Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Istras vidusskola Istras vidusskola

Nosaukums: Istras vidusskola
Atrašanās vieta: Ludzas raj., Vecsloboda, Istras pagasts
Dibināšanas gads: 1928.
Skolēnu skaits: 115
Skolotāju skaits: 17
Direktors: Ina Šteimanova

Istras vidusskolā ir izteikts krievu skolēnu īpatsvars. Latviešu tautības skolēni ir tikai 1,8% no visa skolēnu skaita. „Tāpēc man ir diezgan grūti runāt par priekšrocībām, piemēram, pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā,” atzīst skolas direktore Ina Šteimanova un raksturo savu skolēnu attieksmi pret citas tautības pārstāvjiem kā tolerantu. Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas: pamatizglītības mazākumtautību programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma. Mācībās tiek izmantotas ISEC rekomendētās mācību grāmatas un LAT-2 organizētajos bilingvālās apmācības kursos apgūtās mācību metodes. „Sākumskolā visi priekšmeti tiek mācīti bilingvāli, izņemot latviešu un krievu valodu. Šīs valodas arī pamatskolas posmā netiek mācītas bilingvāli. Savukārt pamatskolas posmā esam izvēlējušies fiziku un ķīmiju pasniegt krievu valodā, bet pārējos priekšmetus – bilingvāli. Vidusskolā fiziku, ķīmiju un bioloģiju skolēni apgūst krievu valodā, pārējos priekšmetus – latviešu.” Par lielāko problēmu bilingvālajā izglītībā direktore uzskata mācību līdzekļu, tostarp grāmatu un uzskates materiālu, trūkumu. „Mums to pavisam nedaudz ir tikai bioloģijā, ķīmijā un dabaszinībās,” stāsta I. Šteimakova.

Saglabājot mazākumtautības kultūras mantojumu, skolā tiek atzīmēti visi krievu tradicionālie svētki, turklāt skolas telpās darbojas arī pareizticīgo svētdienas skola. Savukārt ar latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu ir problemātiski. „Tā kā mums nav apkārt latviskas vides, skolēni ar latvisko kultūras mantojumu ir jāiepazīstina no pirmsākumiem. Visus skolas pasākumus rīkojam divās valodās, cenšamies tajos atskaņot gan latviešu, gan krievu komponistu dziesmas, kā arī tautasdziesmas.” Godinot Latvijas tradicionālos svētkus, par skolas tradīciju izveidojusies sienas avīžu veidošana. Lai arī latviskās vides trūkums ir galvenais dabiskas integrācijas norisei Istras pagastā, direktore uzsver, ka skolēnu attieksme pret cittautiešiem ir ļoti laba un nekāda diskriminācija nav novērota.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki mūsdienās ir slinki un pārāk daudz sūdzas, tāpēc arī tik ļoti kritizē skolas un skolotājus.
Linda Klimanova, Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura programmas „Tiesības un bizness” studente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.