Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Nosaukums: Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Atrašanās vieta: Rūpniecības 13, Jūrmala
Dibināšanas gads: 1974.gads
Skolēnu skaits: 501
Skolotāju skaits: 45
Direktors: Tamāra Milovidova

 

 

Skola uzskaita vairākas priekšrocības sabiedrības integrācijas veicināšanā. Gan latviešu un krievu tautas kultūras tradīciju izkopšanas nodrošināšana, gan dzimtās un valsts valodas apgūšana un lietošana. „Mūsu skola integrē ne tikai krievu tautības bērnus, bet arī čigānu tautību skolēnus, tādā veidā izskaužot jebkādas diskriminācijas un neiecietības formu rašanos,” uzver skolas direktore Tamāra Milovidova. „Īstenojot Izglītības likumā noteiktās prasības, skolā tiek pieņemti pilnīgi visi skolēni, neskatoties uz viņu sociālo, etnisko un citu piederību. Skolā ir izveidojusies multikulturāla vide, jo te mācās gan krievu, gan latviešu, čigānu, grieķu, vācu, poļu un lietuviešu tautības bērni.” Līdz pat pagājušā gada septembrim skolā darbojās korekcijas klase, kurā mācījās čigānu tautības bērni.

Skolā regulāri notiek mācību priekšmetu un projektu nedēļas, atvērto durvju dienas, muzikālie un talantu konkursi, viktorīnas, tiek atzīmēti valsts svētki un atceres dienas.

Pēdējos gados skolas pedagogi sākuši aktīvi izmantot mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Darbā tiek izmantota interaktīvā tāfele, vizualizēšanai izmanto prezentācijas PowerPoint vidē. Skolā aktīvi darbojas Izglītojamo pašpārvalde un Skolas padome.

Skolotāji piedalās dažādu mācību līdzekļu izstrādē. Mājturības skolotāja N. Kotjurgina izdeva mācību līdzekļus mājturībā „Viss par cepurēm!”, „Viss par zeķēm!”, „Viss par cimdiem!”; šobrīd izdevniecībā nodots materiāls „Lieldienas”, bet sagatavošanā ir grāmata „Ziemassvētki”. Bioloģijas skolotāja G. Radzvilavičiene izstrādājusi krāsojamās grāmatiņas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem „Ceļojums ar Zibiņu”. Sākumskolas skolotāja L. Borisova portālā www.skolotajs.lv tiek publicēti mācību plāni, pārbaudes un olimpiāžu darbi.

Līdz šā gada septembrim skolā strādāja arī čigānu tautības ģeogrāfijas skolotāja Tamāra Čiča, kura šobrīd ir ievēlēta par skolas padomes priekšsēdētaju.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola īsteno mazākumtautības programmas 2. modeli. Šāda izvēle tika izdarīta, ņemot vērā skolēnu un viņu vecāku aptaujas rezultātus. „Skolas daudzveidīgajā nacionālajā vidē ir diezgan daudz skolēnu, kuriem apmācības 3. modelis radītu grūtības mācību satura apguves procesā un kavētu integrācijas procesu, tādēļ izvēlētais 2. modelis ļauj pakāpeniski integrēties sabiedrībā,” paskaidro direktore.

 Divas zvaigznes

Skolā mācību gadā vidēji notiek 85 ārpusstundu pasākumi, protams, tostarp daži pasākumi ir īpaši iecienīti. Tā noteikti ir Zinību diena, Rudens svētki, Skolotāju diena, 5. klašu iesvētības „Mana Mežmala”, Ziemassvētku sarīkojumi, Krāsu nedēļa, skolas muzikālais konkurss „Divas zvaigznes”, kad duetā dzied skolotājs un skolēns vai skolēns un viens no vecākiem. Iemīļots pasākums ir arī pavasara sagaidīšana Masļeņica, konkurss „Slavas minūte”, Mātes dienas koncerts un, protams, pēdējā zvana svētki.

Daudz uzmanības tiek veltīts ne tikai mazākumtautību skolēnu integrācijai sabiedrībā, bet arī mazākumtautības kultūras mantojuma saglabāšanai. Pēdējos gados skolā tika organizēti īpaši Ziemassvētku pasākumi ar krievu folkloras ansambli „Berendeika”. Krievu valodas un literatūras nedēļas laikā tiek atzīmēta Tatjanas diena, pavasarī – Masļeņica. Par godu starptautiskajai Sieviešu dienai tiek rīkota viktorīna „Hei, meitenes un zēni!”, savukārt Lieldienu laikā – vesels pasākumu cikls pēc slāvu tradīcijām. Papildus šiem pasākumiem tika organizētas tikšanās ar Krievijas rakstnieku savienības locekli, dzejnieku, bardu un krievu romanču izpildītāju Eduardu Vartanovu. Skola piedalījās sabiedrības integrācijas projektā „Stāsti pasaku!”, ceļojošā izstādē „Krievi Latvijā”. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola viesos uzņēmusi arī A. Puškina pēdējo pēcteci un viesus no Smoļenkas. Pēdējās tikšanās laikā pedagogi dalījās pieredzē un izstrādātajos mācību līdzekļos.

Līdztekus krievu kultūras saglabāšanai skolā notiek aktivitātes latviskās kultūras saglabāšanai. Pēdējos gados ik gadu noris Latviešu valodas un literatūras nedēļa, viktorīna „Skani, mana valodiņa...” 1.–4. klasēm, viktorīna „Valodas labirinti” 5.–6. klasēm, konkurss „Runā un raksti!” 10.–12. klasēm, viktorīna „Tu esi Latvija!”, skatuves runas konkurss „Jūrmala”, Lāčplēša dienas pasākumu cikls un svinīgais koncerts, kas veltīts LR proklamēšanas gadadienai. Skola ik gadu piedalās pilsētas akcijā 18. novembrī „Gaismas ceļš”, dažādās pilsētas viktorīnās un konkursos, pasākumu ciklos, kas veltīti 25. martam un 4. maijam. Skolēni iesaistījušies projektā par A. Kronenberga dzīvi un daiļradi, apmeklē Raiņa dzejas dienu pasākumus un svin gadskārtu svētkus latviskā garā..

Lai stiprinātu valstisko un pilsonisko apziņu, skolā notiek klases stundas un tiek veidotas izstādes, informatīvie stendi, skolēni piedalās pilsētas pasākumos. 20. janvārī – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, 26. janvārī – Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienā, 8. maijā – Nacisma sagrāves dienā un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā, 15. maijā – Starptautiskajā ģimenes dienā, 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 22. septembrī – Baltu vienības dienā.

„Mūsu skolā nav novēroti negatīvie aspekti, kas neļauj integrācijai noritēt dabiski,” saka skolas direktore. „Skolas pedagoģiskais kolektīvs veicina sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veido labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus skolas vidē. Iespējams, ka integrācija nenorisinās straujā tempā, bet tā notiek pakāpeniski, kas arī ir dabiskuma pazīme. Izvērtējot skolas darbu, mēs saskatām arī reālus pierādījumus tam, ka integrācija ir noritējusi. Vispirms par to liecina skolēnu skaits, kuri iestājas studēt Latvijas augstskolās. Tas vidēji ir 75% no visiem absolventiem. Rādītājs ir arī tas, ka pēdējo piecu gadu laikā mūsu skolā atgriezušās trīs mūsu skolnieces, kuras šobrīd strādā par latviešu valodas un literatūras skolotajām un turpina darbu latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšanā.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Svarīga ir nevis varu–nevaru domāšana, bet atbilde uz jautājumu „vai es to gribu?”. Tad cilvēks pats kļūst par savas dzīves saimnieku.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.