Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Liepājas 3. pamatskola Liepājas 3. pamatskola

Nosaukums: Liepājas 3. pamatskola
Atrašanās vieta: Lazaretes 8, Liepāja
Dibināšanas gads: 1946. (kā pamatskola kopš 1994. g.)
Skolēnu skaits: 530
Skolotāju skaits: 41
Direktors: Aleksandrs Kozičs

 

Tā kā skola atrodas patālu no pilsētas centra, tad tā izveidojusies par sava veida kultūras centru Karostas mikrorajonā. Liepājas 3. pamatskolā notiek dažādi pasākumi gan pensionāriem, gan citiem interesentiem. Skola organizē arī latviešu valodas un naturalizācijas kursus pieaugušajiem. „Esmu pārliecināts, ka katrai skolai ir ar ko lepoties,” stāsta direktors Aleksandrs Kozičs. „Mūsu skolotāji izmanto vispārzināmas mācību metodes, taču pēdējos gados stundās cenšamies aktīvi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Pedagogi mācību darbā izmanto gan Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātos vispārizglītojošos mācību līdzekļus, gan pašu gatavotos mācību materiālus, meklējot rakstus, videomateriālus un citas lietas stundu dažādošanai.”

Vērtējot bilingvālo izglītību, direktors tajā problēmas nesaskata. Taču par negatīvāko aspektu dabiskas integrācijas neveicināšanai viņš uzskata vidi, kādā skolēni ir ārpus skolas. „Skola atrodas Karostā, bijušajā kara flotes bāzē. Mūsu mikrorajonā pārsvarā dzīvo mazākumtautību pārstāvji, tāpēc latviešu valoda un kultūra netiek ikdienā pielietota.”

Bilingvāli, latviski vai krieviski Liepājas 3. pamatskolā tiek pasniegti šādi priekšmeti:

Priekšmets                        Krievu valodā                    Bilingvāli                    Latviešu valodā

Vizuāla māksla                                                               1.–4. kl.                          5.–9. kl.

Mūzika                                                                          1.–5. kl.                          6.–9. kl.

Sports                                                                           1.–4. kl.                          5.–9. kl.

Mājturība un tehnoloģijas      1.–2. kl.                              3.–9. kl.

Sociālās zinības                    1.–4. kl.                              5.–9. kl.

Ģeogrāfija                                                                     7.–9. kl.

Bioloģija                                                                        7.–9. kl.

Dabaszinības                        1.–2. kl.                              3.–6. kl.

Informātika                                                                    5.–7. kl.

Matemātika                          1.–6. kl.                              7.–9. kl.


Pārējie priekšmeti tiek pasniegti krievu valodā.

Lai arī kāda nebūtu situācija, skolas pedagogi rūpējas gan par krievu, gan par latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu. „Klases audzinātāji audzināšanas stundās stāsta gan par krievu, gan latviešu tradīcijām un svētku svinēšanu. Reizēm projektu nedēļu ietvaros dažas klases izvēlas tēmas par Latvijas un par Liepājas vēsturi, par latviešu raksturīgākajām tradīcijām, kā arī par latviešu rakstniekiem. Ir klases, kuras dod priekšroku tēmām saistībā ar krievu kultūru: veidot darbus un pētījumus par krievu tautas pasakām vai krievu autoriem. Dažas klases izstrādā projektus par svētku dienām, kuras projekta ietvaros salīdzina ar dažādu tautu svētku svinēšanas tradīcijām. Piemēram, Lieldienu svinēšana Latvijā un Krievijā, kā arī citās valstīs.” Skolai ir cieša saikne ar Liepājas Krievu kopienu, kura aicina skolēnus uz dažādiem apvienības pasākumiem un izstādēm. Liepājas Krievu kopiena mēdz viesoties arī skolā ar dažādām izstādēm, tādējādi ļaujot ne tikai skolēniem, bet arī citiem Karostas mikrorajona iedzīvotājiem ar tām iepazīties. Skolā tradicionāli tiek svinēti krievu tautas svētki – „Masļeņica”.

Par vienu no skolas tradīcijām izveidojusies 18. novembra svinēšana. Latvijas dzimšanas dienai par godu tiek rīkoti dažādi pasākumi. Skolēni jau gadiem ilgi piedalās kapu sakopšanas talkā. Lai iepazītu Latvijas skaistākās un vēsturiski nozīmīgākās vietas, skola organizē ekskursijas gan savā dzimtajā pilsētā, gan citviet Latvijā.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Brīdī, kad centralizētajā eksāmenā pazuda daiļliteratūras teksta analīze, lai imitētu veiksmīgu integrāciju, jo eksāmens ir jākārto arī mazākumtautību programmas apguvušajiem, krietni vien saruka arī literatūras stundu skaits skolās, pārdalot tās par labu valodas apguvei vai eksaktajiem priekšmetiem.
Iveta Ratinīka, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.