Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Istras vidusskola Istras vidusskola

Nosaukums: Istras vidusskola
Atrašanās vieta: Ludzas raj., Vecsloboda, Istras pagasts
Dibināšanas gads: 1928.
Skolēnu skaits: 115
Skolotāju skaits: 17
Direktors: Ina Šteimanova

Istras vidusskolā ir izteikts krievu skolēnu īpatsvars. Latviešu tautības skolēni ir tikai 1,8% no visa skolēnu skaita. „Tāpēc man ir diezgan grūti runāt par priekšrocībām, piemēram, pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā,” atzīst skolas direktore Ina Šteimanova un raksturo savu skolēnu attieksmi pret citas tautības pārstāvjiem kā tolerantu. Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas: pamatizglītības mazākumtautību programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma. Mācībās tiek izmantotas ISEC rekomendētās mācību grāmatas un LAT-2 organizētajos bilingvālās apmācības kursos apgūtās mācību metodes. „Sākumskolā visi priekšmeti tiek mācīti bilingvāli, izņemot latviešu un krievu valodu. Šīs valodas arī pamatskolas posmā netiek mācītas bilingvāli. Savukārt pamatskolas posmā esam izvēlējušies fiziku un ķīmiju pasniegt krievu valodā, bet pārējos priekšmetus – bilingvāli. Vidusskolā fiziku, ķīmiju un bioloģiju skolēni apgūst krievu valodā, pārējos priekšmetus – latviešu.” Par lielāko problēmu bilingvālajā izglītībā direktore uzskata mācību līdzekļu, tostarp grāmatu un uzskates materiālu, trūkumu. „Mums to pavisam nedaudz ir tikai bioloģijā, ķīmijā un dabaszinībās,” stāsta I. Šteimakova.

Saglabājot mazākumtautības kultūras mantojumu, skolā tiek atzīmēti visi krievu tradicionālie svētki, turklāt skolas telpās darbojas arī pareizticīgo svētdienas skola. Savukārt ar latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu ir problemātiski. „Tā kā mums nav apkārt latviskas vides, skolēni ar latvisko kultūras mantojumu ir jāiepazīstina no pirmsākumiem. Visus skolas pasākumus rīkojam divās valodās, cenšamies tajos atskaņot gan latviešu, gan krievu komponistu dziesmas, kā arī tautasdziesmas.” Godinot Latvijas tradicionālos svētkus, par skolas tradīciju izveidojusies sienas avīžu veidošana. Lai arī latviskās vides trūkums ir galvenais dabiskas integrācijas norisei Istras pagastā, direktore uzsver, ka skolēnu attieksme pret cittautiešiem ir ļoti laba un nekāda diskriminācija nav novērota.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varbūt kādam šķiet, ka tas jau ir tikai koris, kur padzied, bet retais ikdienā aizdomājas, ka, dziedot korī, mēs bagātinām savas dvēseles, emocionālo pasauli, ka iemācāmies prasmes, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs iemācāmies plānot laiku, izvirzīt prioritātes, ieklausīties sevī, sadzirdēt citus. Mācāmies darboties kolektīvā, savstarpēji uzticēties un viena ar otru rēķināties, diskutēt un pieņemt lēmumus. Mēs mācāmies dot un pateikties.
Daumants Kaktiņš, kora „Tonika” dibinātājs, diriģents


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.