Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Privātā pamatskola „Maksima” un Rīgas ģimnāzija „Maksima” Privātā pamatskola „Maksima” un Rīgas ģimnāzija „Maksima”

Nosaukums: Privātā pamatskola „Maksima” un Rīgas ģimnāzija „Maksima”
Atrašanās vieta: Bultu 10, Rīga
Dibināšanas gads: 1994.gads
Skolēnu skaits: 105
Skolotāju skaits: 37
Direktors: Ināra Kuharjonoka

 

Privātā pamatskola un ģimnāzija „Maksima” par savām priekšrocībām pilsoniskās sabiedrības integrācijā min nelielo izglītojamo skaitu, multinacionālo vidi izglītības iestādē un lojālo izglītojamo un viņu vecāku attieksmi pret integrāciju.

Skolas dzīves organizēšanā tiek pielietotas daudzveidīgas metodes, piemēram, skolā tiek īpaši organizēts projektu darbs pa klašu grupām visu mācību gadu – 1.–3. klasēm „Ekspedīcija grāmatu pasaulē” ar tēmu „Visums”. 4.–5. klasēm tēma ir „Etnopasaule”. 8.–9. klasēm projektu darbs ir skolas avīzes veidošana, kas iznāk četras reizes gadā, debates un sabiedriski politisko notikumu apskata veidošana. 10.–12. klasēm svarīga ir zinātniski pētnieciskā darbība, kā tas ir arī citās skolās. Vēl viena no nozīmīgākajām skolas aktivitātēm ir viktorīna „Laikmeta kaleidoskops”, kurā piedalās skolēnu komandas no 7. līdz 12. klasei.

Tā kā privātskola īsteno savu izglītības programmas modeli, pedagogi arī paši izstrādājuši mācību materiālus matemātikā, angļu valodā, latviešu tautas tradīcijās, novadu mācībā un vairākos citos priekšmetos.

Par lielākajām problēmām bilingvālajā izglītībā izglītības programmu direktore Olga Isakova uzskata divvalodīgo pedagogu trūkumu, vienkāršoto mācību saturu latviešu valodas zināšanu un prasmju dēļ, kā arī daļēju latviešu valodas mācību satura norobežošanos no citiem mācību priekšmetiem un nepieciešamās leksikas apguves bilingvālu līdzekļu trūkumu.

Privātskolu „Maksima” tradicionālie un iemīļotie svētki ir Zinību diena 1. septembrī, Sporta diena rudenī, valsts svētku nedēļa novembrī, Ziemassvētki un Jaunais gads, skolas dzimšanas dienas svinības janvārī, svinīgā administrācijas rīkotā pieņemšana olimpiāžu laureātiem maijā un, protams, izlaiduma svinības 9. un 12. klašu absolventiem.

„Mūsu skolas mācību valoda ir krievu, tāpēc īpaši tiek domāts par krievu kultūras mantojuma saglabāšanu,” norāda Olga Isakova. Skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības – speciālos kursus krievu literatūrā par atsevišķu literātu daiļradi, Krievijas vēsturē un ģeogrāfijā, kā arī krievu valodas praktikumus. Skolēni ik gadu aktīvi piedalās ikgadējā krievu kultūras pasākumā „Tatjanas diena”. Šogad audzēkņi piedalījās gan vizuālās mākslas konkursā, gan teātra un vokālās mākslas konkursos. Skolai izveidojusies sadarbība ar vairākām skolām un organizācijām Maskavā, Sanktpēterburgā, Kauņā, Tartu, Tallinā, Frankfurtē pie Mainas un Baku, tāpēc skolēni dodas savstarpējās vizītēs un izbraukumos uz šīm pilsētām. Nenoliedzami viens no kultūras saglabāšanas veidiem ir tradicionālo svētku svinēšana, tāpēc arī Masļeņicas izdarības ir skolas tradīcija. Lai sagatavotu skolēnus studijām Krievijā, skola piedāvā sagatavošanas kursus vidusskolēniem, pēc kuru beigšanas skolēni saņem Krievijas vidusskolas izglītības atestātu.

Arī latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai tiek organizētas fakultatīvās nodarbības. 2. klasē – latviešu tautas tradīcijas, 6. klasē – radošās darbnīcas latviešu valodā. Notiek arī tematiskās mācību stundas un pasākumi atbilstīgi Latvijas svētku un atceres dienām. Šajā mācību gadā skolā viesojās folkloras grupa „Vilki” ar koncertu, notika tikšanās ar dzejnieku Andri Petrovu, sākumskolā tika rīkots Mārtiņdienas pasākums, Mazajā ģildē skolēni apmeklēja Kārļa Skalbes literāro pasaku iestudējumus, apmeklēti Dzejas dienu pasākumi pie Raiņa pieminekļa. „Maksimas” skolēni dodas arī mācību ekskursijās uz latviešu literātu un kultūras darbinieku memoriālajiem muzejiem un piemiņas vietām, taču neviena aktivitāte nav tik sekmīga, lai mainītu to vidi, kādā patiesībā atrodas mazākumtautību skolēni, viņu ģimenes un pedagogi. Olga Isakova norāda, ka liela daļa no mazākumtautību pārstāvjiem atrodas krievu valodas vidē un Krievijas masu mediju informatīvajā un vērtību telpā. „Tāpat arī iespēja Latvijā iztikt bez latviešu valodas lietošanas ikdienas saskarsmē ir viens no negatīvajiem aspektiem, kas traucē dabiskam integrācijas procesam. Traucē arī sabiedrības latviskās daļas prasība cittautiešiem integrēties, tajā pašā laikā pašiem neko nedarot un neizprotot integrāciju kā mijiedarbību.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Vēl jautājums, par kuru diskutē, – vai jau patlaban skolēnus māca domāt? Manuprāt, ir jāzina pamatjautājumi, tad var gaidīt, lai viņi sāktu domāt un no tiem kaut ko radītu. Nevaru iedomāties metodes, ar kurām panāks, ka bērns pats radīs pamatlietas. Vārdu savienojums „kompetencēs balstīts” ir pārāk abstrakts jēdziens. Visi skaisti runā par paradigmas maiņu, bet arī spēkā esošajā standartā ir paredzēta kompetenču attīstība un prasmju pilnveidošana.
Rita Niedre, izglītības psiholoģe


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.