Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Maltas 2. vidusskola Maltas 2. vidusskola

Nosaukums: Maltas 2. vidusskola
Atrašanās vieta: Rēzeknes raj., Sporta 5, Maltas pagasts
Dibināšanas gads: 1954., līdz 1962. gadam – Maltas 2. vidusskola, no 1962. līdz 1991. gadam – Maltas divplūsmu skola, kopš 1991. gada – Maltas 2. vidusskola
Skolēnu skaits: 327
Skolotāju skaits: 39
Direktors: Vinera Dimpere

system/application/uploads/image/maltas vdsk_/2_web.jpg

Maltas 2. vidusskola šajā mācību gadā realizē astoņas izglītības programmas: divas pamatizglītības programmas (2. un 3. modelis), divas vidusskolas programmas (dienas un vakara), trīs speciālās izglītības programmas izglītojamiem (ar kustību traucējumiem, ar mācīšanās grūtībām un garīgās attīstības traucējumiem), kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, un pirmsskolas izglītības programmu (5 un 6 gadus veco bērnu sagatavošana skolai). Skolā notikušas izmaiņas, jo tai pievienotas divas struktūrvienības – Liepu pamatskola un Maltas bērnu un jauniešu centrs. Tā kā skola veic ļoti daudzas funkcijas, tika izveidota personāla atbalsta komanda, kurā bija speciālais pedagogs, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs un skolotāja palīgs, taču šobrīd komandas vairs nav. Skolas personāls tik un tā turpina savu darbu un turas pie skolas devīzes – katrs bērns ir vērtība ar to vien, ka viņš ir!

Jau sesto mācību gadu skolā veiksmīgi norit bērnu ar kustību traucējumiem un citu mentalitāti iekļaušana skolas kolektīvā. Līdz šā mācību gada sākumam Maltas 2. vidusskola strādāja pēc tāda modeļa, ka skolēni iekļaujas mācību procesā, taču neapmeklē noteiktas stundas. „Tā kā informātikas un mājturības kabineti atrodas 3. stāvā, tajos ir ļoti grūti nokļūt, tāpēc skolēni ar kustību traucējumiem šīs stundas neapmeklēja. Taču šo stundu laikā ar skolēniem nodarbojās speciālās izglītības skolotājs,” stāsta direktore Vinera Dimpere. „Savukārt mācību priekšmetus, kuros bērna kustību traucējumiem nav tik lielas nozīmes, – dabaszinības, vizuālo mākslu, mūziku – bērni mācās kopā ar pārējiem skolēniem.” Direktore uzskata, ka integrācija ir gandrīz pilnīga, jo lielāko dienas daļu skolēni uzturas vispārizglītojošā klasē. Veiksmīga ir arī skolēnu ar speciālajām vajadzībām iesaistīšana skolas, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos. Piemēram, skola iesaistās integratīvās mākslas festivālā „Nāc līdzās!” un starptautiskajā daiļrades festivālā bērniem ar speciālajām vajadzībām „Šag navstreču!” Sanktpēterburgā.

Patriotiskā un pilsoniskā audzināšana
Viena no skolas prioritātēm ir arī skolēnu patriotiskā un pilsoniskā audzināšana, tāpēc skolēni aktīvi iesaistījās Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltītā pasākuma ciklā „Tu esi Latvija”. Skolēni ar aizrautību piedalījās spēlē „Jaunie Rīgas sargi” un konkursā „Nākamie 90”, kur par labāko kļuva 11. klases skolniece Ksenija Rževska. Rīgas koncertā „Kopā vienā saules ziedā” savu skolu pārstāvēja 7. klases skolēns Iļja Orlovs.

 „Skolas izglītojamo ģimenes valoda pārsvarā ir krievu valoda,” stāsta direktore, „tātad skola ir vieta, kur bērni, saglabājot savu mentalitāti un piederību savai tautai, apgūst latviešu valodu un tiek piesaistīti Latgales novadam raksturīgajām tradīcijām. Mēs veidojam brīvu no aizspriedumiem, draudzīgu, multikulturālu, tolerantu sabiedrību un uzskatām – jo agrāk bērns iepazīst dažādas kultūras, jo lielāka iespēja viņam izaugt par personību, kas spēj sadarboties ar visiem sabiedrības locekļiem. Turklāt mūsu skolā mācās ne tikai krievvalodīgi bērni, bet arī 25 romu tautības bērni.” Skolā tikuši realizēti vairāki projekti, kas paplašina skolēnu redzesloku, attīsta cieņu un toleranci pret citu kultūru vēsturi un tradīcijām: projekts „Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā”, gan „Starpkultūru dialoga veicināšana”, gan Valsts programma „Čigāni (romi) Latvijā”, gan arī projekts „Čigāni vietējā sabiedrībā un skolā”.system/application/uploads/image/maltas vdsk_/3_web.jpg

Skola aktīvi iesaistās ārpusskolas pasākumos. Skolēnu radošā potenciāla attīstīšanā lielu darbu veic vizuālās mākslas un mājturības skolotāja Antoņina Vasiļjeva. Ar interesi un aizrautību tiek apmeklētas skolotājas vadītās stundas, kurās bērni pilnveido spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā un dabā. Tāpēc skola šobrīd var lepoties ar labiem rezultātiem starptautiskos konkursos, piemēram, izstādē „Lidice 2009”, „Ēna, pustumsa un gaisma”, „Vienmēr zaļš, vienmēr zils” un radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”.

Skolā aktīvi darbojas rotkaļu studija „Dzeļi”, kuru vada skolotājs Rihards Ciblis. Studijas dalībnieki veido senās latgaļu rotas un pēta to vēsturi. Bērnu darbi ir apskatāmi skolas telpās izveidotajā izstāžu zālē. Taču, lai saglabātu krievu kultūras mantojumu, skolā tiek tradicionāli organizēta Tatjanas diena un Meteņi.

Maltas 2. vidusskolā strādā augsti kvalificētas latviešu valodas un literatūras skolotājas – Anita Purviņa un Inna Laizāne. Katru mācību gadu skolēni piedalās skolas, novada, reģiona un valsts rīkotajās latviešu valodas olimpiādēs un konkursos. Latviešu valodas un literatūras skolotāji vada latviešu valodas kursus dažādām sabiedrības grupām, tostarp arī skolēnu vecākiem, lai palīdzētu viņiem iekļauties latviskajā vidē. Tāpat skolā aktīvi darbojas jauniešu klubs „Lingua”, kuru jau 10 gadus vada skolotāja Ija Sorokina, un tajā darbojoties tiek izmantota tikai latviešu valoda.

Skolēnu pašpārvalde aktīvi rīko konkursus, nodarbības un skolas vakarus, tā iesaistot skolēnus skolas dzīvē. Jaunieši labprāt papildina zināšanas un iemaņas viņiem organizētajos kursos, semināros un projektos ne tikai Rēzeknē, Daugavpilī un Rīgā, bet arī ārpus valsts. Jaunieši piedalījušies „Karjeras akadēmijā 2008”, starptautiskajā jauniešu forumā „Baltijas valstu krievvalodīgo mazākumtautību starpkultūru dialogs” Lietuvā, forumā „Latvija 2030”, vasaras skolā „Ieklausies” (2008), apmaiņas projektā „ES austrumu tālākās robežas izpēte” (2007), seminārā „Skolēna ābece” (2007), konferencē „Meditācijas skolā. Kas tas ir?” (2007), konferencē „Latviešu valodas apguve vidusskolā: pieredze, sadarbība, iespējas” (2007), seminārā „Vardarbība jauniešu vidū” (2006).

Skolā mācības notiek bilingvāli, taču par lielāko problēmu direktore uzskata pedagogus, kas nezina abas valodas.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varam tad, ja gribam; ne tad, ja kāds liek vai grib mūsu vietā.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.