanību darba stilam, kurš nosaka toni, kādā runā skolotājs ar skolēnu, skolēns ar skolotāju, skolēni savā starpā. Skolotāji ir gatavi iesaistīties skolēnu konfliktu risināšanā. Neatkarīgi no skolas mācībvalodas, kā arī no pasniedzamā priekšmeta skolotāji cenšas nodrošināt labu sadarbību ar skolēniem kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļu, pieņemt cilvēku dažādību, veicināt cilvēktiesību izglītību.”

Īpaši šodien skolās ir aizvien vairāk skolotāju entuziastu. Arī Privātās Rīgas Tehnolingvistikas ģimnāzijas direktore atzīst, ka skolotāju darbs ir entuziastu darbs domubiedru kolektīvā. „Tāds ir arī mūsu kredo, ar to izdzīvojam – vidējais skolēnu skaits nedilst, katru mācību gadu vidusskolu beidz 40–60 absolventi.”

Ģimnāzijā tiek īstenotas 3 izglītības programmas:
„Pamatizglītības otrā posma (7.–9. kl.) mazākumtautību programma”, „Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un socālā virziena mazākumtautību programma” un „Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma”.
„Mēs cenšamies cienīt un pēc iespējas ievērot visu etnisko grupu svinamās dienas un svētkus, kuras mācās mūsu skolā, neaizmirstot, ka mūsu kopējās mājas ir Latvija. Svinam mācību gada sākumu – Zinību dienu, Skolotāju dienu, Ziemassvētkus, Jauno gadu, Valentīna dienu, Lieldienas. Reizi mēnesī atzīmējam mācību priekšmetu nedēļas ar konkursiem, olimpiādēm un citiem priekšnesumiem.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav kauns pakrist, kauns ir nepiecelties. Tā ir vērtība, ko es ar savām izrādēm mēģinu iemācīt saviem audzēkņiem.
Laura Paegle, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Rīgas skolēnu pils teātra „Zīļuks” vadītāja un režisore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Šis darbs man vairākkārt pieķērās pie sirds un aizkustināja.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.