Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Medumu speciālā internātpamatskola Medumu speciālā internātpamatskola

Nosaukums: Medumu speciālā internātpamatskola
Atrašanās vieta: Ilgas 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads
Dibināšanas gads: 1952.gads
Skolēnu skaits: 74
Skolotāju skaits: 36
Direktors: Gaļina Piščuļonoka

Medumu speciālā internātpamatskola ir skaistā ciematā – Medumos, sešus kilometrus no Lietuvas robežas. Lielākā daļa skolēnu ir no Daugavpils novada, pārējie – no Daugavpils. Skolā audzēkņi ne tikai mācās, bet arī dzīvo: vairums skolēnu te ierodas pirmdienās un tikai piektdienās pēc stundām brauc mājās. Visi skolēni ir no ģimenēm, kurās dzimtā valoda ir krievu, tieši tāpēc skola par savu uzdevumu izvirzījusi nodrošināt vidi, kur skolēni var apgūt latviešu valodu, iepazīt latviešu tautas kultūru un tradīcijas, kā arī saglabāt krievu kultūras mantojumu.

Lai apgūtu latviešu valodu, to izmanto ne tikai mācību stundās, bet arī fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās. Dzīvojot internātā, skolēni televīzijas pārraides redz tikai latviešu valodā.

Lielu uzmanību skola pievērš skolēnu garīgajai audzināšanai. Garīgās audzināšanas skolotājs ir Medumu Romas katoļu draudzes prāvests Arnis Maziļevskis. „Katru trešdienu un ceturtdienu viņš atrod laiku, lai apmeklētu mūsu audzēkņus. Viņš ne tikai veic pārrunas par garīgām tēmām, bet arī spēlē kopā ar bērniem dažādas spēles. Skolēni labprāt apmeklē šīs nodarbības,” informē direktore Gaļina Piščuļonoka. Pēc vecāku vēlēšanās vairākus skolēnus priesteris Arnis arī kristījis Medumu baznīcā. „Tāpat priesteris Arnis atrada iespēju organizēt un finansēt mūsu skolēniem svētceļojumu uz Medjugorje (Bosnija un Hercogovina), kur skolēni ne tikai iepazinās ar kristiešu vērtībām, bet divu nedēļu laikā kontaktējās ar svētceļotājiem no visas Latvijas nostūriem, kas viennozīmīgi veicināja sabiedrības integrāciju.”

Izmanto rotaļu metodes

Tā kā skolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, skolotāji izmanto metodes, kuras atvieglo skolēniem mācību vielas apgūšanu. Plaši izmanto rotaļu metodi, daudz uzskatāmo līdzekļu, praktiskos uzdevumus. Izmanto alternatīvās mācību formas. Tāpat kā visās Latvijas skolās, arī šeit tiek organizētas projektu nedēļas, un skolotāji tajās ir galvenie konsultanti un palīgi. Projektu nedēļas tēmas ir ļoti dažādas: „Mūsu skola un tās apkārtne”, „Dzīvnieki, putni, koki, augi Latvijā”, „Mana grāmata”, „Lieldienas”, „Savas skolas vizuālo tēlu cenšamies veidot paši”, „Sports Latvijā”, „Kas notiek Latvijā?”, „Ceļojums pa skolas taciņām”.

„Mūsu skolēniem ir grūti apgūt zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, bet viņiem ir labas sekmes vizuālajā mākslā, mājturībā un dziedāšanā,” uzsver direktore, „visām Latvijas speciālajām skolām ir laba tradīcija, kura ilgst vairāk nekā desmit gadus, – satikties Lielplatones speciālajā internātpamatskolā konkursā „Modes skate”.” Medumu speciālās internātpamatskolas audzēkņi šajā pasākumā piedalās katru gadu.

Godalgotas vietas skolēni iegūst dažādos lietišķās mākslas konkursos novadā un republikā. Audzēkņi katru gadu piedalās festivālā „Nāc līdzās”. Skolēnu sekmība un veiksme nebūtu sasniegta bez mājturības skolotāju T. Margevičas un R. Avsjukevičas lielā darba. Pedagoģes uz skolu atnāca strādāt uzreiz pēc Daugavpils pedagoģiskā institūta beigšanas – nu jau pagājuši 34 gadi. Skolēnu darbi tiek izmantoti skolas noformēšanai. Tāpat katru gadu skolēni piedalās muzikāli ritmiskajā konkursā „Varavīksne” Maltas speciālajā internātpamatskolā Rēzeknes novadā.

Skolēni piedalās dažādās sporta sacensībās, kuras notiek speciālajās skolās Latgalē. Kā norāda direktore, piedaloties dažādos pasākumos, skolēni paplašina redzesloku, iegūst ticību sev un arī integrējas, jo pasākumi lielākoties notiek latviešu valodā.

Skola īsteno speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A un B līmeņa 3. modeli). Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem valsts valodā no 2010. gada 1. septembra nodota licencēšanai. Skolotāji veido individuālas programmas skolēniem, kuri nespēj apgūt vispārējo programmu.

Skolā tiek svinēti vairāki svētki, kuri nu jau kļuvuši tradicionāli: Zinību diena, Dzejas dienas, Miķeļdiena, Lāčplēša diena, Mārtiņdiena, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki, Meteņi, Valentīna diena, Lieldienas, Darba svētki, Sporta svētki, Mātes diena. Bet bērniem vismīļākie ir Mārtiņdiena un Ziemassvētki.

Mazākumtautības kultūras mantojumu skola cenšas saglabāt, izmantojot skolēnu interesi par krievu klasisko literatūru – ar A. Puškina, J. Ļermontova, Ļ. Tolstoja darbu lasīšanu. Notiek krievu valodas un literatūras nedēļa, zīmējumu konkursi par A. Puškina darbiem. Ja Meteņdiena sakrīt ar Masļeņicu, tad vēl atsevišķi tiek svinēta arī Masļeņica pēc krievu tradīcijām.

Lai saglabātu latviešu kultūras mantojumu, skolēni tiek iepazīstināti ar latviešu tautas kultūru un tradīcijām. Skolēni apmeklē Raiņa māju Birķenelē. Arī Dzejas dienas skolā tikušas veltītas Raiņa dzimšanas dienai. Miķeļdienas izstādei skolēni gatavo izstrādājumus no dažādām rudens veltēm. Lieli sagatavošanās darbi tiek veikti par godu Lāčplēša dienai, jo šinī dienā notiek arī sporta sacensības „Drošie un veiklie”. Mārtiņdiena tiek sagaidīta ar skolēnu izgatavoto Mārtiņdienas simbolu – gaili. Bērni pārģērbjas par ķekatniekiem, dzied dziesmas un cienājas ar pelēkajiem zirņiem. Svinīgi un oficiāli notiek Latvijas dzimšanas dienas svētki, kad visi skolēni un pedagogi dzied Latvijas himnu.

Skolas sponsors ir „Latvijas dzelzceļš”. „Mūsu bērni šīs organizācijas pārstāvjus sauc par saviem krustvecākiem. Esam ļoti pateicīgi par organizētajām ekskursijām uz Rīgu, Latvijas dzelzceļa muzeju, braucienu uz Gulbeni, kur bērniem bija organizēta ekskursija pa vecajām dzelzceļa sliedēm. Šie pasākumi dod iespēju bērniem labāk iepazīt Latviju,” uzsver Gaļina Piščuļonoka.

Lai arī Medumu speciālā internātpamatskola atrodas vietā, kur lielākā daļa iedzīvotāju ir krievi, skolas direktore saka, ka šķēršļu integrācijai nav. „Skolā tiek nodrošināti visi maksimālie apstākļi, lai šis process varētu noritēt efektīvi, bet, ņemot vērā mūsu skolēnu attīstības īpatnības, galvenais integrācijas palīgs ir laiks.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izšķiroša nozīme ir tieši mācīšanas metodikai, ko bieži skolotāji nenovērtē. Galvenais nav matemātiskus jēdzienus iegaumēt bez jēgas; galvenā ir izpratne, uzskatāmais priekšstats.
Daugavpils Universitātes mācībspēki


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.